Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Картотека авторефератів

Картотека авторефератів

 

Картотека авторефератiв:

Назва


 1          Абрамович І.А. Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприемств/ Абрамович І.А. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -20с
 2          Аврамова О.Є. Позбавлення суб"ективного права на житло/ Аврамова О.Є. - Харків:Харків, 2008. -20с
 3          Адамчук О.Ф. Адміністрування у сфері охорони здоров"я України/ Адамчук О.Ф. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -19с
 4          Азаров Ю.Ю. Організаційно-правові засади забезпечення громадської безпеки в умовах надзвичайних ситуацій/ Азаров Ю.Ю. - Київ:МАУП, 2013. -21с
 5          Алескеров Р.Б. Облік та контроль страхування майна сільськогосподарських підприемств/ Алескеров Р.Б. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 6          Алескерова Ю.В. Теорія та методологія розвитку системи сільськогосподарського страхування/ Алескерова Ю.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -18с
 7          Алімова С.Л. Вплив державної фінансової політики на людський розвиток/ Алімова С.Л. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2017. -20с
 8          Арзянцева Д.А. Науково-методичні засади розробки стратегій розвитку регіональних систем охорони здоров"я/ Арзянцева Д.А. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. -17с
 9          Аріфходжаева Т.Б. Публічне адміністрування у сфері соціального захисту населення в Україні/ Аріфходжаева Т.Б. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом , 2016. -19с
 10          Арутюнян Л.В. Вірменська церква в Криму: історія та національно-релігійна ідентичність/ Арутюнян Л.В. - Київ:Київський Національний університет ім.Т.Шевченка, 2011. -15с
 11          Атаманчук О.В. Оптимізація впливу регуляторного потенціалу податкової системи на економічний розвиток (на прикладі АР Крим)/ Атаманчук О.В. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2010. -19с
 12          Бадахов Н.Я. Державний механізм забезпечення ефективності діяльності судової системи в перехідному суспільстві/ Бадахов Н.Я. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 13          Базарник Б.І. Професіоналізація суддів у контексті сучасного реформування: філософсько-правові аспекти/ Базарник Б.І. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 14          Баклан О.В. Адміністративно-правове регулювання підприемництва в Україні (теоретико-прикладний аспект)/ Баклан О.В. - Київ:Межрегіональна академія управління персоналом, 2013. -39с
 15          Балабан В.В. Механізми державного управління в сфері оподаткування з урахуванням принципів еволюційної економіки/ Балабан В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2006. -19с
 16          Балдич Н.І. Державна політика фінансового вирівнювання місцевих бюджетів/ Балдич Н.І. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2005. -20с
 17          Балюк І.А. Адміністративно-правові засади державного регулювання діяльності кооперативів в Україні/ Балюк І.А. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 18          Барабаш Л.В. Ефективність механізму оподаткувння доходів фізичних осіб/ Барабаш Л.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 19          Баран М.П. Модернізація вищої освіти України: механізми інституційного регулювання/ Баран М.П. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 20          Баранецька О.В. Фіскальна безпека держави: концептуальні засади та шляхи забезпечення/ Баранецька О.В. - Київ:Національний інститут стратегічних досліджень, 2014. -20с
 21         Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України/ Басараб О.К. - Київ:Національний авіаційний університет, 2014. -20с
 22          Батраченко Т.С. Кримінальна відповідальність за порушення порядку фінансування виборчої кампанії кандидата, політичної партії (блоку)/ Батраченко Т.С. - Харків:Харьківський національний університет внутрішніх справ МВС України, 2013. -16с
 23          Бахин С.В. Научно-технический прогресс в области медицины и международно-правовая защита прав человека/ Бахин С.В. - Ленинград:Ленинградский государственный университет, 1990. -21с
 24          Бачинська К.В. Механізми управління державною власністю в промисловості/ Бачинська К.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 25          Башкатов В.М. Механізми державного управління демократичними змінами в Україні/ Башкатов В.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 3012. -20с
 26          Баюк М.І. Формування та реалізація політики державної безпеки в гуманітарній сфері України/ Баюк М.І. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -20с
 27          Безус Р.М. Управління фінансовими ресурсами відкритих акціонерних товариств елеваторної промисловості/ Безус Р.М. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -21с
 28          Бек В.А. Рецепция римского права в Западной Европе/ Бек В.А. - Львов:Львовский государственный университет им. И.Франко, 1950. -16с
 29          Бек У.П. Правове регулювання охорони праці в Україні: теоретичний аспект/ Бек У.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -15с
 30          Беленок В.П. Кримінально-правова та кримінологічна характеристика погрози або насильства щодо працівника правоохоронного органу/ Беленок В.П. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України, 2021. -20с
 31          Белік І.Б. Правове регулювання оподаткування єлектронної комерції/ Белік І.Б. - Київ:Межрегіональная академія управління персоналом, 2013. -19с
 32          Белов Б.О. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприемств/ Белов Б.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2009. -20с
 33          Белова І.М. Обліко-аналітичне забезпечення виробництва продукції рослинництва/ Белова І.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 34          Бережний А.І. Управління конфліктами в системі інноваційного розвитку закладів освіти/ Бережний А.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2014. -21с
 35          Березан В.М. Адміністративно-правове забезпечення охорони громадського порядку та громадської безпеки під час проведення масових заходів / Березан В.М. - Київ:МАУП, 2014. -21с
 36          Білецький А.В. Участь громадськості у запобіганні корупційним злочинам в Україні/ Білецький А.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -20с
 37          Білорусов О.С. Розвиток олігополістичних ринків в умовах глобалізації/ Білорусов О.С. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -21с
 38          Біляр А.І. Облікове забезпечення стратегічного управління власністю сільськогосподарських підприемств/ Біляр А.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -19с
 39          Благой В.В. Вдосконалення фінансової політики інвестиційно-інноваційного процесу розвитку автомобільного пасажирського транспорту на регіональному рівні/ Благой В.В. - Харків:Харьківська Національна Академія міського господарства, 2012. -20с
 40          Блажевич Ю.І. Подільська православна епархія в період становлення та зміцнення своїх позицій у регіоні (кінець ХУШ - 50-ті роки ХІХ ст.)/ Блажевич Ю.І. - Кам"янець-Подільський:, 2012. -19с
 41          Блакита Г.В. Науково-методичні основи економічного регулювання розвитку і розміщення олійно-жирового комплексу України/ Блакита Г.В. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут , 2003. -19с
 42          Блащук А.М. Припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України/ Блащук А.М. - Київ:, 2006. -20с
 43          Блохін М.С. Адміністративно-правове регулювання природних монополій в Україні/ Блохін М.С. - Київ:Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 44          Бобох Н.М. Формування механізму оподаткування нерухомого майна в Україні/ Бобох Н.М. - Львів :Львівський національний університет ім.І.Франка, 2011. -20с
 45          Боброва Д.В. Проблемы деликтной ответственности в советском гражданском праве: Автореферат./ Боброва Д.В. - Харьков:Харьковский юрид. институт им. Дзержинского, 1988. -52с
 46          Богданюк О.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління біологічними активами садівництва/ Богданюк О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -21с
 47          Богинич О.Л. Нормотворческие полномочия центральных органов государственного управления союзной республики/ Богинич О.Л. - Київ:, 1990. -18с
 48          Богонюк Г.І. Кримінально-правова характеристика невиконання судового рішення/ Богонюк Г.І. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -17с
 49          Боднарчук А.В. Бухгалтерський облік та аналіз власного капіталу сільськогосподарських підприемств/ Боднарчук А.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -21с
 50          Бондар В.В. Розвиток системи мотивації персоналу сільськогосподарських підприемств/ Бондар В.В. - Харків:Харківський національний аграрний університет імені В.В.Докучаева, 2013. -20с
 51          Бондаренко-Зелінська Н.Л. Підготовка цивільних справ до судового розгляду як стадія цивільного процесу/ Бондаренко-Зелінська Н.Л. - Київ:, 2007. -20с
 52          Борейко Г.Д. Кримінально-правова охорона трудових прав людини/ Борейко Г.Д. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -19с
 53          Борковська В.В. Облік витрат виробництва м"ясопереробних підприемств/ Борковська В.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -22с
 54          Бортнікова О.О. Оперативний облік в системі управління сільськогосподарським підприемством/ Бортнікова О.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -24с
 55          Ботвиновська О.Л. Обов"язкове соціальне пенсійне страхування/ Ботвиновська О.Л. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" української академіїї аграрних наук, 2009. -20с
 56          Ботвіна Н.О. Фінансова політика забезпечення сталого розвитку агросфери: теорія, методологія, практика / Ботвіна Н.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -36с
 57          Боханова І.А. Строковий трудовий договір за законодавством України/ Боханова І.А. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 58          Брехов С.С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприемств в Україні/ Брехов С.С. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2010. -20с
 59          Бриль К.І. Адміністративно-правове забезпечення децентралізації державної влади в Україні/ Бриль К.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -40с
 60          Бруханський Р.Ф. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного менеджменту в сільському господарстві: теоретико-методологічні основи/ Бруханський Р.Ф. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -37с
 61          Будник С.І. Адміністративно-правове забезпечення протидії правопорушенням у сфері безпеки дорожнього руху/ Будник С.І. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 62          Будько І.Р. Державне регулювання інноваційної діяльності закладів вищої освіти України/ Будько І.Р. - Дніпро:Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019. -20с
 63          Булах С.М. Принципи і способи правового регулювання переведення та переміщення працівників в умовах ринкової економіки/ Булах С.М. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.м,Корецького, 2011. -16с
 64          Буркальцева Д.Д. Інституціоналізація системи забезпечення єкономічної безпеки України/ Буркальцева Д.Д. - Київ:Науково-дослідний єкономічний інститут, 2014. -38с
 65          Бурцев О.В. Правові засади вирішення спорів щодо меж земельних ділянок/ Бурцев О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 66          Буханевич А.Д. Основні напрями реалізації безпеки іпотеки в Україні/ Буханевич А.Д. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 67          Буцьких О.О. Провадження за нововиявленими обставинами в адміністративному судочинстві України/ Буцьких О.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 68          Бучковська Я.Г. Система фінансування дошкільної освіти у забезпеченні пріоритетів гуманітарного розвитку/ Бучковська Я.Г. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2015. -20с
 69          Вакуленко В.Л. Облік виробництва продукції рослинництва з використанням інноваційних технологій: управлінський аспект/ Вакуленко В.Л. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -21с
 70          Васечко Л.О. Національне право в умовах глобалізації (загальнотеоретичний аспект) / Васечко Л.О. - Луганськ:Луганський Державний університет внутрішніх спарв ім. Е.О.Дідоренка, 2011. -20с
 71          Вдовенко Л.О. Механізми банківського кредитування в системі фінансового забезпечення підприемницької діяльності в аграрній сфері/ Вдовенко Л.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -37с
 72          Вдовічен В.А. Виконання бюджетів за доходами: теоретико-правовий аспект/ Вдовічен В.А. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -40с
 73          Венедіктов С.В. Концептуальні засади правового регулювання трудових відносин в Україні/ Венедіктов С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -32с
 74          Весна Н.О. Зміна та розірвання договору як цивільне правовідношення/ Весна Н.О. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 75          Вичалківська Ю.С. Механізми демократичного цивільного контролю над сектором безпеки і оборони України/ Вичалківська Ю.С. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 76          Вишневська Ю.В. Адміністративно-правові заходи забезпеченння діяльності у сфері сільського туризму в Україні/ Вишневська Ю.В. - Київ:, 2011. -20с
 77          Вишновецька С.В. Методологія науки трудового права/ Вишновецька С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -35с
 78          Вісьтак М.Я. Міжнародно-правові акти в системі джерел трудового права України/ Вісьтак М.Я. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 79          Власюк С.А. Фінансування операційної діяльності сільськогосподарських підприемств/ Власюк С.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -20с
 80          Влізло Е.М. Формування ефективного механізму державного регулювання інвестиційного потенціалу в Україні/ Влізло Е.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 81          Вовк М.А. Економічна оцінка технологічнорго оновлення підприемств машинобудування / Вовк М.А. - Харків:Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015. -20с
 82          Вознесенська О.А. Правові засади державного регулювання і галузі аудіовізуальних засобів масової інформації/ Вознесенська О.А. - Київ:Національна академія правових наук України.Науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -20с
 83          Волинець В.В. Забезпечення виконання зобов"язань за трудовим договором/ Волинець В.В. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -16с
 84          Волік Л.Г. Державний механізм формування системної компетентності співробітників органів прокуратури/ Волік Л.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 85          Волкотруб С.Г. Імунітет і проблеми його захисту в кримінальному судочинстві/ Волкотруб С.Г. - Харків:, 2003. -19с
