Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Інструменти для дослідників

 

Профіль дослідника

Створення профілів дослідників

Цифрові ідентифікатори або академічні профілі дослідників допомагають підвищити видимість наукових праць, посилити авторитет науковців, а також налагодити співпрацю з вітчизняними та іноземними колегами. 

Ідентифікатор автора (ID) – це унікальний цифровий ідентифікатор або авторський профіль, який дозволяє відрізнити науковця від інших дослідників зі схожими іменами та полегшує пошук публікацій і профілю досліджень автора у базах даних або в Інтернеті. ID науковця дозволяє:

 • легко встановити, хто є автором конкретного документу;
 • точно виміряти цитованість робіт окремих дослідників;
 • полегшує процес оцінки продуктивності та впливовості конкретного автора; 
 • спрощує обробку та зберігання даних в одному місці;
 • покращує видимість публікацій автора у глобальній мережі

Профіль установи – це поєднана колекція назв, які зустрічаються у публікаціях НПП, що проіндексовані у Scopus (W&S Core Collection). Створюється при наявності більше 10 публікацій.

Існують різні системи унікальних ідентифікаторів науковців: міжнародні та національні, мультидисциплінарні та галузеві. Пропонуємо огляд декількох з них, що завоювали прихильників серед науковців світу.


google.png 

Авторський профіль в Google Академія

Пошукова система Google Академія (адреса сайту ‐ https://scholar.google.com.ua/) є складовою частиною браузера Google Chrome і підтримується компанією Google. Це пошукова й некомерційна бібліометрична система, що індексує наукові публікації та наводить дані про їх цитування.
Профіль вченого у Google Академії надає можливість авторам відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Можна переглядати, хто цитує ваші публікації, переглядати графіки цитувань у часі та розраховувати декілька наукометричних показників.
Google Scholar: Запитання - відповіді
 pablons.png
Publons — це  безкоштовна служба для вчених для відстеження, перевірки та демонстрації своїх публікацій через Scholarly peer review та редакційних матеріалів для академічних журналів. Вона була запущена в 2012 році, а до 2017 року до цього сайту приєдналося більше 200 000 дослідників, що додало більше одного мільйона відгуків у 25 000 журналів.
Publons видає підтверджену рецензію на огляд та редакційну діяльність журналів.
Publons має партнерські відносини з великими видавцями, серед яких Springer NatureTaylor and FrancisOxford University PressBMJSAGE , Wiley і більше та пов'язаних служб, таких як Altmetric та ORCID.
 "Рецензування — наріжний камінь наукової комунікації. можливості Publons Для науковця, журналу, адміністратора"- І.О. Тихонкова канд. біол. наук, старш. наук. співроб. Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, керівника редакції журналу Biopolymers and Cell, фахівець з наукометричних ресурсів та навчання Clarivate Analytics
 resID.png
ResearcherID - глобальний міждисциплінарний реєстр унікальних ідентифікаторів вчених від Thomson Reuters.
Деякі журнали вимагають надати цей номер при подачі статті для подальшого коректного індексування автора. Безкоштовна надбудова від Thomson Reuters дозволяє автору зібрати свої публікації та оцінити їх цитованість по базі Web Of Science (WoS) навіть якщо ці статті не були опубліковані у виданнях, що індексуються WoS. Додати видання в профіль можливо або через EndNote або ORCID.
 scopus.png
Scopus Author ID - Для авторів, які опублікували більше однієї статті, у Scopus створюються індивідуальні облікові записи - профілі авторів з унікальними ідентифікаторами авторів (Author ID).
Профіль вченого базою Scopus створюється автоматично, орієнтуючись на написання прізвища, установи, тематику роботи тощо. Тому часто в однієї людини може існувати кілька профілів. Причини: зміна прізвища, варіанти транслітерації, помилки, перехід в іншу установу, робота на стику наук. Необхідно перевірити як ви представлені в Scopus (це можна зробити навіть не маючи підписки на цю базу) і за необхідності об'єднати свої профілі чи змінити афіляцію. Інструкцію-презентацію можна знайти. На сторінці автора наведено: інформація про автора, місце роботи, індекс Гірша, кількість документів, проіндексованих Scopus, кількість цитувань також по базі Scopus і перші 20 документів, які можна сортувати за датою або кількістю цитувань. Додатково може бути вказай номер ORCID.
 orcid.png

ORCID – це відкритий, некомерційний проект для створення і підтримки реєстру унікальних ідентифікаторів дослідників, прозорого способу ув'язки науково-дослідної діяльності та доступу до цих ідентифікаторів.

 • ORCID унікальний завдяки своїй незалежності від наукових дисциплін і національних кордонів, а також взаємодії з іншими системами ідентифікації. Основною метою введення системи ORCID є можливість ідентифікації наукових робіт, написаних різними вченими з однаковими іменами та прізвищами. Ідентифікатор представляє собою 16 -значне число, унікальне для кожного автора. Обліковий запис ORCID включає в себе інформацію про ім'я вченого, його електронну адресу, назву організації та його дослідницької діяльності. ORCID враховує необхідність контролю за поширенням цих даних і надає відповідні інструменти для управління рівнем приватності даних.

Структура ідентифікатора ORCID: ORCID ID являє собою номер з 16 цифр, узгоджений із стандартом ISO (ISO 27729). Крім цифр від 0 до 9 ідентифікатор може містити велику літеру X, що представляє число 10. ORCID ID відображається як адреса виду http://orcid.org/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx. На сьогодні членами ORCID є близько 300 організацій.

ORCID - одна з небагатьох систем, що дозволяє пов'язати різні унікальні ідентифікатори автора. Це є важливим, враховуючи кількість систем ідентифікації й те, що автор може бути зареєстрований у декількох з них.

" ІНСТРУКЦІЯ з реєстрації в ORCID»

ВИКОРИСТАННЯ УНІКАЛЬНИХ ПОСТІЙНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДЛЯ УЧЕНИХ ТА УСТАНОВ (ORCID)

Майстер-клас:
- реєстрація профілю науковця в ORCID;
- підтвердження адреси електронної пошти;
- зміна паролю до профілю;
- налаштування профілю науковця ORCID;
- налаштування видимості профілю в системі ORCID;
- альтернативні облікові записи для входу в Google, Facebook або через Вашу установу;
- як видаляти дублікат, якщо випадково зареєстрували декілька профілів в ORCID.

Проводить КАЛЮЖНА Наталія - старший науковий співробітник відділу наукових та науково-дослідних робіт ДНТБ України.

ВИКОРИСТАННЯ УНІКАЛЬНИХ ПОСТІЙНИХ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДЛЯ УЧЕНИХ ТА УСТАНОВ (ORCID)

Майстер-клас:
- додавання статей з використанням постійних ідентифікаторів;
- додавання статей у свій обліковий запис ORCID;
- додавання статей прямим імпортом з інших систем;
- імпорт та експорт статей з файлу BibTeX;
- проблеми з BibTeX та їх усунення;
- додавання статей вручну;
- групування кількох версій однієї та тієї ж статті разом;
- редагування статей; - довірені сторони в ORCID;
- експертна оцінка в ORCID;
- як додати членство або послугу у свій обліковий запис ORCID.

Проводить АУГУНАС Сабіна - завідувач відділу наукових та науково-дослідних робіт ДНТБ України.

 unnamed.png
DOI  - Цифровий ідентифікатор об'єкта (англ. Digital object identifier, DOI) — серійний номер, який використовують для постійної та унікальної ідентифікації об'єктів інтелектуальної власності будь-якого типу.
Що таке DOI?

Щодо питання створення профілів дослідників звертайтесь до служби технічної підтримки ХУУП за телефоном:
(0382) 71-75-85
або за e-mail:  admin [at] univer.km.ua">admin [at] univer.km.ua

Плагіат та його різновиди

Поняття плагіату

Плагіа́т (від лат. plagiarius — викрадач) — привласнення авторства на чужий твір або на чуже відкриття, винахід чи раціоналізаторську пропозицію, а також використання у своїх працях чужого твору без посилання на автора. Юридичне визначення цього терміна вперше з'явилося в українських нормативних документах лише в липні 2001 року в новій редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права». Згідно  ст. 53 Закону «Про авторське право та суміжні права», плагіат  -   це оприлюднення  (опублікування),  повністю   або частково,  чужого  твору під іменем особи,  яка не є автором цього твору. Оприлюднення означає створення можливості ознайомлення з твором інших осіб шляхом опублікування,  публічного виконання, публічного показу, публічної демонстрації, публічного сповіщення тощо.
На практиці виділяють такі види плагіату:

 • копіювання чужої роботи як без відома, так і з відома автора й оприлюднення її під своїм іменем;
 • компіляція влісних і запозичених х інших творів фраз без належного цитування джерел;
 • перефразування чужої роботи без належного оформленого посилання на оригінального автора чи видавця.

Відповідальність за плагіат
Залежно від кожного конкретного правопорушення за плагіат передбачено адміністративну, кримінальну та цивільну відповідальність.


ПОЛОЖЕННЯ ПРО СИСТЕМУ ЗАПОБІГАННЯ АКАДЕМІЧНОМУ ПЛАГІАТУ В АКАДЕМІЧНИХ ТА НАУКОВИХ ТЕКСТАХ У ХУУП ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА

Кодекс академічної доброчесності в ХУУП імені Леоніда Юзькова


 


 

Facebook - різна інформація щодо сервісу;
Viber 
- Освітня спільнота Unicheck.

Генератори посилань

image-20230409215025-1


Приклади оформлення бібліографічних посилань (ДСТУ 8302:2015)
Автоматичне оформлення посилань за ДСТУ 8302:2015 онлайн
Оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел за стандартом ДСТУ 8302:2015 вимагає знання норм і положень стандарту щодо різних типів джерел, використовуваних знаків, принципів поділу посилань на зони. За допомогою сервісу «Grafiati» ви можете оформлювати посилання для наукових і дипломних робіт, дисертацій і т. ін. онлайн. Програма генерує посилання відповідно до вимог стандарту. Щоб скористатися нею, перейдіть на головну сторінку сайту, оберіть ДСТУ 8302:2015 у списку стилів та заповніть поля у формі додавання джерела, попередньо обравши його тип.

Приклади оформлення бібліографічних посилань у списку використаних джерел згідно з ДСТУ 8302:2015
Нижче наводимо приклади готових посилань у списках літератури, оформлених відповідно до ДСТУ 8302:2015, для різних типів джерел.

Книга одного автора
Пономарів О. Д. Культура слова: мовностилістичні поради. 2-ге вид., стер. Київ : Либідь, 2001. 240 с.

Браун Д. Код да Вінчі. Харків : КСД, 2006. 478 с.

Пономарьов А. П. Українська етнографія : курс лекцій. Київ : Либідь, 1994. 315 с.

Книга двох або трьох авторів
Вихованець І. Р., Городенська К. Г. Теоретична морфологія української мови. Київ : Пульсари, 2004. 398 с.

Артеменко А. П., Бобловський О. Ю. Від глобалізації до індивідуалізації: топологія міжкультурної взаємодії : монографія. Харків : Щедра садиба плюс, 2014. 215 с.

Клименко Н. Ф., Карпіловська Є. А., Кислюк Л. П. Динамічні процеси в сучасному українському лексиконі. Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2008. 336 с.

Книга чотирьох і більше авторів
Сучасна українська мова / О. М. Григор’єв та ін. 3-тє вид., перероб. Київ : Либідь, 2005. 488 с.

Referencing styles / G. R. Edwards et al. Los Angeles : International Publishing, 2010. 280 p.

Книга без зазначення автора (з редактором тощо)
Економічна енциклопедія / за ред. В. В. Шевченка. Київ : Альманах, 2016. 304 с.

Атлас зоології / уклад.: Х. Тола, Є. Інф’єста. Харків : Ранок, 2005. 96 с.

Книга – окремий том (частина) багатотомного видання
Антологія української юридичної думки / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юрид. кн., 2002. Т. 1 : Загальна теорія держави і права, філософія та енциклопедія права. 568 с.

Етимологічний словник української мови : у 7 т. / уклад.: Р. В. Болдирєв та ін. Київ : Наук. думка, 1989. Т. 3 : Кора—М. 552 с.

Частина книги (розділ тощо)
Шевченко Р. О. Особливості селекції яблунь. Практикум з ботаніки / ред. О. С. Самійленко. Херсон, 2018. С. 22—36.

Ярошевич Н. Б., Чубка О. М., Якимів А. І. Інструменти боргового фінансування суб’єктів підприємництва в Україні: правовий статус, структурна динаміка, податкові наслідки. Теорія та методологія формування інвестиційно-фінансової стратегії розвитку національного господарства : монографія / за ред. Л. М. Савчук, А. В. Череп. Дніпро, 2019. С. 55—89.

Стаття (публікація) в періодичному виданні
Стаття в журналі
Зайцева О. М. Варіантність у родовій категоризації іменників: (на матеріалі мовлення сучас. укр. телебачення). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Філологія». 2018. Т. 21, № 1. С. 121—130.

Капируля М. Ядерний тероризм в сучасній міжнародній системі. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2008. Вип. 73, ч. 2. С. 66—68.

Стаття в газеті
Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації. Голос України. 2018. 20 лип. С. 10.

Монаєнко А. Поза чергою не рахується? Особливості звільнення суддів за порушення присяги. Юридична газета. 2017. 17 січ. С. 28—29.

Електронний ресурс
Сайт

«Файлу» чи файла»: який родовий відмінок слова «файл»?. Kyiv Dictionary. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/consulenza-linguistica/vypusk3/failu-faila/ (дата звернення: 20.05.2020).

Офіційний курс гривні щодо іноземних валют на дату 11.06.2020. Національний банк України. URL: https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=11.06.2020&period=daily (дата звернення: 11.06.2020).

Приймак Д. М., Томіленко О. В., Ковальчук З. Ю. «Підодіяльник»: як правильно сказати українською?. Kyiv Dictionary. URL: https://www.kyivdictionary.com/uk/grammar/uk/how-to-say/pidodiialnyk/ (дата звернення: 09.06.2020).

Київський національний університет імені Тараса Шевченка. URL: http://www.univ.kiev.ua/ (дата звернення: 05.11.2019).

Диск
Тараненко Ю. А. Енциклопедія українського козацтва. Запоріжжя, 2006. 2 електрон.-опт. диски (DVD-R).

Тартак. Сімка. Наш формат, 2012. 1 електрон.-опт. диск (CD).

Дисертація
Герасименко Ю. А. Рецепція української історії в західноєвропейській прозі кінця XX – початку XXI століття : дис. … канд. філол. наук : 10.01.05. Бердянськ, 2018. 259 с.

Наконечний А. Б. Примусове відчуження земельних ділянок за законодавством України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.06. Одеса, 2015. 225 с.

Автореферат дисертації
Скарга О. О. Транснаціоналізація туристичних послуг в умовах глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02. Маріуполь, 2019. 22 с.

Єргієва К. І. Фортепіанна гра як жанрово-комунікативний та інтерпретативно-стильовий феномен : автореф. дис. … канд. мистецтвознавства : 17.00.03. Одеса, 2019. 17 с.

Матеріали конференції
Тези доповіді
Святецька А. В. Діалектизми у повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» : семантико-стилістичний аспект. Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Запоріжжя, 19—20 жовт. 2018 р. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2018. С. 19—23.

Киридон А., Троян С. М. Грушевський і основні етапи українського державотворення. Міжнародна наукова конференція до 150-річчя М. С. Грушевського : тези доп., 17 верес. 2016 р., Острог / редкол.: Винар Л.-Р. та ін. Острог, 2016. С. 44—47.

Закон, нормативний акт
Про забезпечення функціонування української мови як державної : Закон України від 25.04.2019 р. № 2704-VIII : станом на 19 квіт. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19 (дата звернення: 11.06.2020).

Митний кодекс України : Закон України від 13.03.2012 р. № 4495-VI : станом на 02 квіт. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17 (дата звернення: 09.06.2020).

Конституція України : від 28.06.1996 р. : станом на 01 січ. 2006 р. Київ : Ін Юре, 2006. 144 с.

Препринт
Головач Ю., Пляцко Р., Сварник Г. Петер Пулюй і архів Івана Пулюя. Львів : Ін-т фізики конденс. систем НАН України, 2020. 24 с. (Препринт. Ін-т фізики конденс. систем НАН України ; ICMP–20–01).

Протидія агресивному податковому плануванню в Україні / С. С. Брехов та ін. Ірпінь : Ун-т ДФС України, 2017. 108 с. (Препринт. Наук.-дослід. ін-т фіскал. політики Ун-ту ДФС України).

Патент
Верстат для поздовжнього розпилювання круглих колод : пат. 123197 Україна : B27B 7/00. № u 2017 10306 ; заявл. 25.10.2017 ; опубл. 12.02.2018, Бюл. № 3. 4 с.

Рентгенодіагностичний препарат на основі конусно-променевого комп'ютерного томографа для обстеження кінцівок : пат. 140662 Україна : A61B 6/03, A61B 8/13, H05G 1/02, G03B 42/02, G01N 23/04. № u 2019 07999 ; заявл. 12.07.2019 ; опубл. 10.03.2020, Бюл. № 5 (кн. 1). 1 с.

Стандарт
ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання. Чинний від 2016-07-01. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2016. 16 с.

ДСТУ 8746:2017. Автомобільні дороги. Методи вимірювання зчіпних властивостей поверхні дорожнього покриття. На заміну ДСТУ Б В.2.3-2-97 (ГОСТ 30413-96), ДСТУ Б В.2.3-8-2003, СОУ 45.2-00018112-042:2009 ; чинний від 2019-01-01. Вид. офіц. Київ : УкрНДНЦ, 2019. 20 с.

Архівні матеріали
Закон про громадянство Української Народної Республіки. 15 листопада 1921 р. ЦДАВО України (Центр. держ. архів вищ. органів влади та упр. України). Ф. 1065. Оп. 4. Спр. 96. Арк. 48—50. Оригінал. Машинопис.

Листування [Грушевського М. С.] з друкарнями в Празі, Відні та інших містах про видання і продаж книг. 4 лютого 1922 р. – грудень 1923 р. ЦДІАК України (Центр. держ. іст. архів України). Ф. 1235. Оп. 1. Спр. 95.


Генератори посилань

VAK.in.ua – портал, присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України. Як оформити джерела згідно з вимогами ВАК України за допомогою порталу VAK.in.ua

ResearchoMatic – програма для цитування джерел у всіх основних стилях цитування, включаючи IEEE, MLA, APA, Chicago.

BibMe – безкоштовний генератор цитувань, що дозволяє створювати списки за 4-ма стилями: MLA, APA, Chicago, Turabian.

Citation Machine – генератор посилань у стилях APA, MLA, Chicago. Платформа пропонує посібник з правильного цитування.

CiteMaker – автоматично генерує цитати в MLA, APA, Harvard та Oxford стилях для вебсайтів.

Citethisforme – безкоштовний генератор посилань, дозволяє працювати з багатьма стилями.

CiteFast – безкоштовний генератор цитат у стилях APA, MLA та Chicago. 

Chegg – безкоштовний генератор цитат у стилях APA, MLA, Chicago та інші.

Grafiati – безкоштовний сервіс автоматичного оформлення посилань і створення списків використаних джерел за українськими та міжнародними стандартами: ДСТУ 8302:2015, ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (ВАК), APA, MLA, Chicago та Harvard.

Citation Generator – генерує посилання у стилях MLA, APA, Chicago.

MyBib – безкоштовний генератор посилань в стилях APA, MLA, Chicago, Harvard.

ONTU4Ref – сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015.

 

 

Консультанти:

 

 

 

Бібліографічні менеджери

Бібліографічні менеджери

Інструменти цитування (бібліографічні менеджери або референс менеджери) – це програми, що допомагають зберігати інформацію та управляти бібліографічними посиланнями дослідження.

Mendeley               EndNote               Zotero


Mendeley                                                  

 • продукт компанії Elsevier
 • програма для управління бібліографічною інформацією     
 • безоплатне програмне забезпечення
 • 2 ГБ серверного простору для зберігання інформації
 • працює як онлайн, так і офлайн

Додаткові модулі:

 • Datasets – пошук даних (research data) у репозитаріях та наукових базах
 • Careers – пошук роботи у певній галузі у всьому світі

Переваги Mendeley

 • створення власної бібліотеки
 • управління документами
 • збереження матеріалів
 • імпорт/експорт бібліографічних описів 
 • робота із повнотекстовими матеріалами (коментування, примітки)
 • оформлення списків джерел у різних стилях цитування
 • пошук інформації онлайн

Способи роботи з Mendeley

Web версія − робота з браузера
Особливості роботи Web версії

Створіть обліковий запис, натиснувши Create account (якщо зареєстровані в інших базах компанії Elsevier (напр. Scopus, ScienceDirect), то можете використовувати той самий логін/пароль). Хмарний простір для збереження інформації. Можливість пошуку статей онлайн при введенні пошукового запиту.

на сайті завантажте та встановіть програму Mendeley на комп’ютер.                                  

Створіть один обліковий запис для всіх версій.

Desktop версія − встановлення на комп’ютер

Додатки Mendeley

Web Importer − додаток до браузера. Дозволяє «чіпляти» бібліографічну інформацію й зберігати її в бібліотеці. Працює в каталозі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Google Scholar, Scopus, усіх репозитаріях тощо.

Встановіть Web Importer на сайті

Mendeley Cite (плагін для Word) – використовується при укладанні бібліографічних списків у Microsoft Word. Встановіть Mendeley Cite на сайті

Створення бібліотеки

Створіть одну або декілька папок відповідно до ваших тем.
Способи наповнення:
мпорт результатів пошуку з EndNote™, BibTeX, RIS експорт з різних баз даних, зокрема Scopus та ScienceDirect (є продуктами компанії Elsevier). Знайдіть потрібний документ – перемістіть напряму до своєї бібліотеки Mendeley. Web Importer − зберігайте PDF відразу при перегляді вебсторінок лише одним натисканням. Додавання файлів з комп’ютера Додавання записів вручну Імпорт / експорт документів

Управління файлами

сортування файлів − позначайте прочитані/непрочитані; додавайте до улюблених. пошук документів − здійснюється не лише у межах бібліографічної інформації, але й у межах текстів. Можна здійснювати за автором, назвою, ключовими словами та іншими параметрами статті.

 • наявність PDF переглядача – дозволяє коментувати, робити примітки.
 • можливість редагування бібліографічних описів у будь-якій версії.

Синхронізація файлів здійснюється автоматично. Ваша бібліотека доступна з будь-яких пристроїв.

