Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Правила користування

     

Типові правила користування бібліотекою вищого закладу освіти МОН України (повний текст)

Право користування бібліотекою мають здобувачі вищої освіти Університету, науково-педагогічні працівники та співробітники та сторонні користувачі – громадяни України та іноземці. 

Користувачі Бібліотеки мають право:

 • користуватися фондами та електронними ресурсами бібліотеки;
 • брати книги з фондів бібліотеки додому*;
 • користуватися літературою та комп'ютерною технікою в читальних залах;
 • отримувати консультації фахівців бібліотеки;
 • одержувати бібліотечно-бібліографічні довідки;
 • відвідувати виставки літератури;
 • використовувати Wi-Fi доступ в обладнаних зонах;
 • замовляти книги через абонемент*

* Брати книги з фондів бібліотеки у тимчасове користування мають право лише студенти та співробітники ХУУП імені Леоніда Юзькова.

Користувачі мають повернути літературу в установлені терміни:

 • навчальна – 1 семестр / 1 рік
 • наукова – 1 місяць
 • художня – 15 діб

Користувачі бібліотеки несуть відповідальність:

 • за літературу, отриману в бібліотеці;
 • під час роботи з літературою не слід загинати сторінки книг, робити позначки та підкреслення;
 • у разі втрати книги необхідно замінити її такою ж або іншим актуальним виданням;
 • при втраті методичних вказівок, конспектів лекцій необхідно надати якісну ксерокопію видання;
 • по завершенню навчання чи при відрахуванні з Університету, необхідно повернути до бібліотеки всю літературу та підписати обхідний лист;
 • за пошкодження меблів, комп’ютерів та іншого бібліотечного майна.

Консультації щодо питань обслуговування: