Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інституційний репозитарій

image-20230519221424-1
 
IRLYKhUML -  Institutional Repository of Leonid Yuzkov
Khmelnytskyi University of Management and Law
ISNN 

Інституційний Репозитарій ХУУП імені Леоніда Юзькова (далі – Репозитарій) – це електронний архів, який накопичує, зберігає і забезпечує довготривалий, безкоштовний повнотекстовий відкритий доступ до інтелектуальних продуктів наукового, освітнього та методичного призначення, створених науковими та науково-педагогічними працівниками, здобувачами вищої освіти відповідно до Положення про Інституційний репозитарій ХУУП імені Леоніда Юзькова

Призначення Репозитарію ХУУП імені Леоніда Юзькова - зробити максимально доступною для суспільства наукову інформацію Університету, що сприятиме розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності, шляхом поліпшення доступу до академічних текстів та сприяння академічній доброчесності.

Основні завдання Репозитарію:

  • забезпечити накопичення, систематизацію, зберігання електронних версій творів наукового та навчально-методичного призначення, авторами яких є науково-педагогічні працівники, аспіранти, докторанти, студенти університету;
  • сприяти зростанню популярності Університету та збільшенню цитованості наукових публікацій його працівників шляхом представлення їх інтелектуальних продуктів у відкритому доступі у глобальній мережі Internet

До Репозитарію ХУУП імені Леоніда Юзькова можуть бути занесені наступні академічні тексти:

  • дисертації та автореферати дисертацій, що захищені працівниками Університету;
  • монографії, підручники, статті, тематичні збірки, матеріали конференцій (препринти або постпринти);
  • наукові публікації працівників Університету, здійснені в інших видавництвах, за умови відсутності заборони на їх розміщення в Репозитарії з боку видавництв;
  • повнотекстові електронні версії кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти;
  • інші матеріали наукового, освітнього або методичного призначення за бажанням їх автора.

Положення про Інституційний репозитарій ХУУП імені Леоніда Юзькова

Інструкція реєстрації користувачів та розміщення матеріалів у Репозитарії ХУУП імені Леоніда Юзькова

Доступ до Репозитарію ХУУП імені Леоніда Юзькова