Інтеграція з Word

Встановіть плагін у Desktop версії (якщо ви не зробили цього на сайті Mendeley). Оберіть пункт меню Tools → Install Mendeley Cite for Microsoft Word. У Word на панелі інструментів з’явиться значок Mendeley Cite.

Цитування

 • натисніть на значок Mendeley Cite;
 • введіть ключове слово (назва, автор, рік) у пошуковий рядок;
 • оберіть потрібне джерело;
 • натисніть Insert Citation.

Оформлення списку літератури

 • натисніть More → Insert Bibliography;
 • оберіть стиль серед запропонованих або встановіть додатковий (у доступі – понад 6 тис. стилів цитування);
 • оберіть Select another style → Select style → вкажіть назву потрібного стилю;
 • джерела у списку розташовані у порядку появи посилань;
 • змініть стиль цитування – весь список літератури зміниться в один клік.

Встановлення нового стилю

Якщо потрібно встановити додатковий стиль, то обираєте Citation Style → Select another style → Select style → Add custom style → вкажіть у рядок URL посилання на потрібний стиль → натисніть Update citation style.


EndNote

EndNote – платна система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями та бібліографією та дозволяє відформатувати їх згідно з численними стандартами цитування. Компанія-розробник – Clarivate Analytics (раніше відома як Thomson Reuters). Для наукової спільноти СумДУ користування системою EndNote безоплатне, оскільки університет має доступ до реферативної бази даних Web of Science, у якій EndNote є інструментом.

Навчальні відео щодо користування системою EndNote


Zotero  

Zotero – безоплатна програма з відкритим програмним кодом. Дозволяє користувачеві збирати, упорядковувати та організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з усіх типів джерел, що показані в браузері (статті в форматі PDF, вебсторінки, текстові файли, музичні, відео файли тощо).

Навчальні матеріали щодо користування програмою Zotero

Управління даннми досліджень

Управління даними досліджень

Управління даними досліджень (Research Data Management, RDM) є важливою складовою організації процесу наукового дослідження.
Дані дослідження можуть бути представлені у вигляді тексту, вимірювань експериментів, статистичних таблиць, мультимедіа (аудіо, відео, фото), геопросторових записів, програмного коду.

Управління даними включає:

 • планування і розробку дослідницького проєкту;
 • збір, аналіз, зберігання даних;
 • документування, архівування, організація доступу;
 • повторне використання даних.

План управління даними

План управління даними (Data Management Plan, DMP) описує дані, які будуть отримані або створені під час дослідження проєкту; як керувати, аналізувати та зберігати; як обробляти та захищати дані під час та по завершенню проєкту. План управління даними допомагає відповідати вимогам фінансування та спільно використовувати дані.
Розробка плану управління даними є вимогою більшості організацій, що надають гранти на проведення наукових досліджень.
Інструменти для укладання DMP відрізняються залежно від країни походження та вимог грантодавця, наприклад: DMP Assistant (Канада), DMP Tool (США), DMPOnline (Великобританія, ЄС), Guidelines on FAIR Data Management in Horizon 2020 (ЄС).

Організація та збереження даних

Організація даних – ефективна робота з даними передбачає структуризацію файлів, документування процесу дослідження та метаданих.
Структуризація файлів потребує створення теки проєкту та окремих підпапок з джерелами публікації, статистичними (експериментальними) даними, результатами досліджень (програмний код, таблиці аналізу даних, текст роботи) та README-файлом.

Документування метаданих, методології аналізу і трансформації даних забезпечує розуміння даних та процесу дослідження усіма зацікавленими сторонами.
Метадані – інформація про оригінальні дані, що описують та допомагають класифікувати, упорядковувати та характеризувати дані. Ключовими елементами метаданих є визначення та позначення показників, одиниць їх виміру, короткий опис методології оцінювання та джерел даних.

Назви файлів мають бути унікальні, змістовні, не дуже довгі. Бажано використовувати стандартизовану форму для різних версій документів.

Рекомендовані елементи для назви файлів: 

➠ назва проєкту або ім'я дослідника;

 ➠  вид роботи або дата створення файлу (YYYYMMDD);

 ➠  версія документа (напр., V1, V1_2, V2);

 ➠  використання символів з наборів A-Z, a-z, 0-9, дефіс, підкреслення і крапка.

Приклади: MultivariteAnalysis_Part2_20190221.docx, Protsiuk_Thesis_V1.pdf, UkrStat _2000-2019.xlsx

Для забезпечення машинного читання файлів використовують такі формати даних

➠  Табличні дані – CSV замість XLSX

➠  Текстові дані – TXT або PDF замість DOC

➠  Бази даних – XML або SQLITE замість MDB,  DBF, SQL

➠  Візуальні –  PDF, TIFF, JPEG2000, MPEG-4, WAVE, AIFF

 

 

Збереження даних 

Для збереження даних та їх відтворення на випадок пошкодження використовують резервне копіювання інформації.

Правила резервного копіювання 3-2-1:

 3 копії (1 оригінал READ ONLY, 2 копії)

 2 різні типи сховищ (жорсткий диск, USB, хмара)

 1 копія на фізичному носії, 1 копія на е-диску

Спеціальні програми для управління проєктами та версіями файлів: GIT: GitHubGitLabBitBucketTrello.

Платформи для зберігання та обміну файлами: Open Science FrameworkGoogle DriveDropboxBox

Доступ до даних. Ліцензії Creative Commons

Доступ до даних – можливість отримувати доступ або дані, що зберігаються в базах даних або в інших сховищах. Користувачі, які мають доступ до даних, можуть зберігати, отримувати, переміщувати чи маніпулювати збереженими даними, які зберігаються у відкритому доступі або на зовнішніх пристроях.
Для організації спільного, необмеженого або часткового використання даних, можна скористатися відкритими ліцензіями Creative Commons. Користувачі здобувають можливість вільно використовувати цифровий контент за згодою авторів та інших суб’єктів авторських прав.