 86          Волощук В.Р. Диверсифікація банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва/ Волощук В.Р. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 87          Вольська О.М. Трансформація механізмів державного управління соціальним розвитком в сучасних умовах/ Вольська О.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -36с
 88          Воржакова Ю.П. Формування конкурентної політики поліграфічних підприемств/ Воржакова Ю.П. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -25с
 89          Вусенко Ю.В. Правові відносини, що забезпечують функціонування індивідуальних трудових відносин/ Вусенко Ю.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 90          Габаковська Х.В. Дослідницький підхід як елемент методології у сучасній юриспруденції/ Габаковська Х.В. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 91          Гаврилюк В.М. Розвиток фінансового лізингу в сільському господарстві/ Гаврилюк В.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 92          Гаврись П.О. Формування інтегрованої системи управління витратами промислових підприемств/ Гаврись П.О. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -21с
 93          Гаврік Р.О. Законна сила судових рішень у цивільних справах/ Гаврік Р.О. - Київ:НДІ приватного права і підприемництва Національної академії правових наук України, 2011. -20с
 94          Галак І.М. Підвищення конкурентоспроможності молокопродуктового підкомплксу АПК/ Галак І.М. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2008. -20с
 95          Гаркуша С.А. Організаційно-економічні основи оцінки фінансового стану сільськогосподарських підприемств/ Гаркуша С.А. - Суми:, 2011. -20с
 96          Гаро Г.О. Шлюбний договір як інститут сімейного права України/ Гаро Г.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького , 2012. -20с
 97          Гасюк І.Л. Механізми державного управління фізичною культурою та спортом в Україні/ Гасюк І.Л. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2013. -36с
 98          Гвоздецький В.Д. Адміністративно-правові та організаційні засади запобігання і протидії корупції в Україні/ Гвоздецький В.Д. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України , 2013. -36с
 99          Глинська-Кривонос С.О. Трудове законодавство України та сфера його чинності в умовах ринкової єкономіки/ Глинська-Кривонос С.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 100          Гнезділова С.П. Механізми державного регулювання ресурсного забезпечення ЗСУ: професійний розвиток людського потенціалу/ Гнезділова С.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 101          Гнидюк Н.А. Механізм координації політики европейської інтеграції в Україні/ Гнидюк Н.А. - Одеса:Національна академія державного управління при Президентові України. Одеський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 102          Гнітецький Е.В. Маркетинговий аспект інноваційної діяльності машинобудівних підприемств технопарку/ Гнітецький Е.В. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -23с
 103          Гноевий В.Г. Механізм регулювання ринку строкових контрактів на зерно в Україні/ Гноевий В.Г. - Київ:Українська академія аграрних наук Інститут аграрної економіки, 2003. -19с
 104          Головенко О.Д. Публічні фінанси як об"ект правової охорони/ Головенко О.Д. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -20с
 105          Головченко В.В. Теоретические вопросы эффективности правового воспитания/ Головченко В.В. - Київ:, 1982. -19с
 106          Голяшкін О.В. Адміністративно-правове регулювання інноваційної діяльності в Україні/ Голяшкін О.В. - Київ:Академія праці і соціальних відносин Федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 107          Гончаренко В.О. Договір позички за римським приватним правом та його репепція у сучасному цивільному законодавстві України/ Гончаренко В.О. - Одеса:, 2005. -21с
 108          Гончаренко І.Б. Державний контроль та нагляд у сфері торговельної діяльності України/ Гончаренко І.Б. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 109         Гончаренко М.Б. Речові права на нерухомість / Гончаренко М.Б. - Харків:Університет внутрішніх справ, 1999. -19с
 110          Гончаренко М.В. Організаційно-економічний механізм управління видатками місцевих бюджетів/ Гончаренко М.В. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2006. -20с
 111          Гончаров В.О. Соціальне обслуговування як організаційно-правова форма соціального забезпечення/ Гончаров В.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -20с
 112          Гордєєв О.К. Механізми забезпечення сталого розвитку територіальної громади/ Гордєєв О.К. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 113          Гордіенко О.М. Удосконалення механізмів державного управління капітальними інвестиціями на регіональному рівні/ Гордіенко О.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 114          Горин В.П. Державне фінансове забезпечення соціальних гарантій/ Горин В.П. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2010. -20с
 115          Горницкий А.А. Проблемы юридической ответственности должностных лиц в государственном управлении/ Горницкий А.А. - Київ:, 67.300. -0с
 116          Горобинський М.О. Удосконалення діяльності органів податкової системи України: державно-управлінський аспект/ Горобинський М.О. - Львів:Львівський регіональний інститут, 2015. -20с
 117          Горохолінська І.В. Феномен релігії в системі аксіологічних ідей Канта: логіка становлення та шляхи історичних рецепцій/ Горохолінська І.В. - Чернівці:, 2012. -20с
 118          Горшкова А.С. Державний механізм забезпечення коеволюції економіки та освіти як соціальних інститутів/ Горшкова А.С. - Донецьк:, 2012. -19с
 119          Гофман М.О. Вплив попиту на функціонування підприемств АПК/ Гофман М.О. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2012. -19с
 120          Гоцанюк О.І. Обороноздатність майнових прав на об"екти промислової власності в Україні/ Гоцанюк О.І. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 121          Грабовий В.В. Правова охорона власності в Україні : історико - правове дослідження/ Грабовий В.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 122          Гривківська О.В. Фінансова безпека сільського господарства/ Гривківська О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -35с
 123          Григорук І.О. Розвиток іпотечного кредитування підприемств АПК/ Григорук І.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 124          Гринчук С.В. Розвиток іпотеки в сільському господарстві України/ Гринчук С.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -19с
 125          Гринько С.Д. Рецепція деліктних зобов"язань римського приватного права в Україні/ Гринько С.Д. - Київ:Національна академія правових наук України Науково-дослідний інститут приватного права і підприемництва, 2013. -36с
 126          Гриценко Г.Г. Множинність осіб у цивільно-правовому зобов"язанні/ Гриценко Г.Г. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 127          Грищенко І.І. Удосконалення державного управління станом навколишнього середовища в екокризовому регіоні/ Грищенко І.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 128          Гром"як Т.Д. Потенціал сільського розвитку в умовах ринкових трансформацій/ Гром"як Т.Д. - Львів:Львівський національний аграрний університет, 2012. -20с
 129          Гудим Л.Я. Правова ідентичність: філософсько-правовий вимір/ Гудим Л.Я. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -18с
 130          Гузенко Т.С. Формування позабюджетного фонду відтворення природних ресурсів в аграрній сфері/ Гузенко Т.С. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -20с
 131          Гулакова Г.В. Соціальна реклама як складова інформаційно-мотиваційного механізму державного управління/ Гулакова Г.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 132          Гумега О.В. Реалізація цивільно-правових принципів у процесі захисту прав інтелектуальної власності/ Гумега О.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 133          Гупаловська М.Б. Бюджетний контроль в умовах ринкової економіки України/ Гупаловська М.Б. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2012. -20с
 134          Гура М.В. Цивільно-правова охорона інтернет-сайту в Україні/ Гура М.В. - Київ:, 2006. -20с
 135          Гураш В.М. Становлення та розвиток трудового права в Україні/ Гураш В.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 136          Гурковський В.І. Засади державної політики в сфері інформаційного суспільствав Україні: теоретичні та практичні аспекти/ Гурковський В.І. - Київ:Інститут Законодавства Верховної Ради України, 2011. -36с
 137          Гутафель В.В. Фондовий ринок у системі економічного розвитку країни/ Гутафель В.В. - Київ:Київський національний торговельно-економічний університет, 2014. -20с
 138          Гуцаленко Л.В. Формування адаптивної системи обліку і контролю прибутків сільськогосподарських підприемств/ Гуцаленко Л.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -36с
 139          Даниленко О.В. Правовий режим грошей як об"ектів цивільних прав/ Даниленко О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -19с
 140          Данилюк О.В. Юридичні факти як підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин/ Данилюк О.В. - Одеса:Одеська Національна юридична академія, 2008. -19с
 141          Данченко К.М. Кримінально-правова політика України у сфері покарань: філософсько-правовий аспект/ Данченко К.М. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 142          Данько Ю.І. Організаційно-економічні засади розвитку маркетингу сільськогосподарських підприемств/ Данько Ю.І. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 143          Даріенко О.В. Діагностування стійкості функціонування підприемств малого бізнесу/ Даріенко О.В. - Одеса:Одеський Національний єкономічний університет, 2013. -23с
 144          Дегтяренко А.В. Управління фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприемств/ Дегтяренко А.В. - Харків:Харківський національний аграрний університет ім. В.В.Докучаева, 2010. -20с
 145          Делія Ю.В. Адміністративно-правові аспекти нормотворчості публічної адміністрації в Україні/ Делія Ю.В. - Київ:МАУП, 2014. -35с
 146          Денищик О.І. Формування моральної культури як складової професійної підготовки майбутніх юристів/ Денищик О.І. - Тернопіль:Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, 2010. -20с
 147          Дерев"янко В.В. Організаційно-правові засади роботи з кадрами в органах прокуратури/ Дерев"янко В.В. - Київ:, 2012. -20с
 148          Детюк Т.Г. Організація перевірочної роботи в системі податкового контролю/ Детюк Т.Г. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 149          Динько І.М. Облік фінансових результатів на підприемствах цукрової галузі/ Динько І.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 150          Діденко В.С. Удосконалення механізмів державного управління якістю послуг централізованого питного водопостачання/ Діденко В.С. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 151          Дмитренко Г.В. Державне управління процесами адаптації податкової системи України до вимог Европейського Союзу / Дмитренко Г.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2004. -20с
 152          Довгань А.С. Удосконалення механізму державного управління спеціальними монополіями (алкогольно-тютюновий сектор економіки)/ Довгань А.С. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 153          Довжик О.О. Організаційно-економічні основи підвищення ефективності функціонування сільськогосподарських підприемств/ Довжик О.О. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 154          Долголева И.А. Правовое регулирование профессионального пенсионного страхования в республике Беларусь/ Долголева И.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь, 2012. -27с
 155          Долот В.Д. Механізми державного управління ціноутворенням в системі охорони здоров"я України/ Долот В.Д. - Харків:Національний університет цивільного захисту України, 2018. -36с
 156          Доскаленко К.С. Концептуальні засади формування та розвитку соціального капіталу на рівні взаємодії органів публічної влади і громадськості/ Доскаленко К.С. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 157          Дрішлюк А.І. Агентський договір: цивільно-правовий аспект/ Дрішлюк А.І. - Одеса:, 2003. -0с
 158          Дрішлюк В.І. Публічний договір (цивільно-правовий аспект)/ Дрішлюк В.І. - Київ:, 2007. -21с
 159          Дроздова Н.Г. Розвиток організаційно-правового механізму управління системою державних закупівель на конкурсних засадах/ Дроздова Н.Г. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 160          Дуденко Т.В. Цивільно-правова охорона прав на культурні цінності та їх оборотоздатність/ Дуденко Т.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2018. -20с
 161          Дудник О.В. Діяльність державної автомобільної інспекції у запобіганні і протидії дитячому дорожньо-транспортному травматизму/ Дудник О.В. - Київ:МАУП, 2014. -21с
 162          Дутка С.М. Розвиток енергозбереження в умовах ринкового господарювання на малопродуктивних землях/ Дутка С.М. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -21с
 163          Духневич І.В. Розвиток аграрного законодавства України/ Духневич І.В. - Київ:Київський Національний університет ім. Т.Г.Шевченка, 2011. -19с
 164          Дяченко О.В. Соціально-економічні умови функціонування сільськогосподарських підприемств/ Дяченко О.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет , 2011. -20с
 165          Емець Р.О. Адміністративно-правові засади здійснення державного контролю у сфері земельних відносин/ Емець Р.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -19с
 166          Еннан Р.Е. Правове регулювання відносин інтелектуальної власності у европейському союзі/ Еннан Р.Е. - Одеса:, 2010. -20с
 167          Ерофеенко Л.В. Правовий статус працівників залізничного транспорту/ Ерофеенко Л.В. - Київ:, 2011. -19с
 168          Ершова Н.М. Проблемы гражданско-правового регулирования личных и имущественных отношений в сфере семьи/ Ершова Н.М. - Москва:, 1979. -32с
 169          Євенко Т.І. Механізм запобігання фінансової кризи банківських установ у нестійкому ринковому середовищі/ Євенко Т.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 170          Єргіева Л.В. Фактори та резерви підвищення конкурентоспроможності промислових підприемств (на прикладі кабельної промисловості)/ Єргіева Л.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2012. -19с
 171          Жарікова О.Б. Експертна грошова оцінка предметів іпотеки при кредитуванні в аграрному секторі економіки/ Жарікова О.Б. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -22с
 172          Жеков В.І. Правочини, які порушують публічний порядок за цивільним законодавством України/ Жеков В.І. - Одеса:, 2006. -20с
 173          Жилинкова И.В. Правовые гарантии укрепления семьи/ Жилинкова И.В. - Харьков:, 1986. -23с
 174          Жмур Ю.М. Кримінально-правовий захист недоторканності житла в Україні/ Жмур Ю.М. - Запоріжжя:Класичний Приватний Университет, 2012. -20с
 175          Жмурко І.В. Розвиток системи пенсійного страхування сільського населення в Україні/ Жмурко І.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 176          Жовніренко О.В. Фінансовий контроль діяльності сільськогосподарських підприемств/ Жовніренко О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -20с
 177          Журавльова Т.В. Організація обліково-інформаційного забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських підприемств/ Журавльова Т.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 178          Заболотний В.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління конкурентоспроможністю продукції м"ясного птахівництва/ Заболотний В.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -19с
 179          Завірюха Г.С. Дозвільні процедури у сфері підприемницької діяльності (адміністративно-правовий аспект)/ Завірюха Г.С. - Київ:, 2011. -20с
 180          Загвойська О.В. Державне регулювання зайнятості сільського населення в умовах реформування аграрного сектора єкономіки/ Загвойська О.В. - Київ:, 2006. -20с
 181          Задорін Ю.М. Забезпечення ефективності діяльності державних установ на засадах демократичного врядування/ Задорін Ю.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 182          Зайцева Н.О. Економічне вимірювання резервів підвищення конкурентоспроможності підприемств харчової промисловості/ Зайцева Н.О. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2013. -20с
 183          Зайчук О.В. Законодавство США и практика его применения в области расовых отношений (60-70-е гг.ХХ ст.)/ Зайчук О.В. - Киев:, 1980. -22с
 184          Западинчук О.П. Формування та розвиток інституту державної служби в умовах адміністративної реформи в Україні/ Западинчук О.П. - Дніпро:Дніпровський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 185          Захаркевич Н.П. Формування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності бурякоцукрового виробництва/ Захаркевич Н.П. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України, 2006. -19с
 186          Здирко Н.Г. Облік та контроль прямої державної підтримки фермерських господарств/ Здирко Н.Г. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -21с
 187          Зелінський С.В. Організаційно-правовий механізм експертизи нормативних актів в системі публічного управління/ Зелінський С.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 188          Зимарин В.И. Лично-правовые гарантии воспитания несовершеннолетнихпо советскому семейному праву/ Зимарин В.И. - Харьков:, 1981. -14с
 189          Золотухіна О.М. Функціональне призначення наторіату : теоретико - правові аспекти/ Золотухіна О.М. - Київ:Вищий навчальний заклад " Університет економіки та права " Крок", 2018. -19с
 190          Зубрицька О.В. Інститут ювенальної юстиції як об"єкт філософсько-правового аналізу/ Зубрицька О.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -20с
 191          Зюбін В.М. Формування ринку страхових послуг/ Зюбін В.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -20с
 192          Ібатулліна А.В. Розвиток місцевого оподаткування в Україні/ Ібатулліна А.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2009. -19с
 193          Іваницька О.М. Державне регулювання розвитку фінансової інфраструктури в Україні/ Іваницька О.М. - Київ:Національна академія державного упраівління при Президентові України, 2006. -36с
 194          Іванишина О.С. Адміністрування прямих податків та їх фіскальна ефективність/ Іванишина О.С. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2012. -20с
 195          Іванов Д.В. Запровадження концепції суспільного мовлення в Україні (адміністративно-правовий аспект)/ Іванов Д.В. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -21с
 196          Іванов С.О. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах (на прикладі Міністерства оборони України)/ Іванов С.О. - Киев:, 2009. -19с
 197          Іващенко В.А. Закономірності та тенденції розвитку законодавства у сфері інтелектуальної власності вУкраїні (ХІХ - поч. ХХІ ст.)/ Іващенко В.А. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -36с
 198          Іващенко Л.А. Розвиток державного фінансового контролю в умовах ринкової економіки/ Іващенко Л.А. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2005. -21с
 199          Ільницька Ю.М. Адміністративні послуги в системі функцій органів місцевого самоврядування/ Ільницька Ю.М. - Київ:МАУП, 2011. -18с
 200          Ільченко-Сюйва Л.В. Державний механізм монетарної політики України в контексті европейської інтеграції/ Ільченко-Сюйва Л.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2005. -20с
 201          Ільчишина Н.В. Характеристика суб"єктів у правовідносинах адміністративного судочинства/ Ільчишина Н.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 202          Ісакова В.М. Право на правову допомогу: поняття, особливості,гарантії/ Ісакова В.М. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -19с
 203          Істратов О.Л. Механізми функціонування військових комісаріатів у системі державного управління та територіальному рівні/ Істратов О.Л. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 204          Іщенко В.В. Оподаткування як фактор фінансової безпеки України/ Іщенко В.В. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2013. -19с
 205          Кадєтова О.В. Угода про асоціацію України з Європейським Союзом в системі джерел права інтелектуальної власності : цивільно - правовий аспект/ Кадєтова О.В. - Івано - Франківськ:Прватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 206          Казак К.О. Господарсько-правове забезпечення видавничої діяльності в Україні/ Казак К.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 207          Казак Р.А. Правові основи охорони біорізноманіття в Україні та Европейському союзі у другій половині ХХ ст.: історико-правове дослідження/ Казак Р.А. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 208          Каликова Г.А. Проблемы гражданско-правового регулирования медицинского страхования и медицинских услуг/ Каликова Г.А. - Алма-Ата:Казахский государственный университет, 1992. -22с
 209          Калініченко А.П. Адміністративно-правові засади нагляду та контролю за безпекою судноплавства в Україні/ Калініченко А.П. - Київ:, 2011. -18с
 210          Калмыков Ю.Х. Обязательства, возникающие вследствие причине6ния вреда имуществу: Автореферат./ Калмыков Ю.Х. - Харьков:Харьковский юридический институт, 1963. -20с
 211          Канцуров О.О. Інституціональні засади розвитку бухгалтерського обліку/ Канцуров О.О. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -33с
 212          Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі/ Кармаза О.О. - Київ:Київський Національний університет імені Т.Шевченка, 2014. -36с
 213          Карнаух Б.П. Вина як умова цивільно-правової відповідальності/ Карнаух Б.П. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -21с
 214          Карпов Н.С. Криміналістичні засади вивчення злочинної діяльності/ Карпов Н.С. - Київ:Київський Національний університет внутрішніх справ, 2008. -32с
 215          Карпов О.Н. Використання можливостей міжнародних поліцейських організацій у розшуку злочинців/ Карпов О.Н. - Київ:Національна академія внутрішніх справ, 2011. -0с
 216          Кас"яненко Л.В. Податковий менеджмент в системі ефективного державного управління/ Кас"яненко Л.В. - Донецьк:, 2011. -21с
 217          Кашуба Я.М. Теоретико-методологічні засади формування стратегії розвитку підприемництва в Україні/ Кашуба Я.М. - Київ:Науково-дослідний економічний інститут, 2014. -40с
 218          Кварцхава О.В. Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах/ Кварцхава О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 219          Керимбаева А.Ш. Роль советского права в раскрепощении женщин Киргизии / Керимбаева А.Ш. - Москва:, 1984. -23с
 220          Кернякевич Ю.В. Правове регулювання переведення працівників на іншу роботу/ Кернякевич Ю.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -17с
 221          Кизименко К.О. Правове регулювання трудових відносин прокурорських працівників в Україні/ Кизименко К.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького , 2012. -20с
 222          Киричок О.В. Формування ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприемств з урахуванням нематеріальних активів/ Киричок О.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 223          Кисіль Л.Н. Механізми державного управління пенсійним забезпеченням громадян в Україні/ Кисіль Л.Н. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 224          Кисляк К.Е. Розвиток прямого оподаткування у сільському господарстві/ Кисляк К.Е. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -20с
 225          Кінева Т.С. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління відтворенням біологічного капіталу скотарства/ Кінева Т.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -22с
 226         Кіреева К.О. Регулювання банківського капіталу/ Кіреева К.О. - Київ:Київський національний економічний університет ім.В.Гетьмана, 2006. -19с
 227          Кіт О.І. Акти судової влади як джерела трудового права України/ Кіт О.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 228         Клименко О.П. Бухгалтерський облік і контроль поточних біологічних активів тваринництва/ Клименко О.П. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 229          Клименчук Н.М. Колективні угоди як акти соціального партнерства/ Клименчук Н.М. - Київ:Національна академія наук України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -18с
 230          Клочко К.І. Механізми державного управління розвитком санітарно-епідеміологічної служби: регіональний аспект/ Клочко К.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 231          Клюзко В.М. Реалізація принципів державного управління в галузі охорони здоров"я/ Клюзко В.М. - Київ:Інститут Законодавства Верховної Ради України, 2011. -20с
 232          Клюцевський В.І. Механізми впровадження електронного документообігу в місцевих органах виконавчої влади/ Клюцевський В.І. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України, 2019. -20с
 233          Кміта О.В. Законність у процесі постання правової держави в Україні/ Кміта О.В. - Київ:Вищий навчальний заклад Університет економіки та права "КРОК", 2016. -19с
 234          Кнейслер О.В. Новітня парадигма формування ринку перестрахування України/ Кнейслер О.В. - Тернопіль:Тернопільський національний економічний університет, 2013. -32с
 235          Книш В.В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційно-правової відповідальності в Україні/ Книш В.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -40с
 236          Ковалева Н.А. Регулирование брачно-семейных отношений государством и католической церковью в Буржуазной Италии (1929-1984 гг.)/ Ковалева Н.А. - Москва:, 1986. -19с
 237          Коваленко С.М. Управління факторами конкурентоспроможності підприемства/ Коваленко С.М. - Одеса:Одеський Національний єкономічний університет, 2013. -20с
 238          Коваль З.В. Політико-правові механізми державного управління інформаційно-психологічною безпекою України/ Коваль З.В. - :Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 239          Коваль О.В. Облік біологічних активів/ Коваль О.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -18с
 240          Ковальчук А.Ю. Адміністративно - правові засади забезпечення фінансово - економічної безпеки України/ Ковальчук А.Ю. - Київ:, 2018. -39с
 241          Кожушко М.В. Адміністративно-правові засади формування професійної етики курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України/ Кожушко М.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 242          Козак І.Б. Філософсько-правова кваліфікація конфліктної комунікації сторін у судовому процесі/ Козак І.Б. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 243          Козак І.І. Удосконалення організаційного механізму державного управління аграрним сектором (на прикладі Львівської області)/ Козак І.І. - Львів:Національна академія державного управління при Президентові України, 2006. -20с
 244          Козаченко А.Ю. Облік та контроль невиробничих витрат цукрових заводів/ Козаченко А.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 245          Козаченко Т.П. Механізми реалізації державної політики у сфері поводження з твердими побутовими відходами / Козаченко Т.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 246          Козырь О.М. Право на недвижимость по английскому праву/ Козырь О.М. - Москва:, 1987. -23с
 247          Колесников Д.В. Удосконалення механізмів державного управління якістю життя/ Колесников Д.В. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 248          Колеснік В.І. Методологічні та організаційні засади статистичного забезпечення управління соціально-єкономічним розвитком регіону/ Колеснік В.І. - Київ:, 2008. -36с
 249          Колеснік І.М. Інтеграція України до світової економічної системи через діяльність морських портів/ Колеснік І.М. - Донецьк:Донецький національний університет, 2004. -19с
 250          Колесніков Б.П. Дрежавні механізми управління ризиками розвитку інформаційного суспільства в Україні/ Колесніков Б.П. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -36с
 251          Колісніченко К.В. Адміністрування податкових ризиків в Україні/ Колісніченко К.В. - Тернопіль:Тернопольський національний економічний університет, 2013. -20с
 252          Коллер Ю.С. Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху/ Коллер Ю.С. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 253          Комлик В.В. Склад правопорушення: теоретичні підходи та практичні виміри/ Комлик В.В. - Київ:Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК", 2017. -18с
 254          Конончук Н.М. Сімейно-правовий статус дитини за законодавством України/ Конончук Н.М. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 255          Кончаковська В.В. Примушування давати показання: кримінально-правові аспекти/ Кончаковська В.В. - Київ:, 2010. -18с
 256          Конюхова Є.О. Договір соціального найму (оренди) житла за законодавством України/ Конюхова Є.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 257          Коняев Н.И. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда источником повышенной опасности: Автореферат./ Коняев Н.И. - Москва:Московский университет им. М.В. Ломоносова, 1966. -15с
 258          Копитіна І.В. Розвиток залучення заощаджень домашніх господарств в економіку України/ Копитіна І.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 259          Корж І.Ф. Адміністративно-правові засади регулювання відносин у сфері державної безпеки України/ Корж І.Ф. - Київ:МАУП, 2014. -40с
 260          Коркушко О.Н. Облік і аудит власного капіталу на підприемствах АПК/ Коркушко О.Н. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 261          Корніенко Д.М. Адміністративно-правові засади діяльності підрозділів внутрішньої безпеки щодо забезпечення безпеки працівників органів внутрішніх справ/ Корніенко Д.М. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 262          Корнійчук Г.В. Банківське кредитування інвестиційно-інноваційного розвитку агроформувань/ Корнійчук Г.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -22с
