Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Юридичні науки

 Періодичні видання, БД


 

 

Передплачені БД

Scopus

Web of Science

Research4Life

ScienceDirect

Coursera

Udemy

Labster

Періодичні видання
Назва видання (ISSN) Періодичність Місце збереження
Вісник Національної академії правових наук України (ISSN 2663-3116, Категорія А) Щоквартально Електронне видання
Альманах права (ISSN 2524-017X, Категорія Б) 1 раз на рік Електронне видання
Альманах міжнародного права (ISSN 2313-5174, Категорія Б) 2 рази на рік Електронне видання
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Серія: Право (ISSN 2075-1834, Категорія Б) 2 рази на рік Електронне видання
Інтелектуальна власність в Україні (ISSN 2608-6422, Без категорії) Щомісяця Електронне видання
Економіка. Фінанси. Право (ISSN 2409-1944, Категорія Б) Щомісяця Електронне видання
Журнал східноєвропейського права (ISSN 2409-6415, Категорія Б) Щомісяця Електронне видання
Наука і правоохорона (ISSN 2072-8670, Категорія Б) Щоквартально Електронне видання
Право і безпека (ISSN 2617-2933, Категорія Б) Щоквартально Електронне видання
Правові новели (ISSN 2663-5631, Категорія Б) 3 рази на рік Електронне видання
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України (ISSN 2220-1394, Категорія Б) 6 разів на рік Електронне видання
Правові горизонти (ISSN 2519-2353 СумДУ, Категорія Б) 6 разів на рік Електронне видання
Слово Національної школи суддів України (ISSN 2707-6849, Категорія Б) Щоквартально Електронне видання
Форум права (ISSN 1995-6134, Категорія Б) 5 разів на рік Електронне видання
Часопис Київського університету права (ISSN 2219-5521, Категорія Б) Щоквартально Електронне видання
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ (ISSN 2519-4313, Без категорії) 6 разів на рік Електронне видання
Університетські наукові записки. Часрпис Хмельницького університету управління та права (ISNN 2078-9165, Категорія Б)    

 

Тематичні БД

Нормативно-правові документи КМУ - єдиний веб-портал органів виконавчої влади.

Офіційні документи Президента – Укази та розпорядження Президента України.

Єдиний державний веб-портал відкритих даних – нормативні і правові акти, інформаційні ресурси та інша корисна інформація.

Законодавство України -  документи Верховної Ради України; Президента України; Кабінету Міністрів України; органів вищої судової гілки влади України; міністерств і відомств, що зареєстровані в Міністерстві юстиції; міжнародні документи.

Закони усіх країн світу – база містить повні тексти законодавчих актів усіх країн світу.

Єдиний державний реєстр судових рішень  автоматизована система збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку та надання електронних копій судових рішень. До Реєстру вносяться судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів - вироки, рішення, постанови, накази, ухвали, окремі ухвали (постанови) суду, що ухвалені (постановлені) судами у кримінальних, цивільних, господарських справах, у справах адміністративної юрисдикції, у справах про адміністративні правопорушення, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею.

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань – єдина державна інформаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, обробку, захист, облік та надання інформації про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадські формування, що не мають статусу юридичної особи.

Консультант  сукупність нормативно-правових, розпорядчих документів центральних органів державної влади України, міжнародних договорів, коментарів, дайджестів, форм та бланків типових документів тощо.

МЕГА-НАУ – професійна правова система. Були випущені системи НАУ з базами законодавства в перекладах російською та англійською мовами, з базою судових рішень – МЕГА-НАУ, МЕГА-Прецедент, НАУ-Експерт. Сьогодні правові системи НАУ мають заслужену репутацію, як надійний довідковий та аналітичний інструмент для юристів та інших фахівців, що використовують в роботі законодавство України – керівників підприємств, бухгалтерів, кадровиків тощо.

Протокол – інформаційно-правовий ресурс, створений з метою юридичної допомоги населенню України та розвитку правової культури в суспільстві. Меню: юридичний каталог, юридична дискусія, цікаві судові рішення, юрвідео, інтерв’ю, консультації, новини.