Види ліцензій Creative Commons

Як обрати машиночитну ліцензію Creative Commons?
Пошук контенту з ліцензією Creative Commons:

➠  за допомогою creativecommons.org;

➠  за допомогою Розширеного пошуку Google / Додаткові налаштування / Права на використання.

Джерела даних

Завантажити тут

Аналіз та візуалізація даних

Аналіз та візуалізація даних

Інструменти для аналізу даних

Аналіз даних – це робота з даними з метою їх правильного впорядкування, інтерпретування за допомогою аналітичних та статистичних інструментів, пошуку корисної інформації для прийняття раціональних рішень.
Існує багато універсальних та спеціалізованих мов програмування, програмних пакетів, веб сервісів для аналізу та візуалізації даних.
Відділ ІТ надає дослідникам університету Юзькова добірку доступних відкритих інструментів для аналізу даних:

Ліцензійне програмне забезпечення ХУУП імені Леоніда Юзькова в межах пакета Microsoft 365:

Exel - провідна програма для роботи з електронними таблицями та потужний інструмент для візуалізації й аналізу даних.. Дозволяє швидко сортувати, фільтрувати, аналізувати дані. Використовуйте діаграми, графіки, різноманітні варіанти форматування, міні-діаграми й таблиці, щоб наочно візуалізувати дані, полегшувати їх розуміння та передбачати тенденції.

Комерційні програмні продукти, що пропонують безкоштовні пакети:

Datawrapper – безкоштовний вебсервіс з відкритим кодом для створення дизайнерських діаграм, карт, таблиць, інфографіки, є адаптивним для різних пристроїв, операційних систем. 

Tableau Public – інструмент для аналізу даних, який пропонує інформацію за допомогою візуалізації даних без застосування програмування. Візуалізації, опубліковані в Tableau Public, можна вбудовувати в блоги, вебсторінки та обмінюватися електронною поштою чи соціальними мережами. Спільний вміст можна зробити доступним для завантаження.


Візуалізація та графічний дизайн

Візуалізація (графічне представлення) підвищує ефективність сприйняття великих обсягів різноманітної інформації, дозволяє порівнювати величини даних та виявляти закономірності.

Найпоширеніші способи візуалізації даних:

 • графіки, діаграми, схеми;
 • інфографіка;
 • ілюстрації;
 • інтерактивний сторітеллінг;
 • бізнес-аналітика;
 • карти та картограми.

Для створення візуалізації даних та графічних об'єктів можна застосувати широке коло інструментів:

Платформи та сервіси для створення презентацій інфографіки та дизайну

Adobe Illustrator – ліцензований векторний графічний редактор для створення ілюстрацій та вебдизайну. Доступний у редакційно-видавничому відділі університету.

Adobe Photoshop – ліцензований професійний багатофункціональний графічний редактор, працює з растровими зображеннями, має векторні інструменти. Доступний у редакційно-видавничому відділі університету.

Calameo – міжнародний сервіс для публікації інтерактивних електронних документів в Інтернеті і засіб для спілкування (у формі журналів, брошур, каталогів, звітів тощо). Інтерактивний документ створено так, щоб зберегти відчуття паперового документа: є можливість гортати сторінки, позначати цікаві моменти тощо.

VistaCreate —  бекоштовний інструмент графічного дизайну з тисячами шаблонів. Вибирайте шаблон та адаптуйте його до свого проекту.

Desygner - онлайн-редактор для створення презентацій, рекламних матеріалів, постів для соціальних мереж та ін. Надає доступ до величезної кількості безкоштовного матеріалу, який ви зможете редагувати та створювати свої дизайни не порушуючи авторських прав.

Genially - онлайн-інструмент зі створення презентацій, інтерактивних зображень, інфографіки, вікторини має широкий вибір візуальних ефектів та анімацій.

Visme - онлайн-платформа для створення інфографіки, онлайн-презентацій, анімацій, анімованих банерів та іншого візуального контенту.

Сервіси для створення діаграм та графіків

Exel - провідна програма для роботи з електронними таблицями та потужний інструмент для візуалізації й аналізу даних. Програма входить до складу офісного пакета Microsoft Office.

Dygraphs - інструмент для візуалізації великої кількості даних, дозволяє створювати та досліджувати інтерактивні, масштабовані діаграми.

Infogr.am - сервіс для створення інтерактивної візуалізації. Понад 30 типів діаграм і шість тем оформлення. Дані заносите в редакторі, завантажуєте в табличному або текстовому форматі або імпортуєте з хмари. Далі обираєте, що хочете отримати – діаграму, графік, карту.

Інструменти бібліометричних досліджень

Бібліометричні візуалізації можуть бути потужними інструментами для визначення ключових закономірностей у великих наборах бібліометричних даних. Однак той факт, що для створення та побудови мереж зв'язків часто потрібні кілька додатків, може зробити виконання такого роду аналізу важким.

VOSviewer – це програмний інструмент для побудови та візуалізації бібліометричних мереж, які можуть включати цитування, бібліографічне з’єднання, спів цитування або співавторські зв’язки. VOSviewer Online створює можливість вбудовувати інтерактивні візуалізації в онлайн-платформи.

Інструменти для бізнес-аналітики

Tableau Public –інструмент для аналізу даних, який пропонує інформацію за допомогою візуалізації даних без застосування програмування. Візуалізації, опубліковані в Tableau Public вбудовуються в блоги, вебсторінки. Спільний вміст можна зробити доступним для завантаження.

Картографічні сервіси

Картографічні сервіси – створюють карти, об'єкти та дані. Вони популярні серед користувачів та працюють в онлайн-режимі. Карти можна використовувати офлайн, вони мають бути попередньо завантажені на пристрій, мають менше можливостей ніж в онлайн-режимі.