 263          Корнійчук О.В. Інформаційна діяльність місцевих органів виконавчої влади (на прикладі Рівненської та Хмельницької областей)/ Корнійчук О.В. - Львів:Львівський регіональний інститут державного управління, 2011. -20с
 264          Коробко О.М. Бухгалтерська фінансова звітність: методологія складання і практика використання/ Коробко О.М. - Київ:Національний аграрний університет, 2003. -20с
 265          Коробова Н.М. Організація бухгалтерського обліку в аграрних підприемствах/ Коробова Н.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування , 2011. -21с
 266          Король В.В. Облік і контроль в управлінні виробництвом та реалізаціею цукрових буряків/ Король В.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 267          Коротких А.Ю. Адміністративно-юрисдикційна діяльність адміністративного суду в Україні/ Коротких А.Ю. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 268         Корчак Т.В. Цивільно-правові наслідки оголошення фізичної особи померлою за законодавством України/ Корчак Т.В. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 269          Косенко В.В. Державне регулювання розвитку інфраструктури аграрного ринку/ Косенко В.В. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2005. -20с
 270          Костенко О.М. Обліково-аналітичне забезпечення управління ефективністю діяльності сільськогосподарських підприемств/ Костенко О.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -19с
 271          Костюкевич О.К. Адміністративно-правове регулювання реалізації права громадян на звернення/ Костюкевич О.К. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -20с
 272          Кохан В.П. Правове регулювання атестаціїпрацівників за законодавством України/ Кохан В.П. - Київ:Національна академія наук України інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -20с
 273         Кошева Г.О. Державні механізми управління енергозбереженням/ Кошева Г.О. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 274          Кравець М.О. Адміністративно-правова кваліфікація порушень митних правил/ Кравець М.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 275          Кравченко А.С. Оптимізація банківських кредитних ставок/ Кравченко А.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -21с
 276          Кравченко Н.В. Інституційні інвестори на ринку державних цінних паперів/ Кравченко Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 277          Кравченко С.С. Юридична природа прав учасників господарських товариств/ Кравченко С.С. - Київ:, 2007. -18с
 278          Красавчикова Л.О. Личные неимущественные права граждан (юридических лиц): понятия и классификации/ Красавчикова Л.О. - Екатеринбург:, 1994. -0с
 279          Красько Я.В. Надбавки та доплати як форми реалізації стимулюючої фукнції оплати праці/ Красько Я.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 280          Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприемств на українському ринку кондитерських виробів/ Кривенко М.П. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 281          Криклій В.А. Недержавні пенсійні фонди в системі пенсійного забезпечення в Україні/ Криклій В.А. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2014. -20с
 282          Кричун М.О. Діяльність державної податкової служби України у сфері реестрації та надання дозволів/ Кричун М.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 283          Крусян А.Р. Взаємодія місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня канд. юрид. наук/ Крусян А.Р. - Одеса:Одеська державна юридична академія, 1999. -19с
 284          Крутько А.Л. Народна законодавча ініціатива: теоретико-правовий аспект/ Крутько А.Л. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 285          Кузенко У.І. Політична функція держави та її реалізація в Україні/ Кузенко У.І. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 286          Кузнецов К.В. Підвищення ефективності механізмів державного управління в контексті міжнародних податкових договорів України/ Кузнецов К.В. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2006. -20с
 287          Кузьмін Д.В. Адміністративно-правове забезпечення безпеки пасажирських перевезень автомобільним транспортом/ Кузьмін Д.В. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 288          Кулик К.Д. Кримінологічна характеристика та запобігання розбещенню неповнолітніх в Україні/ Кулик К.Д. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 289          Кулинич Р.О. Статистичне вивчення соціально-економічного розвитку України: методологія аналізу взаемозв"язку показників/ Кулинич Р.О. - Київ:Національна академія статистики, обліку та уадиту, 2011. -37с
 290          Кулій-Дем"янюк Ю.В. Бухгалтерський облік витрат на охорону навколишнього середовища підприемств АПК/ Кулій-Дем"янюк Ю.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 291          Куліш П.Ю. Організаційно - правовий механізм публічного управління у сфері міжнародної технічної допомоги/ Куліш П.Ю. - Харків:Національний університет цивільного захисту України, 2018. -20с
 292          Кундицький О.О. Економічне регулювання відтворення факторів виробництва / Кундицький О.О. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -34с
 293          Куперман В.В. Оптимізація виробничої програми промислового підприемства/ Куперман В.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2012. -19с
 294          Кургіна Л.Г. Облік іконтроль оподаткування прибутку сільськогосподарських підприемств/ Кургіна Л.Г. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 295          Кургузенкова Л.А. Диверсифікація лісогосподарських підприемств у забезпеченні їх сталого розвитку/ Кургузенкова Л.А. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2012. -22с
 296          Курись В.З. Філософсько-правові детермінанти ціннісного універсуму особистості військовослужбовця/ Курись В.З. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 297          Куров С.В. Гражданско-правовое регулирование образовательных услуг/ Куров С.В. - Москва:, 1999. -23с
 298          Кутерга М.В. Забезпечення безпеки дорожнього руху адміністративно-правовими засобами/ Кутерга М.В. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 299          Кучабський О.Г. Теоретико-методологічні засади адміністративно-територіальної організації України/ Кучабський О.Г. - Харків:, 2010. -35с
 300          Кучма О.Л. Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України/ Кучма О.Л. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -19с
 301          Кушнір М.В. Адміністрування проходження військової служби в Збройних Силах України/ Кушнір М.В. - Київ:, 2019. -18с
 302          Кьоппль О.І. Удосконалення механізмів державного регулювання процесами забезпечення енергетичної безпеки України/ Кьоппль О.І. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -19с
 303          Лаврешов А.Ю. Ефективна державна податкова політика як механізм соціально оріентованої ринкової економіки/ Лаврешов А.Ю. - Донецьк:Донецький державний університет управління , 2008. -20с
 304          Лаврук В.В. Інвестування інноваційних проектів у агропромисловому виробництві/ Лаврук В.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -40с
 305          Ладутько В.К. Административная ответственность за нарушение налогового законодательства/ Ладутько В.К. - Минск:Белорусский государственный университет, 2013. -25с
 306         Лазар І.Г. Вдосконалення механізмів формування та реалізації тендерної політики в Україні/ Лазар І.Г. - Львів:, 2007. -20с
 307          Лазор І.В. Юридичні і соціальні аспекти дисципліни праці/ Лазор І.В. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -20с
 308          Ластовенко О.В. Вдосконалення системи управління грошовими потоками підприемства/ Ластовенко О.В. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2005. -18с
 309          Левицький А.О. Механізм публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинацїї/ Левицький А.О. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 310          Левченко А.В. Організації Українського козацтва ХУІ-ХУШ ст. як чинник державотворення: соціально-філософський аналіз/ Левченко А.В. - Київ:Національна Академія педагогічних наук України. Інститут вищої оствіти , 2012. -19с
 311          Лемак В.В. Закарпаття у державно-правовій системі Чехословацької республіки: Автореферат./ Лемак В.В. - Київ:Київський університет ім. Т.Шевченка, 1996. -23с
 312          Лендєл Г.Д. Формування механізму податкового регулювання розвитку санаторно-курортних закладів/ Лендєл Г.Д. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2011. -20с
 313          Леонова О.В. Адміністративно-правові відносини в сфері надрокористування/ Леонова О.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 314          Леонтович С.П. Розвиток фінансового контролю за використанням бюджетних коштів в аграрному секторі економіки/ Леонтович С.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -22с
 315          Лимаренко Г.С. Трансформація взаемодії релігійної і політичної систем (на прикладі Росії та України)/ Лимаренко Г.С. - Київ:, 2010. -18с
 316         Лиса О.В. Управління оборотними коштами підприемства/ Лиса О.В. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 317          Лисенко С.О. Адміністративно-правовий механізм забезпечення протидії незаконному обігу наркотичних засобів і психотропних речовин серед дітей/ Лисенко С.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 318          Лисенок О.В. Теорія та методологія управління фінансово-економічною діяльністю банків/ Лисенок О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -35с
 319          Литвин В.В. Інструментарій реалізації механізмів державної податкової політики в Україні/ Литвин В.В. - Дніпро:Дніпровський державний аграрно-економічний університет, 2019. -20с
 320          Литвин Н.Ю. Державне регулювання організаційно-фінансової підтримки зовнішньоєкономічної діяльності суб"ектів господарювання в Україні/ Литвин Н.Ю. - Київ:Академія муніципального управління, 2014. -20с
 321          Литвиненко В.С. Облік і контроль трансакційних витрат у сільськогосподарських підприемствах/ Литвиненко В.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 322          Литвинець Ю.І. Обліково-контрольне забезпечення управління орендними земельними відносинами в сільськогосподарських підприемствах/ Литвинець Ю.І. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 323          Лісіцина Ю.О. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини та насильницьке донорство: кримінально-правова та кримінологічна характеристика/ Лісіцина Ю.О. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -20с
 324          Лісніча Т.В. Захист особистих немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичноЇ особи (право на життя, здоров"я, свободу та особисту недоторканість) / Лісніча Т.В. - Харків:, 2007. -20с
 325          Лісова Д.О. Торговці цінними паперами як суб"екти господарських правовідносин/ Лісова Д.О. - Харків:Національний юридичний університет вм.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 326          Лісовий А.В. Державне регулювання розвитку сільських територій: теорія, методологія, практика/ Лісовий А.В. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Українскьої академії аграрних наук, 2009. -32с
 327          Літвінова О.В. Договори страхування, що пов"язані із залізничним перевезенням вантажів/ Літвінова О.В. - Харьків:, 2008. -20с
 328          Лоза Ю.Я. Експертиза в адміністративному судочинстві України/ Лоза Ю.Я. - Київ:, 2011. -20с
 329          Лозовий В.М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України/ Лозовий В.М. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -20с
 330          Лозовий В.М. Правове регулювання інформаційного забезпечення діяльності державної автомобільної інспекції МВС України/ Лозовий В.М. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 331          Ломако А.Ю. Недействительность сделок в гражданском праве республики Беларусь/ Ломако А.Ю. - Минск:Учреждение образования "Белорусский государственный экономический университет", 2013. -23с
 332          Луговенко Н.В. Механізм державного управління запровадженням накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні/ Луговенко Н.В. - Харків:, 2007. -20с
 333          Лук"янов Д.В. Релігійно-правові системи світу: порівняльно-правове дослідження/ Лук"янов Д.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -42с
 334          Лук"янова М.Л. Адміністративно-правові засади оскарження дій або бездіяльності посадових осіб державної виконавчої служби/ Лук"янова М.Л. - Київ:МАУП, 2014. -18с
 335          Лук"янченко В.О. Формування регіонального фінансово-кредитного механізму управління розвитком малого підприемництва/ Лук"янченко В.О. - Донецьк:Донецька державна академія управління, 2003. -20с
 336          Лук"янчиков О.М. Матеріальна відповідальність роботодавця в умовах ринкових відносин/ Лук"янчиков О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 337          Лукаш С.С. Співвідношення тцентралізованого і локального регулювання трудових відносин в умовах ринкової економіки/ Лукаш С.С. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -32с
 338          Лупина О.М. Правове регулювання соціального забезпечення у зв"язку із хворобою/ Лупина О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -16с
 339          Любар О.О. Кредитна політика банків при обслуговуванні агроформувань/ Любар О.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 340          Любченко Я.П. Альтернативні способи вирішення правових спорів : теоретико - правовий аспект/ Любченко Я.П. - :Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -20с
 341          Любчук О.К. Теоретико-методологічні засади функціонування та розвитку механізму державного управління неперервною освітою в Україні та ії регіонах/ Любчук О.К. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -40с
 342          Ляшевська Л.І. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист/ Ляшевська Л.І. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 343          Мазур В.П. Аудит фінансових результатів від сільськогосподарської діяльності/ Мазур В.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 344          Мазур Т.В. Правовий режим фонду гарантування вкладів фізичних осіб в банках / Мазур Т.В. - Київ:, 2009. -18с
 345          Мазурік О.В. Державний механізм підвищення ефективності діяльності прокуратури як організації: мотивація кадрів/ Мазурік О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 346          Макалюк І.В. Управління трансакційними витратами машинобудівних підприемств/ Макалюк І.В. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2016. -24с
 347          Макаренко О.В. Цивільно-правове регулювання відносин, пов"язаних з наданням діездатній особі допомоги у здійсненні ії прав і виконанні обов"язків/ Макаренко О.В. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 348          Макаренко Т.В. Державний контроль за діяльністю установ виконання покарань в Україні/ Макаренко Т.В. - :Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -18с