Юрист НГО - Програма правової підтримки організацій громадського сектору України. Висвітлюється діяльність українських громадських неурядових організацій та проводяться безкоштовні online консультації юриста. Сайт містить правові видання, рішення суддів, базу законодавства, архів матеріалів та ін.

Універсальні БД

UNdata  об’єднує основні бази даних Організації Об'єднаних Націй. Система UNdata містить бази даних, таблиці та глосарії, які вміщують понад 60 мільйонів записів, охоплюють широке коло тем, зокрема сільське господарство, освіту, зайнятість, енергетику, навколишнє середовище, охорону здоров'я, ВІЛ/СНІД, злочинність, Human Development, промисловість, інформаційні та комунікаційні технології, National Accounts, населення/біженці, туризм, торгівлю, а також Millennium Development Goals indicator.

ScienceDirect – одна з найбільших онлайн-колекцій опублікованих наукових досліджень. Належить голландському видавництву Elsevier. Колекція містить майже 12 мільйонів елементів контенту з більш ніж 3500 журналів і понад 34000 електронних книг, довідників, наукових збірників.

Journals4Free – портал журналів відкритого доступу. Понад 7000 назв академічних журналів! Пошук можна здійснювати за категоріями, мовою, чи присутністю в базах даних.

"Україніка наукова" – українська загальнодержавна реферативна база даних з природничих, технічних, суспільних, гуманітарних та медичних наук. Започаткована Національною бібліотекою України імені В. І. Вернадського та Інститутом проблем реєстрації інформації НАН України. Започаткована у 1998 р. Має друкований аналог – реферативний журнал "Джерело". Пошукові елементи: автори публікацій, редактори, укладачі та інші особи; слова з назв публікацій і текстів рефератів; тематичні розділи; індекс рубрикатора НБУВ.
Докладніше про реферативну база даних "Україніка наукова": http://nbuv.gov.ua/node/512 Пошукова інструкція: irbis-nbuv.gov.ua

  Інтернет ресурси

Бібліотеки, каталоги, архіви, репозитарії

Безкоштовна бібліотека для студентів – містить тексти підручників, в т.ч. з питань права, політики, державного управління.

The Free Library  вільна бібліотека включає масивну колекцію періодичних видань із сотень провідних публікацій, що стосуються бізнесу та фінансів, комунікацій, культури, охорони здоров'я, гуманітарних наук, права, політики, технологій та соціальних наук.

DANS (Data Archiving and Networked Services) – електронний архів та сервісна організація з архівування даних та мережних послуг. Архів об’єднує колекції з  гуманітарних і соціальних наук та ін.

Права людини – онлайн бібліотека Харківської правозахисної групи.

Топові бібліотеки України

Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського - головна всеукраїнська книгозбірня, загальнодержавний комплексний бібліотечно-інформаційний, науково-дослідний, науково-методичний та культурно-просвітницький центр, найбільше за обсягом документно-інформаційних ресурсів книгосховище України. Одна з найбільших національних бібліотек світу. Підпорядкована НАН України, входить до її Відділення історії, філософії й права. Як особливо цінний об’єкт культури перебуває під охороною держави.
03039, Київ-39, Просп.40-річчя жовтня,3

Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого - провідний державний культурний, освітній, науково-інформаційний заклад. Це загальнодоступна установа з універсальними за змістом фондами, яка обслуговує найширші верстви населення. Заснована 1866 року. Від початку діяльності:
фонд - 319 книг у 667 томах; штат - 2 службовця. 2022 р. – фонд майже 5 млн. примірників; штат 425 осіб/
01001, Київ-1, вул. Грушевського, 1

НАЦІОНАЛЬНА історична бібліотека України - є Всеукраїнським депозитарієм історичної літератури та методичним центром в галузі історико-краєзнавчої бібліотечної діяльності і наукової бібліографії з історії України. Фонд Бібліотеки складає понад 700 000 одиниць зберігання.
01015, Київ-15, вул. Січневого повстання, 21, Лавра, корп.24

Одеська національна наукова бібліотека - найстаріша публічна бібліотека України, заснована в 1829 році, що володіє 5.4 млн документів.
65026, Одеса-26, вул. Пастера, 13

Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка - гуманна місія Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка триває з 1830 р. – часу заснування як Харківська губернська публічна бібліотека. Її відкриття стало можливим завдяки підтримці харківського дворянства, а фонди складено з благодійних пожертв. ФОНД ПРИМІРНИКІВ 846 у 1834 році, 7206942 у 2022 році.
61003, Харків-3, пров. Короленка, 18

Державна науково-технічна бібліотека України- одна з найбільших бібліотек країни з унікальним багатогалузевим фондом науково-технічної літератури і документації, що нараховує майже 16 мільйонів примірників документальних джерел інформації.
ДНТБ України забезпечує створення, функціонування та адміністрування Національної електронної науково-інформаційної системи “URIS”, відповідає за її наповнення, накопичення, зберігання, нормалізацію та обробку даних.
Одним з актуальних напрямків діяльності ДНТБ України є забезпечення створення, безперебійного функціонування та адміністрування електронних науково-інформаційних ресурсів, в тому числі Open Ukrainian Citation Index (OUCI) – пошукової системи і бази даних наукових цитувань.
ДНТБ України забезпечує наукові установи, заклади вищої освіти та користувачів бібліотеки доступом до вітчизняних та світових електронних баз даних наукової інформації.
03680, МСП, Київ-680, вул. М. Горького, 180

Наукова бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету ім. Т. Шевченка - одна з найстаріших бібліотек України. Вона була заснована спільно з університетом у 1834 р. Основу книжкового фонду бібліотеки склала так звана «Кременецька колекція». У 1940 році бібліотека отримала звання «Наукова» і стала самостійною адміністративною одиницею. 3 квітня 1994 р. бібліотеці присвоєно ім'я першого ректора Київського університету М. Максимовича .
Сьогодні це велика бібліотека з фондом понад 3,5 млн примірників і займає понад 6000 м.кв. Є 17 відділів абонементу та 15 читальних залів на 1921 користувачів (разом з бібліотеками факультету та кабінетами характерної літератури).
01601, Київ-601, МСП, вул. Володимирська, 58

Наукова бібліотека Національного університету „Києво-Могилянська академія” - інформаційний, навчальний, науково-дослідний, культурно-освітній, просвітницький підрозділ Національного університету «Києво-Могилянська академія». Бібліотека НаУКМА – це мільйонна колекція друкованих та електронних видань: наукова, навчальна, довідкова література, періодика тощо. Вагома частина книжкового фонду – література іноземними мовами, переважно англійською.
04070, Київ-70, вул. Сковороди, 2

Державна наукова архівна бібліотека  України - створена у січні 1972 р. на базі бібліотечних фондів Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, Центрального державного історичного архіву України у м. Києві, Центрального державного архіву кінофотофонодокументів України.
03110, Київ-110, вул. Солом’янська, 24

Бібліотека НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
03057, Київ-57, вул. Е.Потьє, 20

Бібліотека Наукового Товариства ім. Шевченка (Нью-Йорк) - налічує понад 30 000 книжок із багатьох галузей, зокрема літератури, науки, музики, мистецтва та кіно, а також велику колекцію журналів і періодичних видань, які видає українська діаспора в США. Бібліотечна колекція рідкісних книжок, пов’язаних з Україною, містить томи, які датуються 1796 роком. Серед прикладів колекції – перше видання « Кобзаря » Тараса Шевченка (1880), французький переклад збірки оповідань « Маруся» Марко Вовчок (1878) та проект дебютної збірки поезій Соняшні кларнети(1918) Павла Тичини.
Поштова адреса: Наукове товариство імені Шевченка 63 4th Ave
New York, NY 10003-5202

Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека - провідний інформаційний, просвітницький, культурний центр Хмельниччини, депозитарій краєзнавчих видань, одне з найбільших книгосховищ регіону, інформаційно-методичний та координаційний центр з питань бібліотекознавства і книгознавства для бібліотек усіх систем та відомств області. Фонд бібліотеки є універсальним за змістом, станом на 01.01.2016 року налічує близько 650 тисяч примірників книг, журналів, комплектів газет, документів на нетрадиційних носіях інформації, близько 7 тисяч примірників рідкісної і цінної літератури ХVІІІ – ХХ ст.
29000, Хмельницький,  вул. Героїв Майдану, 28