Google Maps - безкоштовний картографічний веб-сервіс від компанії Google, а також набір застосунків, побудованих на основі цього сервісу й інших технологій Google. Станом на 2020 рік, сервісом користувалися 1 мільярд користувачів щомісяця. Знімання ведеться з використанням досконалої техніки, знімки регулярно оновлюються, з'являються схеми та фотографії нових маршрутів. Google Maps надають можливості для використання своїх карт в сторонніх сервісах. Використовуючи Google Maps API, можна розмістити будь-яку карту на зовнішньому сайті, керуючи нею через JavaScript API.

Bing Maps - картографічний сервіс від Microsoft, функціонал Bing Maps. Перевагою сервісу є деталізація місцевості та висока якість зображення. Карти Bing містять фотографії з загальною роздільністю 121 трильйон пікселів. Наявні спеціальні жести управління та функція прокладання маршрутів по автошляхах,

Exhibit – платформа дозволяє створювати інтерактивні карти та візуалізації, для статистичних та історичних наборів даних, таких як прапори різних країн або місця народження відомих людей.

Mapme – інтерактивний інструмент для картографування.

NASA World Wind – 3D інтерактивний віртуальний глобус, що використовує супутникові знімки NASA та аерознімання USGS для побудови тривимірних моделей Землі, Місяця, Марсу, Венери. Програма працює тільки під управлінням операційних систем Microsoft Windows.

OpenStreetMap – картографічний проєкт безкоштовної географічної карти світу, створений користувачами Інтернету. Дані отримані з відкритих джерел, передані урядовими та комерційними організаціями, та зібрані в ході досліджень місцевості рядовими учасниками проєкту. Дані від OpenStreetMap можна вільно використовувати для будь-яких цілей.

Сервіси для підбору шрифтів

Google Fonts – безкоштовні шрифти оптимізовані для вебу.

1001 Free Fonts – понад 65 000 безкоштовних шрифтів для Windows і Mac. Нові шрифти додаються щодня.

Font Squirrel – безкоштовні шрифти.

Сервіси для підбору кольорів

Bootflat – онлайн-сервіс для створення кольорових схем у стилі flat.

Brand Colors – колекція кольорів, якими користуються відомі бренди.

Colorful Gradients – сервіс для створення градієнтів.

Paletton –  онлайн-сервіс для створення колірних схем.


Сервіси для створення презентацій

Презентація – (англ. presentation) — процес ознайомлення слухачів з певною темою. Зазвичай це демонстрація, лекція чи промова, з метою проінформувати студента, це представлення результатів самостійної чи наукової роботи студента, викладача, науковця з опрацювання обраної теми, питання, завдання.
Мета презентації – набуття навичок з аналізу власної роботи та публічного представлення результатів дослідження. Кожен слайд може містити довільну текстову, графічну та відеоінформацію, анімацію, звук, діаграми і графіки, табличні й інші матеріали.

Відділ ІТ підготував для вас добірку інструментів зі створення ефективних презентацій:

Power Point це застосунок для створення та відтворення презентацій, що є частиною Microsoft Office, і доступний в редакціях для ОС Microsoft Windows і Mac OS.

Moovly – сервіс для розробки мультимедійних презентацій, дозволяє створити анімовану відеопрезентацію і рекламний банер.

Canva –  інструмент графічного дизайну, що надає доступ до фотографій, векторних зображень, графіки та шрифтів. 

Google Presentations – презентаційна програма, що входить до складу безкоштовного вебпрограмного офісного пакету, пропонованого компанією Google у межах служби Google Drive. Послуга також включає в себе Google Документи і Google Таблиці, текстовий процесор і електронну таблицю. Даний сервіс схожий на Power Point за набором інструментів, але при цьому дає змогу створювати та редагувати презентації в онлайн цілою командою.

Piktochart – це веб-інструмент графічного дизайну та створення інфографіки, презентацій у форматі інфографіки. Інструменти сервісу дозволяють демонструвати статистичні дані, опитування, графіки, цифри, карти, таблиці тощо.

Projeqt – сервіс для створення динамічних онлайн-презентацій. Наповнювати їх можна документами, зображеннями, фото, слайдами, посиланнями на YouTube-відео, аудіо, Google-карти, опитування та зображення (в Instagram, Flickr) з інтернету чи соціальних мереж. Користуватися сервісом можна безкоштовно.

Google Slides – презентаційна програма, що входить до складу безкоштовного вебпрограмного офісного пакету, пропонованого компанією Google у межах служби Google Drive. Послуга також включає в себе Google Документи і Google Таблиці, текстовий процесор і електронну таблицю. Google Slides пропонує ряд інтуїтивних і інноваційних функцій презентації.

Інструменти для викладання

Підготовка силабусу. Розробка освітньої програми

Силабус - це своєрідний рекламний буклет дисципліни, який включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Мета силабусу – пояснити студентові зміст, значення і форму дисципліни, тобто «про що це», «навіщо це» і «як це відбуватиметься». Силабус має відповідати на запитання «Які знання і практичні навички я здобуду, прослухавши цей курс?», «Що я отримаю на виході – у результаті навчання?», «Як буде організоване навчання і які теми містить курс?». По суті, силабус — це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року. Розробляється силабус на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни. Силабус не замінює робочу програму навчальної дисципліни – це просто різні жанри.