 349          Макогон О.В. Гармонізація трудового законодавства України із законодавством Европейського Союзу про регулювання трудових відносин працівників-мігрантів/ Макогон О.В. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім. В.М.Корецького , 2011. -20с
 350          Максимів О.Д. Теоретичні засади політики України у сфері протидії злочинності/ Максимів О.Д. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -20с
 351          Малімон В.І. Культурна політика держави як чинник реформування суспільства/ Малімон В.І. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 352          Малініна Н.М. Пряме оподаткування сільськогосподарських товаровиробників/ Малініна Н.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -22с
 353          Маляренко Т.А. Механізми попередження соціальних конфліктів у системі управління економічною безпекою держави/ Маляренко Т.А. - Донецьк:, 2011. -36с
 354          Манаев К.И. Семейно-имущественные правоотношения в СССР/ Манаев К.И. - Баку:, 1973. -15с
 355          Манаенко І.М. Механізм інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку підприемств електроенергетики/ Манаенко І.М. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2014. -20с
 356          Мантуляк Ю.В. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованної групи чи злочинної організації як обставина, що виключае злочинність діяння/ Мантуляк Ю.В. - Київ:, 2006. -17с
 357          Мануйлович Ю.М. Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприемств/ Мануйлович Ю.М. - Хмельницький :Хмельницький національний університет, 2015. -20с
 358          Мардар Д.О. Формування інвестиційних стратегій економічно активних підприемств/ Мардар Д.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 359          Марценюк-Розарьонова О.В. Страхування майна сільськогосподарських товаровиробників/ Марценюк-Розарьонова О.В. - Київ:, 2012. -20с
 360          Марченко О.В. Адміністративно-правовий статус виборчих комісій з виборів народних депутатів України/ Марченко О.В. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 361          Марчук У.О. Внутрішньогосподарський контроль в системі управління сільськогосподарськими підприемствами/ Марчук У.О. - Київ:Національний університет біоресурсів іприродокористування України, 2013. -21с
 362          Матат Ю.І. Прогалини в законодавстві та засоби їх подолання в юридичній практиці/ Матат Ю.І. - Харків:Національний університет "Юридична академія України ім.Ярослава Мудрого", 2013. -20с
 363          Матвіенко Є.П. Правове регулювання пенсійного забезпечення в умовах розбудови соціальної держави/ Матвіенко Є.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 364          Материалы по теме: "Способы гражданско-правовой защиты неимущественных личных прав"/ - Хмельницький:, 1998. -0с
 365          Матюрін І.В. Розвиток державного регулювання соціального захисту військовослужбовців в Україні/ Матюрін І.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 366          Машков К.Е. Правове регулювання заохочень за трудові досягнення/ Машков К.Е. - Київ:Національна академія наук України.Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2011. -16с
 367          Маштак К.С. Адміністративно-правове забезпечення права на доступ до публічної інформації/ Маштак К.С. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 368          Медведкова Н.С. Фіскальний механізм залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України/ Медведкова Н.С. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 369          Мельник К.В. Гармонізація норм Національного трудового законодавства та міжнародних норм у сфері захисту трудових прав працівників/ Мельник К.В. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -19с
 370          Мельник К.М. Фінансова безпека сільськогосподарських виробничих кооперативів/ Мельник К.М. - Київ:Національний науковий центр "інститут аграрної економіки" української академії аграрних наук, 2010. -21с
 371          Мельник К.П. Оперативний контроль в сільськогосподарських підприемствах/ Мельник К.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -23с
 372          Мельник Н.В. Оцінка реальних інвестицій на промисловому підприемстві/ Мельник Н.В. - Одеса:Одеський національний економічний університет, 2013. -20с
 373          Мельниченко І.В. Обліково-аналітичне забезпечення управління виробництвом продукції виноградарства/ Мельниченко І.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -20с
 374          Мехедова Т.М. Удосконалення механізмів регулювання соціальних процесів на рівні громади/ Мехедова Т.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 375          Миколенко В.А. Прокуратура України як суб"ект адміністративного права/ Миколенко В.А. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -19с
 376          Мискарян Е.Г. Правовые гарантии установления материнства и отцовства/ Мискарян Е.Г. - Тбилиси:, 1979. -25с
 377          Миськів Л.П. Обліково-контрольне забезпечення управління формуванням і розподілом прибутку в підприемствах спиртової промисловості/ Миськів Л.П. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -21с
 378          Михайлова І.Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України/ Михайлова І.Ю. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -20с
 379          Михайлова О.Е. Правове регулювання праці трудящих-мігрантів в Україні/ Михайлова О.Е. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -20с
 380          Михаліцька Н.Я. Удосконалення механізмів державного управління фінансовим оздоровленням промислових підприемств/ Михаліцька Н.Я. - Харків:, 2007. -18с
 381          Михальнюк О.В. Цивільно-правове регулювання поруки/ Михальнюк О.В. - Київ:, 2006. -18с
 382          Міняйло М.П. Адміністративно-правове забезпечення реалізації права громадян на звернення/ Міняйло М.П. - Київ:Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок України, 2011. -20с
 383          Мірошник В.В. Бухгалтерський облік і внутрішній контроль витрат на збереження майна підприемства/ Мірошник В.В. - Житомир:Житомирський державний технологічний університет, 2014. -20с
 384          Місінкевич Л.Л. Національні меншини Поділля в 20-30-х рр. ХХ століття/ Місінкевич Л.Л. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут історії України, 2000. -20с
 385          Міхайліна Т.В. Кримінальна відповідальність за створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а аткож їх розповсюдження або збут/ Міхайліна Т.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 386          Міщук В.В. Унітарна форма територіального устрою України, Польщі та Італіїї (порівняльно-правовий аналіз)/ Міщук В.В. - Київ:Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, 2011. -19с
 387          Мовчан М.А. Адміністративно-правові засади обігу спеціальних засобів забезпечення громадського порядку в Україні/ Мовчан М.А. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2013. -20с
 388          Могильна Л.М. Інноваційна діяльність сільськогосподарських підприемств/ Могильна Л.М. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 389          Молодожен Ю.Б. Теоретико-методологічні засади визначення самодостатності територіальних громад/ Молодожен Ю.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -32с
 390          Монастирський Д.А. Стабільність закону: поняття, сутність та фактори забезпечення/ Монастирський Д.А. - Київ:, 2009. -20с
 391          Мороз В.М. Конкурентна політика держави та механізми її впровадження у трансформаційну економіку/ Мороз В.М. - Харків:, 2007. -21с
 392          Мороз О.А. Запобігання злочинам у сфері службової діяльності серед працівників податкової міліції України/ Мороз О.А. - Київ:, 2011. -20с
 393          Мороз С.В. Правове регулювання укладення трудового договору/ Мороз С.В. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -20с
 394          Морозова-Герасимович Н.А. Управлінський облік і аналіз затрат за забезпечення якості продукції/ Морозова-Герасимович Н.А. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2003. -22с
 395          Москаль О.І. Фінансове забезпечення розвитку агропромислового виробництва регіону (на матеріалах Чернівецької області) / Москаль О.І. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2001. -19с
 396          Москалюк О.В. Механізм подолання змістовних і темпоральних колізій норм права/ Москалюк О.В. - Київ:Київський Національний університет ім. Т.Шевченка, 2011. -20с
 397          Моссаковський В.Б. Становлення бухгалтерського обліку в сільському господарстві України (теорія, організація, практика)/ Моссаковський В.Б. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -30с
 398          Музиченко Т.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю сілтьськогосподарських підприемств/ Музиченко Т.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 399          Муравська В.А. Формування механізму фінансового забезпечення аграрної вищої освіти та науки в Україні/ Муравська В.А. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 400         Мусияка В.Л. Солидарная ответственность за причинение вреда: Автореферат./ Мусияка В.Л. - Харьков:Харьковский юридический институт, 1976. -19с
 401          Навроцький С.А. Страхування сільськогосподарського підприемництва в умовах переходу до ринкових відносин/ Навроцький С.А. - Київ:Київський державний економічний університет, 1993. -20с
 402          Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект/ Нагнибіда В.І. - Київ:, 2010. -20с
 403          Нагорський Б.А. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності гірничо-металургійного комплексу України/ Нагорський Б.А. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2012. -18с
 404          Накай О.А. Розвиток виробництва продукції м"ясного тваринництва у сільськогосподарських підприемствах/ Накай О.А. - Ужгород:ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2014. -20с
 405          Натарова О.В. Облік та контроль доходів від обмінних операцій державного сектору/ Натарова О.В. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 406          Науменко С.М. Механізми підвищення ефективності системи державного управління економіко:організаційно-методологічні аспекти/ Науменко С.М. - Донецьк:, 2006. -20с
 407          Нашинець - Наумова А.Ю. Адміністративно - правове забезпечення інформаційної безпеки суб "єктів господарювання/ Нашинець - Наумова А.Ю. - Київ:ПрАТ " Вищий навчальний заклад " Міжрегіональна академія управління персоналом", 2018. -39с
 408          Негода Ю.В. Удосконалення міжбюджетних відносин в умовах дефіциту доходів місцевих бюджетів/ Негода Ю.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 409          Нижний С.В. Застава майнових прав як спосіб забезпечення виконання зобов"язань/ Нижний С.В. - Київ:, 2007. -16с
 410          Ніжинська І.С. Відшкодування шкоди, завданої незаконними діями службових осіб дізнання і досудового слідства в системі органів внутрішніх справ України/ Ніжинська І.С. - Київ:, 2003. -16с
 411          Ніжинський С.С. Цивільно-правова відповідальність за шкоду, завдану внаслідок корупційних діянь/ Ніжинський С.С. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -16с
 412          Нікітченко В.В. Адмінстративно-правовий статус адвокатури в Україні/ Нікітченко В.В. - Київ:, 2011. -18с
 413          Ніколаенко Н.М. Релігійна свобода і права людини: українська дійсність, світовий досвід/ Ніколаенко Н.М. - Київ:, 2010. -19с
 414          Ніяз Аднан Мохаммед Алі Контролінговий механізм в управлінні підприемствами сфери охорони здоров"я/ Ніяз Аднан Мохаммед Алі - Одеса:Одеський Національний економічний університет, 2016. -20с
 415          Новосьолова Г.Г. Механізм державного регулювання аутопойезису держави та суспільства в рамках системно-єволюційної парадигми/ Новосьолова Г.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -38с
 416          Носова О.В. Іноземні інвестиції в інституціонально-ринковій трансформації економіки/ Носова О.В. - Харків:Харківський національний університет ім.В.Н.Каразіна, 2002. -34с
 417          Ночовкіна О.В. Договір позички за цивільним кодексом України/ Ночовкіна О.В. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2016. -20с
 418          Обідіна Я.І. Організаційно-економічні основи підвищення конкурентоспроможності хлібопекарських підприемств/ Обідіна Я.І. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 419          Овчаренко В.А. Механізм державного управління національною безпекою/ Овчаренко В.А. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -40с
 420          Огороднікова Н.Л. Механізм стимулювання соціальної відповідальності в системі управління підприемством/ Огороднікова Н.Л. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -20с
 421          Озаріна О.В. Організаційно-економічний механізм формування стратегічних альянсів підприемств/ Озаріна О.В. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівля ім. Туган-Барановського, 2004. -18с
 422          Олефір А.О. Господарське-правове забезпечення державних закупівель у сфері охорони здоров"я/ Олефір А.О. - Харків:Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2014. -27с
 423          Олійник О.М. Правове регулювання охорони надр за законодавством України/ Олійник О.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2010. -16с
 424          Олійник У.М. Право на свободу думки, совісті та релігії у філософсько-правовому вимірі/ Олійник У.М. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -18с
 425          Олуйко В.М. Кадрові процеси в державному управлінні України: стан і перспективи розвитку/ Олуйко В.М. - Київ:, 2006. -36с
 426          Омарова Айсел Азад Кизи Правовий статус Української РСР за часів перебудови (1985-1991рр.)/ Омарова Айсел Азад Кизи - Харків:Національний юридичний університет ім. Яросалва Мудрого, 2016. -20с
 427          Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні Облік і контроль оподаткування сільськогосподарського виробництва в Україні та Йорданії/ Омран Ахмад Мохаммад Аль-Іббіні - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -20с
 428          Опанасенко О.О. Принцип змагальності в адміністративному судочинстві за участю військових частин Міністерства оборони України/ Опанасенко О.О. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 429          Опря Е.А. Спеціальні режими прямого оподаткування у сільському господарстві/ Опря Е.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2008. -20с
 430          Орехов О.І. Перегляд справ про адміністративні правопорушення: теоретико-правові та процесуальні засади здійснення/ Орехов О.І. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 431          Орехов С.М. Адміністративно-правове регулювання в галузі стандартизації, якості продукції, метрології і сертифікації/ Орехов С.М. - Київ:МАУП, 2011. -20с
 432          Осадчук С.В. Механізми забезпечення бюджетної стабільності на регіональном рівні: державно-управлінський аспект/ Осадчук С.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2007. -20с
 433          Осипова Г.М. Удосконалення механізмів державного регулювання соціально-культурної сфери/ Осипова Г.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 434          Остапенко Я.О. Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприемств готельного господарства/ Остапенко Я.О. - Рівне:Національний університет водного господарства та природокористування, 2015. -21с
