Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Електронна читальна зала та Internet-ресурси

Електронна читальна зала бібліотеки ХУУП імені Леоніда Юзькова нараховує 10 автоматизованих робочих місць (АРМ) з можливістю користуватися глобальною мережею Internet (Wi-Fi), електронним каталогом, отримувати доступ до наукометричних БД Scopus, W&S, здійснювати віддалений доступ до ScienceDirect, Research4LifeCoursera, Udemu, Labster, хмарних Інтернет-сервісів Google Workspace for Education  та Microsoft 365 з використанням доменного імені установи, сканувати та  роздруковувати документи.


Інтернет-ресурси

Міжнародні відносини та міжнародна інформація
http://www.mfa.gov.ua/ Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України.
http://www.iir.edu.ua/ Сайт відділення міжнародного права Інституту Міжнародних відносин.
http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ "Україна-Європейський Союз"- офіційний сайт представницта України при Європейському Союзі.
http://www.un.org/ru/index.html Офіційний сайт ООН. Основні відомості про ООН.
http://www.coe.kiev.ua/ Сайт містить загальні відомості про Раду Європи: статут, мету, країни-члени РЄ, країни-кандидати тощо. Набір правових документів. Інформація про становище України в Раді Європи.
Право
https://yur-gazeta.com/ Юридична газета он-лайн
http://pravinform.gov.ua/ Портал Головного Державного об’єднання правової інформації Міністерства юстиції України. Містить: офіційний бюлетень поточного законодавства України, нормативні акти, журнал "Офіційний вісник" ( електронний варіант), бюлетень Міністерства юстиції України тощо.
http://mego.info/ Юридичний портал-бібліотека України "Мего-Інфо - Юридична бібліотека №1"
http://readbookz.com/ Бібліотека он-лайн Readbookz.com. Розділ "Право" - електронні книги .
http://ukma-lawyers.narod.ru/simple.html Портал Могилянських правників. Посилання "Ресурси" містять електронні підручники, монографії з права, посібники, навчальні плани і інші навчальні матеріали .
http://law.biz.ua/ Портал "Електронна юридична бібліотека". Електронні книги з різних галузей права.
http://propravo.in.ua Інформаційно-аналітичний ресурс "ПроПраво".
http://www.pravoznavec.com.ua Електронна бібліотека юридичної літератури "Правознавець".
Фінанси та банківська справа
http://readbookz.com/ Розділи "Аудит", "Ревізія і контроль", "Гроші та кредит", "Податки". Електронні книги відповідної тематики.
http://library.if.ua/ Портал "Бібліотека економіста". Рубрики "Фінанси, Гроші та кредит" - електронні книги відповідної тематики.
http://finance.ua/ Сайт Finance.ua. Свіжа інформація про стан фінансів України, курси валют, огляди фінансових ринків, аналітика тощо.

Консультації щодо цифрових ресурсів та інструментів університету Юзькова