Силабус для змішаного та дистанційного навчання від доцента Людмили Требик

Розробка освітньої програми

Рекомендації МОН щодо впровадження змішаного навчання у закладах фахової передвищої та вищої освіти

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)

Зразок освітньої програми (рекомендації МОН України)


Інструменти для дистанційної роботи та навчання

Відповідно до статті 60 КЗпП України дистанційна робота - це форма організації праці, за якої робота виконується працівником поза робочими приміщеннями чи територією роботодавця, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформаційно-комунікаційних технологій.
Дистанційне навчання — сукупність інформаційних технологій та методик викладання, які передбачають здобуття освіти без фізичної присутності здобувачів у навчальному закладі. Такий режим роботи став необхідним елементом у житті, особливо в період карантинних обмежень та воєнного стану. Дистанційне навчання запроваджується наказом по університету.
Для вмілої організації дистанційного та змішаного навчання відділ ІТ рекомендує наступні ефективні інструменти для дистанційної та командної роботи:

Google Workspace for Education - це пакет спеціалізованого хмарного програмного забезпечення й інструментів для спільної роботи від компанії Google.  У пакет входять  застосунки Gmail, Google Диск, Google Meet, Google Календар, Google Документи. В університеті з 2010 року. У версії Google Workspace університету передбачені корпоративні функції: спеціальні адреси електронної пошти в домені університету (univer.km.ua), 30 Gb хмарної пам'яті для збереження документів і електронних повідомлень, а також техпідтримка телефоном і електронною поштою цілодобово та без вихідних.

Microsoft Teams – інструментарій містить набір інструментів для створення команди та роботи в групі (у ній мають бути зареєстровані студенти і викладачі). Викладачі мають можливість отримувати своєчасну інформацію через засоби командних бесід, приватних чатів, зборів проектних груп та ін. При цьому в процесі спільної роботи можна прозоро використовувати додатки Microsoft 365, а саме Word, Excel, PowerPoint. У процесі роботи викладач може створювати такі матеріали, як файли Microsoft Office; навчальні відео матеріали (YouTube); файли і бібліотеки файлів у OneDrive; анкети, тести (Microsoft Forms) та інші.сервіс є частиною Office 365 та використовується для ефективної комунікації всієї команди за допомогою чатів, онлайн-нарад, викликів та вебконференцій. Інтегрується з іншими сервісами.

Team Viewer – пакет програмного забезпечення для віддаленого контролю комп'ютерів, обміну файлами між керуючою та керованою машинами. TeamViewer працює на операційних системах Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Android.

 AnyDesk – безкоштовна програма для віддаленого адміністрування комп’ютера. Відрізняється високою швидкістю роботи, мінімальними затримками і підвищеною частотою регенерації зображення. За допомогою програмного забезпечення AnyDesk можна організувати спільну роботу в Інтернеті, або значно спростити процес налаштування віддалених комп’ютерів, коли немає можливості зробити це безпосередньо.

Відеозв'язок, організація онлайн лекцій, семінарів, конференцій

Google Meet – сервіс відеотелефонного зв'язку, розроблений компанією Google. Зручний для створення вебконференцій, нарад, спілкування зі студентами університету у кількості до 100 учасників. Можливе використання сервісу на смартфонах після встановлення необхідної програми.

Microsoft Teams – центр командної роботи в Microsoft 365. Тут інтегровано користувачів, вміст та інструменти, необхідні команді для ефективнішої співпраці. Інструмент для організації нарад, конференцій, спілкування зі студентами, спільної навчальної та управлінської діяльності. Надає можливість робити аудіо- та відеодзвінки між учасниками в кількості до 1000 осіб.

SKYPE – це пропрієтарне ПЗ для інтернет-телефонії VoIP, інструмент, що дозволяє здійснювати аудіо- та відеодзвінки, проводити конференції, надсилати повідомлення, обмінюватися файлами, записувати конференції.

WebEx – програма для веб-конференцій, відеоконференцій і контакт-центру як сервісної програми.  WebEx має великий набір функцій: від показу презентацій до онлайн дошки для спільних записів.

Zoom — це найпоширеніша комунікаційна платформа для проведення відеоконференцій у світі, один з найкращих інструментів для проведення відеоконференцій з великою кількістю учасників, дозволяє підключати чати, записувати відеодзвінки.


Інструменти для інтерактивної роботи

Інтерактивний контент – це спосіб взаємодії з аудиторією, що залучає її до створення контенту. Інтерактив вимагає активної участі користувача, підвищує довіру і створює більше можливостей для взаємодії. За даними Microsoft, час на те, щоб завоювати увагу читача або втратити його, становить 8 секунд. Саме з інтерактивним контентом у вас вийде отримати набагато більшу залученість, ніж з пасивним змістом.
Відділ ІТ пропонує добірку сервісів, які допоможуть урізноманітнити свою роботу.

Kahoot – це норвезька ігрова навчальна платформа, яка використовується як освітня технологія в навчальних закладах. У ньому є навчальні ігри, також відомі як «kahoots», це створені користувачем тести з кількома варіантами відповідей, до яких можна отримати доступ через веб-браузер або Kahoot! додаток.

Mentimeter – сервіс для створення онлайн опитувань, вікторин та для створення презентацій у реальному часі, що забезпечує миттєвий зворотний зв'язок від аудиторії.

Playbuzz – онлайн-платформа для створення інтерактивного контенту: тести, опитування, слайд-шоу, статті з анімованими картинками. 

Wordwall – простий спосіб для створення власних навчальних ресурсів, колекція шаблонів дидактичних ігор, які часто зустрічаються в педагогічній практиці. Сервіс є багатофункціональним інструментом для створення як інтерактивних, так і друкованих матеріалів. 


Безкоштовні курси для дистанційного та змішаного навчання

Платформа Microsoft Learn - відкриті навчальні професійні online курси для підвищення власної кваліфікації і можливість отримати нову сучасну професію розробника програмного забезпеченняprodject-менеджера, IT-адміністратораdigital-маркетологаграфічного дизайнера.

Teacher Training Videos - відеоресурс покроково показує викладачам, як використовувати технологічні інструменти, такі як Blackboard, онлайн-опитування, подкастинг і багато іншого.

Promising Practices in Online Teaching - включає модулі про те, як розробити курс, а також пояснення сучасних методів дистанційного навчання.