 435          Остапчук С.М. Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення/ Остапчук С.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 436          П"ятковський В.І. Державна судова адміністрація України: адміністративно-правовий статус/ П"ятковський В.І. - Київ:МАУП, 2011. -18с
 437          Пабат А.А. Організаційно-економічні засади енергетичного розвитку національного господарства/ Пабат А.А. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -22с
 438          Павленко І.В. Кримінальна відповідальність за незаконне проведення аборту/ Павленко І.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2013. -20с
 439          Павлюковець М.П. Розвиток бухгалтерського обліку сільськогосподарських підприемств в умовах інтернет-технологій/ Павлюковець М.П. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -20с
 440          Палешник С.І. Тлумачення в судовій практиці: поняття, особливості, види/ Палешник С.І. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 441          Панасейко І.М. Механізм непрямого оподаткування сільськогосподарських підприемств/ Панасейко І.М. - Київ :Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 1997. -18с
 442          Панов В.М. Адміністративно-правове забезпечення реалізації органами прокуратури України правозахисної функції/ Панов В.М. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 443          Панова М.С. Нагляд за дотриманням адміністративного законодавства: адміністративно-правові засади розвитку та становлення/ Панова М.С. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 444          Панченко Г.О. Механізми реалізації державної мовної політики в Україні/ Панченко Г.О. - Одеса:, 2011. -20с
 445          Пасенюк О.М. Принцип верховенства права в адміністративній юстиції/ Пасенюк О.М. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 446          Паутова Т.О. Забезпечення розвитку місцевого самоврядування шляхом проведення адміністративно-територіальної реформи/ Паутова Т.О. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -21с
 447         Пащенко К.С. Правове регулювання судових витрат в адміністративному судочинстві України/ Пащенко К.С. - Київ:, 2012. -19с
 448          Пермякова Л.Д. Механізм формування організаційної культури проектного управління в органах публічної влади/ Пермякова Л.Д. - Одеса:Одеський региональний інститут державного управління, 2013. -20с
 449          Петрова М.В. Эволюция английского гражданского права (вещное и обязательственное право)/ Петрова М.В. - Москва:Всесоюзный юридический заочный институт, 1983. -21с
 450          Пилипенко Ю.П. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку/ Пилипенко Ю.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 451          Пирога І.С. Правові та організаційні засади реформування податкової системи України/ Пирога І.С. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 452         Писаренко В.П. Організація контролю за виконанням нормативно-правових актів в органах виконавчої влади/ Писаренко В.П. - Харків:, 2007. -19с
 453          Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках/ Підхомний О.М. - Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2003. -20с
 454          Плугатар Т.А. Відомчий контроль за забезпеченням прав та свобод громадян в адміністративній діяльності міліції/ Плугатар Т.А. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 455          Плющ Р.М. Формування структури місцевого самоврядування: організаційно-управлінський аспект/ Плющ Р.М. - Київ:, 2006. -32с
 456         Побережна В.А. Формування та реалізація державної кадрової політики у сфері державної служби України/ Побережна В.А. - Київ:Національна академія державного управління при Президентові України, 2014. -20с
 457          Погребняк В.Я. Цивільно-правове регулювання відносин споживчого кредитування в Україні/ Погребняк В.Я. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 458          Погребняк Н.М. Організація і методи управлінського обліку в рослинництві/ Погребняк Н.М. - Київ:Національний аграрний університет, 2003. -19с
 459          Поколодна О.В. Механізм вдосконалення взаемодії органів податкової служби з громадськістю/ Поколодна О.В. - Харків:, 2007. -22с
 460          Полатайко І.В. Втілення правової ідеології у правових системах сучасності : теоретико - правова характеристика/ Полатайко І.В. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 461          Половцев О.В. Теоретико-методологічне обгрунтування прийняття рішень в державному управлінні: оцінка якості/ Половцев О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -38с
 462          Полчанов А.Ю. Стратегічне фінансове управління страховими компаніями/ Полчанов А.Ю. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -21с
 463          Поляничко А.О. Принципи податкового права України/ Поляничко А.О. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 464          Поляруш І.М. Ризики кредитування сільськогосподарських підприемств банками/ Поляруш І.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2013. -20с
 465          Поп"юк Л.В. Форми та методи управління кадровими процесами в органах місцевого самоврядування/ Поп"юк Л.В. - Дніпро:Дніпропетровський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 466          Попко Е.Ю. Оцінка біологічних активів та сільськогосподарської продукції в бухгалтерському обліку/ Попко Е.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -20с
 467         Посвістак О.А. Культурна-освітня і наукова інтелігенція Поділля у 20-30-х рр. ХХ ст.: взаемини з владою/ Посвістак О.А. - Кам"янець-Подільський:, 2010. -20с
 468          Постригань Т.Л. Соціальний захист як гарантія реалізаціїї трудових прав громадян/ Постригань Т.Л. - Київ:, 2010. -16с
 469          Правдюк М.В. Трансфер інновацій в аграрній сфері/ Правдюк М.В. - Київ:Національна академія аграрних наук Украпїни, 2013. -20с
 470          Пригара І.О. Теоретико-організаційні основи активізації екологічного аудиту в умовах ринкових відносин/ Пригара І.О. - Суми:Сумський державний університет, 2014. -20с
 471          Пригуза П.Д. Правове регулювання процедур банкрутства юридичної особи - відсутнього боржника/ Пригуза П.Д. - Київ:Державний вищий навчальний заклад "Київський Національний економічний університет ім. В.Гетьмана", 2011. -20с
 472         Проданчук М.А. Посилення вагомості обліку у системі управління аграрним бізнесом підприемств/ Проданчук М.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -40с
 473          Прокопенко О.А. Фіскальне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів/ Прокопенко О.А. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -20с
 474          Прокопенко О.Ю. Деліктологічна характеристика та профілактика адміністративних правопорушень, що посягають на громадський порядок та громадську безпеку/ Прокопенко О.Ю. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -20с
 475          Прокопчук К.М. Історико-правові засади становлення й розвитку українсько-польського торговельно-економічного співробітництва/ Прокопчук К.М. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 476          Проскура К.П. Ефективність податкового адміністрування в умовах посткризового розвитку/ Проскура К.П. - Київ:ПВНЗ "Европейський університет", 2014. -32с
 477          Просолов М.О. Правове регулювання перевірок, що здійснюються органами фінансового контролю в сфері підприемницької діяльності/ Просолов М.О. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -20с
 478          Протопопова Я.С. Правове регулювання відповідальності власника або уповноваженого ним органу за нанесення моральної шкоди/ Протопопова Я.С. - Київ:, 2011. -20с
 479          Процевський В.О. Закономірності співвідношення приватного та публічного правового регулювання трудових відносин/ Процевський В.О. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -31с
 480          Прунцева Г.О. Фінансування розширеного відтворення сільськогосподарських підприемств/ Прунцева Г.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -20с
 481          Пурденко О.А. Оподаткування електроенергетичної галузі в Україні/ Пурденко О.А. - Ірпінь:Національний університет державної податкової служби України, 2013. -22с
 482         Пучковська І.Й. Теоретичні проблеми забезпечення зобов"язань/ Пучковська І.Й. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2018. -42с
 483          Расюк А.О. Судимість у кримінальному праві України/ Расюк А.О. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 484          Ребар О.В. Державне регулювання розвитку територіальних систем / Ребар О.В. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Науково-дослідний економічний інститут , 2013. -20с
 485          Ревуцька І.Е. Правові підстави створення сім"ї за законодавством України та країн-членів ЄС:порівняльно-правова характеристика/ Ревуцька І.Е. - Івано-Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -16с
 486          Рекуненко Т.О. Адміністративно-правові засади управління інформаційними ресурсами органів державної податкової служби України/ Рекуненко Т.О. - Київ:Національна академія правових наук України. Науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -20с
 487          Репін С.В. Державне регулювання розвитку депресивних територій/ Репін С.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 488          Рибак В.В. Регулювання процесів ринкової трансформації системи доходів місцевого самоврядування/ Рибак В.В. - Донецьк:Національна академія наук України Інститут економіки промисловості, 2001. -35с
 489          Різак М.В. Правове регулювання відносин обігу персональних даних/ Різак М.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 490          Розпутенко І.І. Розвиток позик органів місцевого самоврядування в перехідний період/ Розпутенко І.І. - Київ:Національна академія державного управління при президентові України, 2003. -20с
 491          Романовська Н.Ю. Науково-методичні основи управління державним корпоративним сектором/ Романовська Н.Ю. - Київ:Науково-дослідний єкономічний інститут, 2014. -20с
 492          Романюк В.А. Позовна давність у цивільному праві/ Романюк В.А. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права, 2018. -20с
 493          Романюк С.А. Формування та реалізація державної політики регіонального розвитку (теорія, методологія, практика)/ Романюк С.А. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Науково-дослідний економічний інститут, 2013. -36с
 494          Романюк У.В. Патронат як форма влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування/ Романюк У.В. - Хмельницького:Хмельницький університет управління та права, 2018. -18с
 495          Романяк Д.М. Дисциплінарне провадження в діяльності органів прокуратури/ Романяк Д.М. - Київ:Національна академія прокуратури України, 2014. -20с
 496          Росенко М.І. Організація влади у містах зі спеціальним статусом (на прикладі м.Севастополь)/ Росенко М.І. - Львів:, 2007. -20с
 497          Ротар Д.П. Фінансово-правовий режим фондів коштів бюджетних установ/ Ротар Д.П. - Київ:, 2011. -20с
 498          Рубан О.О. Відшкодування шкоди, завданої здоров"ю або життю фізичної особи на виробництві за цивільним законодавством України/ Рубан О.О. - Харків:Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 499          Рубцов В.В. Кримінально-правова оцінка порушень, допущених у ході експертної діяльності/ Рубцов В.В. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -18с
 500          Руденко М.В. Організаційно-економічні основи розвитку підприемств насінневої галузі в умовах ринкових трансформацій/ Руденко М.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2011. -20с
 501          Рудик В.К. Розвиток пенсійного стратухвання в Україні: теорія, методологія, практика/ Рудик В.К. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -39с
 502          Русаль Л.М. Юридичні факти як підстава припинення індивідуальних трудових правовідносин/ Русаль Л.М. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 503          Рыженков А.Я. Компенсационная функция советского гражданского права: Автореферат./ Рыженков А.Я. - Саратов:Саратовский юридический институт, 1981. -19с
 504          Саблук Р.П. Фінансовий лізинг в АПК/ Саблук Р.П. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2003. -19с
 505          Савельева О.М. Предмет аграрного права України в умовах сталого розвитку/ Савельева О.М. - Харків:, 2016. -20с
 506          Савіцький А.В. Підвищення якості продукції у забезпеченні конкурентних переваг підприемства/ Савіцький А.В. - Хмельницький:Хмельницький національний університет, 2015. -21с
 507          Савон Т.М. Особливості провадження в адміністративному судочинстві України за відсутності сторін та третіх осіб/ Савон Т.М. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 508          Саенко В.Б. Організаційне забезпечення механізму державного гарантування захисту прав вкладників-фізичних осіб/ Саенко В.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 509          Саенко О.В. Формування ефективної взаемодії механізмів цілепокладання та прогнозування в державному управлінні/ Саенко О.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 510          Сайко О.Й. Адміністративно-правове регулювання розвитку та напрями удосконалення служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності органів внутрішніх справ України/ Сайко О.Й. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 511          Салех Ахмед Джидия Аль-Арабият Деликтные обязательства в гражданском праве арабских стран (Египет, Сирия, Ливан, Ирак, Иордания): Автореферат./ Салех Ахмед Джидия Аль-Арабият - Киев:Киевский университет им. Т. Шевченка, 1985. -25с
 512          Самарходжаева М.Х. Развитие брачно-семейного законодательства Узбекской ССР о воспитании детей в семье (историко-правовое исследование)/ Самарходжаева М.Х. - Ташкент:, 1984. -19с
 513          Самусенко Л.А. Право рекреационного природопользования / Самусенко Л.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь, 2013. -27с
 514          Сатолин В.Н. История становления и развития законодавства о браке и семье Беларусии/ Сатолин В.Н. - Минск:, 1997. -19с
 515          Светлічний Ю.В. Співвідношення правового статусу суб"ектів трудових правовідносин в умовах ринкової єкономіки/ Светлічний Ю.В. - Луганськ:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2012. -20с
 516          Свешнікова Н.М. Активізація діяльності органів місцевого самоврядування в управлінні інноваційним розвитком регіону/ Свешнікова Н.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 517          Свінціцький Є.М. Організаційно-правові засади взаємодії державних органів при здійсненні фінансового контролю в Україні/ Свінціцький Є.М. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 518          Семененко-Мартинюк М.В. Права та обов"язки фізичних і юридичних осіб за договором добровільного майнового страхування/ Семененко-Мартинюк М.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -20с
 519          Семенюк О.П. Управління Збройними силами України: механізми забезпечення ефективності/ Семенюк О.П. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2011. -20с
