Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Статті НПП університету


 1. Omelchuk. O. Аналіз діяльності правоохоронних органів у сфері протидії злочинності та корупційним правопорушенням. Журнал контролю за відмиванням грошей, 2022, 25 (3), стор. 700–716
 2. Крушинський С.А. Поняття та місце подання доказів у структурі кримінально-процесуального доказування // Вісник Академії адвокатури України. – 2009. - № 3 (16). – С. 77-83.
 3. Крушинський С.А. Процесуальна форма подання доказів у кримінальному судочинстві України // Університетські наукові записки. – 2010. - № 2. – С. 218-223.
 4. Крушинський С.А. Угода про визнання вини: світовий досвід та перспективи запровадження в Україні // Університетські наукові записки. – 2010. - № 4. – С. 238-245.
 5. Крушинський С.А. Історія становлення інституту подання доказів у кримінальному судочинстві України до судової реформи 1864 року // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2011. – Випуск 53. – С. 375-382.
 6. Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальних справах за Статутом кримінального судочинства 1864 року // Університетські наукові записки. – 2011. - № 3. – С. 324-329.
 7. Крушинський С.А. Поняття та класифікація суб’єктів подання доказів у кримінальних справах // Університетські наукові записки. – 2012. - № 1. – С. 586-591.
 8. Крушинський С.А. Проблема визначення подання доказів як інституту кримінального процесуального права // Форум права.  – 2013. – № 1. – С. 532-536.
 9. Крушинский С.А. Представление и использование материалов оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве Украины // Publicaţie ştiinţifico-practică "LEGEA ŞI VIAŢA". – 2013. – № 12/4 (264). – С. 19-22.
 10. Циганюк Ю. В., Кравчук О. В., Крушинський С. А. Процесуальний порядок залучення експерта стороною захисту у кримінальному провадженні // Криміналістичний вісник. – 2014. - № 2. – С. 28-36.
 11. Крушинський С. А. Проблеми подання доказів у стадії підготовчого провадження в суді першої інстанції // Слово національної школи суддів. – 2015. - № 2. – С. 110-118.
 12. Волкотруб С. Г. Інститут імунітету свідків у кримінально-процесуальному законодавстві. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. 2002. № 1. С.136-141.
 13. Волкотруб С. Г. Імунітет свідків : використання досвіду США. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2002. № 3. С. 141-145.
 14. Білоусов Ю. В., Волкотруб С. Г. Великий судовий кодекс як спроба кодифікації процесуального законодавства. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2003. № 2. С. 171-174.
 15. Волкотруб С. Г. Істотність порушення прав людини у ході доказування в кримінальному судочинстві Канади. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004. № 3. С. 206-209.
 16. Волкотруб С. Г. Дипломатичний імунітет у кримінальному судочинстві. Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. 2004 №1-2. С. 213-219.
 17. Волкотруб С. Г. Кримінально-процесуальний аспект імунітету Президента України. Університетські наукові записки. 2005. № 1-2. С. 231-237.
 18. Волкотруб С. Г. Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві. Форум права. 2009 № 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2009_3_18
 19. Волкотруб С. Г.  Підстави затримання особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Університетські наукові записки. 2020. № 1 (73) . С. 196-203. 
 20. Волкотруб С. Г. Гарантії права особи на свободу від самовикриття в кримінальному судочинстві. Університетські наукові записки. 2009. № 4 . С. 225–229.
 21. Волкотруб С. Г., Погорецький М.А. Удосконалення кримінального процесуального законодавства щодо підслідності органів досудового розслідування Вісник кримінального судочинства. 2017. №1. С. 71-80.