 520          Сибиряков С.О. Громадянський потенціал соціальних медіа як чинник розвитку взаемодії влади і суспільства в Україні/ Сибиряков С.О. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 521          Сивак Т.В. Регіональні інтереси в системі державного управління України: принципи легітимації та модель реалізації/ Сивак Т.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 522          Сидоренко В.В. Адміністративно-правова відповідальність за економічні правопорушення/ Сидоренко В.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -19с
 523          Сидоренко Г.Б. Розвиток мотиваційних механізмів державного управління освітою в Україні/ Сидоренко Г.Б. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2011. -20с
 524          Сидоренко Д.І. Недійсність шлюбу в сімейному праві/ Сидоренко Д.І. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леніда Юзькова, 2019. -18с
 525          Синенко С.В. Правове регулювання трудових відносин працівників транспорту/ Синенко С.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -19с
 526          Сігал О.Л. Адміністративно-правові засади носіння форменого одягу у військових формуваннях України/ Сігал О.Л. - Київ:Державний науково-дослідний інститут Міністерства внутрішніх справ України, 2011. -20с
 527          Сікорська І.М. Удосконалення державного управління вищою освітою в контексті европейської інтеграції/ Сікорська І.М. - Донецьк:, 2006. -21с
 528          Сірко В.О. Податкове регулювання прибутку підприемств/ Сірко В.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 529          Сіроха Д.І. Особливості правового регулювання трудових відносин за участю фізичної особи-підприемця як роботодавця/ Сіроха Д.І. - Київ:, 2010. -16с
 530          Скороход І.В. Організаційно-правові засади взаємодії податкових підрозділів Сіністерства доходів і зборів України з аудиторами при здійсненні фінансового контролю/ Скороход І.В. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 531          Скутельник П.Ф. Фінансово-правові аспекти процедури банкрутства в Україні/ Скутельник П.Ф. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2012. -21с
 532          Слабунова Ю.В. Адміністративно-правовий механізм забезпечення прав громадян органами прокуратури/ Слабунова Ю.В. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 533          Смерека С.Б. Антикризове управління розвитком сфери послуг житлово-комунального господарства/ Смерека С.Б. - Київ:Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. Науково-дослідний економічний інститут, 2011. -19с
 534          Смерницький Д.В. Адміністративно-правове забезпечення прав інтелектуальної власності в системі МВС України/ Смерницький Д.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 535          Смирнова Т.С. Теоретичні засади місцевого самоврядування в Україні: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук/ Смирнова Т.С. - Київ:Київський університет ім Т.Шевченка, 1998. -17с
 536          Смольська О.Ю. Облік і контроль біологічних перетворень у садівництві/ Смольська О.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 537         Совершенствование структуры агропромышленного производства Туркменской ССР: Автореферат дисертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук/ - Алма-Ата:, 1990. -40с
 538          Соколов О.А. Адміністративна відповідальність за порушення бюджетного законодавства/ Соколов О.А. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 539          Солнцева Х.В. Адміністративна юрисдикція органів управління освітньою діяльністю в Україні/ Солнцева Х.В. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 540          Сорочко Е.О. Інститут оскарження в адміністративно-деліктному процесі України/ Сорочко Е.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2012. -19с
 541          Сотніченко О.А. Непрямі податки в системі регулювання товарообороту/ Сотніченко О.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 542          Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів/ Спектор О.М. - Київ:, 2012. -18с
 543          Ставицький В.А. Договір про порядок володіння та користування спільним нерухомим майном за цивільним законодавством України/ Ставицький В.А. - Київ:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2017. -19с
 544          Стаднік В.М. Інститут самоврядування у формі автономії: порівняльний аналіз европейського досвіду/ Стаднік В.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 545          Старосольська С.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов"язаних з ізоляціею особи/ Старосольська С.П. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецкого, 2016. -20с
 546          Старчук О.В. Принципи трудового права України/ Старчук О.В. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 547          Стасів О.В. Конституційні засади трудового права України/ Стасів О.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 548          Стеблянко О.Л. Державний фінансовий контроль земельних відносин в Україні/ Стеблянко О.Л. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -23с
 549          Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві/ Стефанчук Р.О. - Київ:Національна академія наук України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2007. -41с
 550          Столярчук Н.М. Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах/ Столярчук Н.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -21с
 551          Сторожук Д.А. Філософсько-правові засади правового прогресу/ Сторожук Д.А. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -18с
 552          Стрельцов В.Ю. Державний фінансовий контроль діяльності органів місцевого самоврядування/ Стрельцов В.Ю. - Харків:Харківський регіональний інститут державного управління, 2005. -16с
 553          Суворова Н.І. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції тваринництва/ Суворова Н.І. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 554          Сюсяйло О.М. Державний механізм запобігання та протидії корупції/ Сюсяйло О.М. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2012. -20с
 555          Танклевська Н.С. Фінансова політика розвитку сільського господарства України: теорія, методологія, практика/ Танклевська Н.С. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2010. -36с
 556          Таранова Т.С. Проблемы унификации доказывания в гражданском и хозяйственном судопроизводстве/ Таранова Т.С. - Минск:Белорусский Государственный Университет, 2012. -45с
 557          Тарельник Н.В. Страховий менеджмент ризиків в аграрній сфері/ Тарельник Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -23с
 558          Татарінов Р.В. Особливості правового регулювання захисту трудових прав на соціальне забезпечення працівників прокуратури/ Татарінов Р.В. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -16с
 559          Тевелев Д.М. Механізм координації діяльності суб"ектів державного регулювання ринку цінних паперів в Україні/ Тевелев Д.М. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2014. -20с
 560          Терен Г.М. Аналіз ліквідності сільськогосподарських підприемств / Терен Г.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -20с
 561          Терещенко Т.Г. Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения: уголовно-правовая и криминологическая оценка/ Терещенко Т.Г. - Минск:Учреждение образования "Академия Министерства внутренних дел республики Беларусь", 2013. -20с
 562          Терещук О.Д. Адміністративно - правові засади громадського контролю за правоохоронною діяльністю в Україні : теорія і практика/ Терещук О.Д. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -37с
 563          Терещук Ю.В. Адміністративно-правове забезпечення менеджменту органів державної фіскальної служби України у митній сфері/ Терещук Ю.В. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -16с
 564          Тесьолкін Д.О. Модернізація банківських механізмів забезпечення повернення кредитів агроформувань/ Тесьолкін Д.О. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2010. -24с
 565          Тимчишена Н.Д. Механізми державного управління соціальним захистом вразливих груп населення на регіональному рівні/ Тимчишена Н.Д. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2012. -20с
 566          Тиновський Д.В. Правові та організаційні засади здійснення виїзних податкових перевірок/ Тиновський Д.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -20с
 567          Тихонина К.В. Семейное правоотношение по воспитанию детей/ Тихонина К.В. - Москва:, 1989. -21с
 568          Тихонова Б.Ю. Субъективные права советских граждан, их охрана и защита/ Тихонова Б.Ю. - Москва:, 1972. -22с
 569          Тихонова Н.О. Удосконалення механізмів державного управління соціальними процесами на шахтах центрального району Донбасу/ Тихонова Н.О. - Донецьк:, 2010. -20с
 570          Тібекін Я.О. Державне управління соціально-єкологічною відповідальністю за природокористування/ Тібекін Я.О. - Донецьк :Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 571          Тімашов В.О. Конфліктні провадження в адміністративному процесі/ Тімашов В.О. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 572          Ткаченко В.С. Зовнішньоекономічна стратегія держави як засіб забезпечення конкурентоспроможності національної економіки/ Ткаченко В.С. - Донецьк:, 2011. -20с
 573          Тодорова О.Л. Кластерний підхід як публічний інструмент реалізації державної політики регіонального розвитку/ Тодорова О.Л. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -20с
 574          Толочко А.Н. Розыск обвиняемых, скрывающихся от предварительного следствия (на примере работы оперативных подразделений органов внутренних дел)/ Толочко А.Н. - Минск:Учреждение оборазования "Академия Министерства внутренних дел республики Беларусь", 2011. -20с
 575          Томілова Н.О. Внутрішньогосподарський облік виробництва продукції кормових культур/ Томілова Н.О. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -19с
 576          Томчук В.В. Бухгалтерський облік і контроль грошових потоків у сільськогосподарських підприемствах/ Томчук В.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 577          Торкайло Ю.С. Організаційно-правові засади взаємодії органів внутрішніх справ з інституціями держави та структурами громадянського суспільства/ Торкайло Ю.С. - Київ:МАУП, 2012. -20с
 578          Транченко О.М. Формування та розвиток стратегічного управління виробничою діяльністю сільськогосподарських підприемств/ Транченко О.М. - Умань:Уманський національний університет садівництва, 2011. -20с
 579          Трубін І.О. Правові засади функціонування системи єлектронних платежів у сфері єлектронної комерції/ Трубін І.О. - Київ:Національна академія правових наук України науково-дослідний інститут інформатики і права, 2012. -19с
 580          Трусова Н.В. Формування фінансового потенціалу сільськогосподарських підприемств: теорія, методологія/ Трусова Н.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -35с
 581          Тулуш Л.Д. Земельне оподаткування у сільському господарстві/ Тулуш Л.Д. - Київ:Інститут аграрної економіки Української академії аграрних наук, 2003. -21с
 582          Турчіна М.О. Медичне законодавство в Україні в радянський період/ Турчіна М.О. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 583          Угровецький П.О. Адміністративні акти органів прокуратури/ Угровецький П.О. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -16с
 584          Ударцов Ю.В. Адміністративно-правовий статус державних службовців органів прокурати України/ Ударцов Ю.В. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 585          Ульмер М.М. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України/ Ульмер М.М. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 586          Ульянищев В.Г. Страхование внедоговорной гражданской ответственности в советском и иностранном праве: Автореферат./ Ульянищев В.Г. - Москва:Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1982. -16с
 587          Усюк Т.В. Інституційні засади розвитку сільського підприемництва/ Усюк Т.В. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с
 588          Фабіянська В.Ю. Організація обліку і контролю виробництва біологічного палива/ Фабіянська В.Ю. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2012. -21с
 589          Фабран І.М. Регулювання розвитку малого підприемництва в Україні/ Фабран І.М. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2006. -19с
 590          Файчук О.В. Банківське кредитування інноваційних проектів в агропродовольчому виробництві/ Файчук О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -24с
 591          Фалатюк О.С. Адміністративно-правове забезпечення вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні/ Фалатюк О.С. - Київ:Міжрегіональна Академія Управління Персоналом, 2017. -21с
 592          Фединяк Г.С. Проблеми регулювання деліктних зобов"язань з "іноземним елементом": Автореферат./ Фединяк Г.С. - Київ:Київський університет ім. Т.Г. Шевченка, 1995. -22с
 593          Федорчак В.В. Механізми розвитку системи єкологічної безпеки на регіональному рівні/ Федорчак В.В. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2013. -20с
 594          Федорчук Н.В. Формування та державне регулювання ринку овочів у аграрному секторі економіки/ Федорчук Н.В. - Львів:Львівська державна фінансова академія, 2011. -20с
 595          Федосенко Н.А. Цивільно-правовий договір з надання маркетингових послуг/ Федосенко Н.А. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого , 2019. -20с
 596          Фицере А.И. Личные неимущественные отношения в семейном праве СССР и ВНР/ Фицере А.И. - Москва:, 1981. -14с
 597          Філімонова О.Б. Банківське кредитування функціонування сільськогосподарських підприемств/ Філімонова О.Б. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -23с
 598          Філіпенко Т.В. Механізм державного управління валютним ринком України/ Філіпенко Т.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2011. -36с
 599          Фоменко Д.В. Системні принципи і механізм реалізації соціальної політики держави/ Фоменко Д.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -21с
 600          Фомін В.В. Координація управлінських процесів в регіональній ланці державного управління/ Фомін В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 601          Форостяна С.В. Неконфліктні провадження в адміністративному процесі/ Форостяна С.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2012. -19с
 602          Фролков М.В. Адміністративно-правове забезпечення захисту прав споживачів у сучасних умовах/ Фролков М.В. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 603          Фурман І.В. Розвиток банківського кредитування фермерських господарств/ Фурман І.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України. Національний науковий центр "Інститут аграрної єкономіки", 2012. -20с
 604          Фурман І.Г. Правові засади реалізації права громадськості на доступ до публічної інформації про діяльність служби безпеки України/ Фурман І.Г. - Київ:МАУП, 2014. -19с
 605          Футагами Киоко Личные (неимущественные) права и обязанности членов советской семьи/ Футагами Киоко - Киев:, 1972. -23с
 606          Халковська А.М. Маркетингове забезпечення емісійної діяльності металургійних підприемств України/ Халковська А.М. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 607          Харабара В.М. Кредитний механізм забезпечення споживчих потреб населення/ Харабара В.М. - Київ:Київський національний університет ім.Т.Г.Шевченка, 2011. -20с
 608          Харченко Г.Г. Правове регулювання діяльності трастових компаній та довірчих товариств: порівняльно-правовий аналіз/ Харченко Г.Г. - Київ:, 2004. -20с
 609          Хмарук Ю.В. Формування системи доходів державного бюджету України в умовах розбудови ринкової економіки/ Хмарук Ю.В. - Львів:Львівський національний університет ім.І.Франка, 2011. -20с
 610          Хомовий С.М. Організація і методи управлінського обліку біологічних активів тваринництва/ Хомовий С.М. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2012. -20с
 611          Хорт І.В. Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект/ Хорт І.В. - Київ:МАУП, 2013. -20с
 612          Хотько О.А. Правовое регулирование ограничений и обремений прав на земельные участки/ Хотько О.А. - Минск:Национальный центр законодательства и правовых исследований республики Беларусь , 2013. -27с
 613          Христинченко Н.П. Організаційне та правове забезпечення розвитку наукової діяльності в Україні/ Христинченко Н.П. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -39с
 614          Царенко С.І. Адміністративно-правове регулювання та забезпечення прикордонного режиму державною прикордонною службою України/ Царенко С.І. - Київ:МАУП, 2014. -20с
 615          Царук Н.Г. Обліково-аналітичне забезпечення управління овочівництвом/ Царук Н.Г. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 616          Царьова Т.О. Маркетинговий підхід до проведення технологічного аудиту машинобудівних технологій в науково-дослідних організаціях/ Царьова Т.О. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", 2015. -22с
 617          Цибуляк-Кустевич А.С. Мирова юстиція/ Цибуляк-Кустевич А.С. - Харків:Національний юридичний університет ім.Ярослава Мудрого, 2016. -20с
 618          Цилюрик Г.І. Облік та аудит доходів операційної дільяності сільськогосподарських підприемств/ Цилюрик Г.І. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2010. -22с
 619          Цуркан-Сайфуліна Ю.В. Владні засади права: філософсько-правове дослідження/ Цуркан-Сайфуліна Ю.В. - Одеса:Національний університет "Одеська юридична академія", 2017. -32с
 620          Чабан О.А. Право фізичної особи на таємницю про стан здоров"я в Україні/ Чабан О.А. - Івано - Франківськ:Приватний вищий навчальний заклад університет Короля Данила, 2018. -20с
 621          Чакущия-пану Мукинай Основные проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений в странах Центральной Африки (на примере республики Заир и Народной Республики Конго)/ Чакущия-пану Мукинай - Киев:, 1985. -31с
 622          Чанишев Р.І. Право на інформацію за трудовим законодавством України/ Чанишев Р.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -20с
 623          Чентуков Ю.І. Залучення іноземних інвестицій у промисловий регіон/ Чентуков Ю.І. - Донецьк :Донецький національний університет, 2003. -19с
 624          Ченцов В.В. Механізми державного управління митною справою: порівняльний аналіз/ Ченцов В.В. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -36с
 625          Черних Д.С. Правове регулювання оподаткування прибутку підприемств/ Черних Д.С. - Київ:Академія праці і соціальних відносин федерації професійних спілок , 2011. -19с
 626          Черняк Г.М. Забезпечення економічної безпеки енергетичних підприемств/ Черняк Г.М. - Київ:Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського", 2017. -24с
 627          Черняк О.Ю. Цивільно-правовий статус споживача у контексті адаптації законодавства України до законодавства Европейського союзу/ Черняк О.Ю. - Київ:Науково-дослідний інститут приватного права і підприемництва Національної Академії правових наук України, 2011. -19с
 628          Черчатий О.І. Оптимізація діяльності публічної адміністрації України на регіональному рівні в умовах Евроінтеграції/ Черчатий О.І. - Івано-Франківськ:Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 2011. -20с
 629          Чикуркова А.Д. Стратегічне управління персоналом суб"ектів господарювання в аграрному секторі економіки/ Чикуркова А.Д. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2011. -34с
 630          Чирва А.А. Бухгалтерський облік, контроль та аналіз виробничих затрат на хлібопекарних підприемствах/ Чирва А.А. - Київ:Національна академія аграрних наук, 2013. -21с
 631          Чистякова І.О. Санаторно-курортне забезпечення як форма соціально-правового захисту населення України/ Чистякова І.О. - Луганськ:Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2012. -20с
 632          Чіп Л.О. Підвищення економічної стійкості аграрних підприемств у ринкових умовах/ Чіп Л.О. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2008. -20с
 633          Чорненький В.В. Адміністративно-правові засади державного управління туристичною сферою України/ Чорненький В.В. - Хмельницький:Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2019. -20с
 634          Чуб Ю.В. Управління нематеріальними активами підприемств АПК/ Чуб Ю.В. - Суми:Сумський національний аграрний університет, 2012. -20с
 635          Чудак Л.А. Облік і контроль виробництва кормів/ Чудак Л.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 636          Чудовський В.І. Теоретичні засади правового регулювання забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці в Україні/ Чудовський В.І. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2013. -19с
 637          Чукаева А.В. Адміністративно-правова охорона прав на об"екти промислової власності в Україні/ Чукаева А.В. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС україни, 2012. -20с
 638          Чумак О.О. Припинення трудових правовідносин не за ініціативою сторін трудового договору/ Чумак О.О. - Київ:Національна академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -16с
 639          Шаганенко П.І. Адміністративно-правове забезпечення діяльності прокуратури в умовах реформування правоохоронної системи України/ Шаганенко П.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 640          Шандрик В.І. Комплексний механізм управління публічно-приватним партнерством на місцевому рівні/ Шандрик В.І. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2015. -20с
 641          Шапочка Т.І. Адміністративно-правові засади контролю та нагляду за законністю у сфері дозвільної діяльності/ Шапочка Т.І. - Київ:Державний науково-дослідний інститут МВС України, 2011. -19с
 642          Шатохин М.В. Формирование конкуренции в региональном агропромышленном производстве (на примере Курской области): Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук (на правах рукописи)/ Шатохин М.В. - Курск:, 1996. -24с
 643          Шацька Е.Ш. Стратегія інноваційного розвитку підприемств виноградарства і плодівництва Автономної республіки Крим/ Шацька Е.Ш. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 644          Шваб О.В. Формування капіталу акціонерних товариств у молокопереробній галузі/ Шваб О.В. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2013. -20с
 645          Швець В.О. Правове регулювання пенсійного забезпечення суддів в Україні/ Швець В.О. - Київ:, 2010. -20с
 646          Шевченко Н.Ю. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій з продукціею агропромислового виробництва/ Шевченко Н.Ю. - Київ:Національний університет біоресурсів і природокористування України, 2011. -19с
 647          Шевченко Я.М. Имущественная ответственность за вред, причиненный детьми по советскому гражданскому праву: Автореферат./ Шевченко Я.М. - Киев:Государственный университет им. Т.Г. Шевченко, 1964. -16с
 648          Шевченко Я.М. Теоретические проблемы правового регулирования гражданской ответственности несовершеннолетних за правонарушения: Автореферат./ Шевченко Я.М. - Харьков:Харьковский юридический институт им. Дзержинского, 1982. -32с
 649          Шевчук А.А. Фінансовий контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів місцевих бюджетів та їх прогнозування/ Шевчук А.А. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2015. -24с
 650          Шевчук І.В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб в ринкових умовах/ Шевчук І.В. - Київ:Українська академія аграрних наук Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2009. -20с
 651         Шелеп І.Ф. Трудовий юрисдикційний процес/ Шелеп І.Ф. - Київ:НАН України Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2012. -16с
 652          Шелухін О.М. Адміністративно-правові засади діяльності недержавних охоронних структур та служб безпеки/ Шелухін О.М. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 653          Шепеленко О.Г. Механізми реалізації державної інноваційної політики на регіональному рівні/ Шепеленко О.Г. - Одеса:Одеський регіональний інститут державного управління, 2016. -19с
 654          Шеремет Т.Г. Організаційно-економічний механізм управлінського консультування/ Шеремет Т.Г. - Донецьк:Донецький державний університет економіки і торгівлі ім.М.Туган-Барановського, 2004. -17с
 655          Шерстнева И.С. Охрана интересов детей в советском семейном праве/ Шерстнева И.С. - Свердловск:, 1977. -24с
 656          Шинкарьов О.О. Екологічні обов"язки громадян : механізм правового регулювання/ Шинкарьов О.О. - Харків:Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2017. -20с
 657          Ширант А.А. Принципи пенсійного забезпечення/ Ширант А.А. - Київ:Національна академія наук України інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2012. -16с
 658          Шкатула В.П. Державне регулювання експорту та імпорту продовольства/ Шкатула В.П. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с
 659          Шлапко Т.В. Проблеми правового регулювання пенсій по інвалідності за солідарною системою України/ Шлапко Т.В. - Київ:Інститут держави і права ім.В.М.Корецького, 2014. -20с
 660          Шостаковський М.Л. Організаційно-правові засади управління фінансовою діяльністю в Україні/ Шостаковський М.Л. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -19с
 661          Шпекторенко І.В. Управління професійною мобільністю державних службовців/ Шпекторенко І.В. - Київ:Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. -32с
 662          Шпенов Д.Ю. Інформаційні правовідносини/ Шпенов Д.Ю. - Київ:МАУП, 2012. -19с
 663          Шутий М.В. Громадська безпека: регулювання та організація діяльності щодо ії охорони/ Шутий М.В. - Київ:Державний НДІ МВС України, 2011. -19с
 664          Щербань В.Д. Адміністративно-правові засади публічно-сервісної діяльності органів виконавчої влади в Україні/ Щербань В.Д. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2017. -20с
 665          Щербіна О.С. Економічна безпека промислових підприемств в умовах зовнішньоекономічної діяльності/ Щербіна О.С. - Маріуполь:Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет", 2014. -21с
 666          Щукін Л.М. Банківське кредитування сільськогосподарських підприемств та його ефективність/ Щукін Л.М. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" Української академії аграрних наук, 2006. -19с
 667          Эргашев Ашраф Развитие агропромышленной интеграции в региональном АПК: Автореферат Диссертации на соискание ученой степени д.э.наук/ Эргашев Ашраф - Москва:, 1990. -36с
 668          Юлдашев О.О. Адміністративно-правове забезпечення діяльності недержавних громадських організацій в Україні/ Юлдашев О.О. - Київ:МАУП, 2013. -19с
 669          Юрков М.О. Правовий статус роботодавця у відносинах з соціального забезпечення працівників/ Юрков М.О. - Київ:, 2010. -20с
 670          Юрченко О.Ю. Якість менеджменту в сільськогосподарських підприемствах/ Юрченко О.Ю. - Суми:Сумський Національний аграрний університет, 2010. -20с
 671          Юрчук Н.П. Організація обліку праці та ії оплати на сільськогосподарських підприемствах/ Юрчук Н.П. - Київ:Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", 2013. -21с
 672          Яворська О.С. Договірні зобов"язання про передання майна у власність: цивільно-правові аспекти/ Яворська О.С. - Київ:Національна Академія наук України. Інститут держави і права ім. В.М.Корецького, 2011. -36с
 673          Яворський І.І. Процесуальні норми бюджетного права/ Яворський І.І. - Ірпінь:Університет державної фіскальної служби України, 2021. -17с
 674          Якименко О.Г. Реалізація механізмів державного управління єкономічною безпекою в умовах інноваційного розвитку України/ Якименко О.Г. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 675          Яковенко Г.Б. Удосконалення державного механізму запобігання та протидії корупції: особливості транзитивних систем/ Яковенко Г.Б. - Донецьк:Донецький державний університет управління, 2013. -20с
 676          Якубівська Ю.Є. Державне регулювання міжнародного трансферу промислової власності в Україні/ Якубівська Ю.Є. - Київ:Відкритий Міжнародний університет розвитку людини "Україна", 2012. -22с
 677          Ямковий В.І. Казна як суб"ект цивільних правовідносин / Ямковий В.І. - Харьків:, 2007. -20с
 678          Янчук А.О. Проведення референдумів в Україні (конституційно-правові аспекти)/ Янчук А.О. - Київ:, 2009. -20с
 679          Яремко З.В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк/ Яремко З.В. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2016. -19с
 680          Яремченко Л.М. Фінансова політика сприяння розвитку малого підприемництва в аграрній сфері/ Яремченко Л.М. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -22с
 681          Яремчук Н.Ф. Облік і контроль інвестиційної та операційної нерухомості сільськогосподарських підприемств/ Яремчук Н.Ф. - Київ:Національна академія аграрних наук України, 2014. -21с
 682          Яришко О.В. Фінансове управління вищими навчальними закладами І-ІІ рівня акредитації/ Яришко О.В. - Дніпропетровськ:Дніпропетровський державний аграрний університет, 2006. -20с
 683          Ярошенко В.І. Касаційне провадження в адміністративному судочинстві України: теорія та практика/ Ярошенко В.І. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2016. -20с
 684          Ярошенко К.Б. Ответственность социалистических организаций за вред, причиненный их работниками: Автореферат./ Ярошенко К.Б. - Москва:Всесоюзный научно-исследовательский институт Советского законодательства, 1970. -22с
 685          Ястребинская Г.А. Обоснование развития регионального агропромышленного комплекса: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидатиа экономических наук (на правах рукописи)/ Ястребинская Г.А. - Ленинград:, 1990. -17с
 686          Яценко В.С. Організація діяльності прокуратури щодо розгляду звернень громадян: адміністративно-правовий аспект/ Яценко В.С. - Київ:Міжрегіональна академія управління персоналом, 2011. -19с
 687          Яцьківська О.М. Формування та розвиток інноваційного менеджменту аграрних підприемств/ Яцьківська О.М. - Житомир :Житомирський національний агроекологічний університет, 2014. -20с