Державна науково-педагогічна бібліотека ім. В.О. Сухомлинського - наукова установа з питань галузевого бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства, інформаційної діяльності, педагогічного джерелознавства, біографістики та історії освіти; національне галузеве книгосховище, всеукраїнський центр із питань бібліотечно-бібліографічного й науково-інформаційного забезпечення спеціалістів у галузі освіти, педагогіки та психології; депозитарій педагогічної й психологічної літератури, галузевий центр міжбібліотечного абонемента (МБА), координаційний, науково-методичний центр мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України.
Україна, 04060 м. Київ - 60, вул. М.Берлинського, 9  

Бібліотека Верховної Ради України - на 1 січня 2023 року парламентський інформаційно-документний фонд становив близько 73 246 примірників документів зберігання (включаючи 7 752 одиниць зберігання іноземними мовами). Електронний (повнотекстовий) ресурс - 50916 документів (книги, брошури, публікації періодичних видань, переклади законодавчих актів зарубіжних країн).
Україна, 01008, Київ-8, вул. М.Грушевського, 18/2 (під`їзд № 9, перший поверх)

Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника - є державною неприбутковою науковою установою, заснованою на державній власності, що перебуває у віддані Національної академії наук України та входить до складу Відділення історії, філософії та права НАН України та діє на підставі Статуту.  книгозбірні зберігається одне з найвагоміших у світі зібрань україніки — рукописні та друковані видання XI — початку XX ст.; унікальні колекції інкунабул (51 од. зб.), палеотипів ( 867 од. зб.), стародруків (близько 120 тис. од. зб.); особові архівні фонди XVIII — XX ст.; українська й іншомовна періодика ХІХ — першої половини ХХ ст. (понад 3 млн од. зб.); картографічні видання XVI — XVIII ст. (понад 22 тис. од. зб.). Окрім того, Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника — єдина в Україні книгозбірня, у фонді якої зберігаються  твори українського та світового мистецтва — гравюри, скульптури, рисунки, акварелі, гуаш, фотографії, а також найбільша в Україні колекція нотних творів вітчизняних і зарубіжних композиторів (понад 500 тис. од. зб.).
Україна, 79000, Львів, вул. Стефаника 2

Науково-педагогічна бібліотека м. Миколаїва - сучасний центр підтримки фахових інформаційних потреб науково-педагогічних, педагогічних та управлінських кадрів, студентів, учнівської молоді, а також сприяння підвищенню їх професійного, духовного і культурного рівня. Бібліотека відкрита для тих, хто вчиться і навчає, чиїм девізом є: “Навчання протягом усього життя”.
Україна, 54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 31

Бібліотека імені Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету - історія бібліотеки починалася вона у 1966 році, коли у м. Тернополі було відкрито відділення фінансово-економічного факультету Київського інституту народного господарства, з 1971 року — бібліотека Тернопільського фінансово-економічного інституту, з 1989 року — бібліотека Тернопільського інституту народного господарства, з 1994 року — бібліотека Тернопільської академії народного господарства, з 2005 року — бібліотека Тернопільського державного економічного університету. У 2006 році університет отримав статус Національного, а бібліотека у його структурі постала у новій функціональній якості.
Україна, 46000 , м. Тернопіль, м-н Перемоги, 3, корп. №3

Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека імені М. Івасюка - інформаційний ресурс обласної наукової бібліотеки складає 588 тис. одиниць документів на традиційних та електронних носіях, 78,1 тис. одиниць періодичних видань, фонд цінних та рідкісних видань, що складає – 11,4 тис. прим., з яких більше третини – раритетні унікальні видання в кількості – 3,7 тис. одиниць зберігання, дороговартісні ілюстровані альбоми, наукові і художні видання, дві колекції видань англійською мовою «The Millenium Library» – 249 прим., отриманих в дарунок за проектом «Бібліотека тисячоліття від Британської Ради в Україні» та «Encyclopedia Americana» від Посольства США в Україні.

Наукова бібліотека Черівецього національного університету імені Ю. Федьковича - 
заснована в 1852 році як Крайова бібліотека, перша публічна бібліотека на Буковині, від 1875 р. (року заснування Чернівецького університету) – університетська бібліотека. Загальний фонд бібліотеки нараховує понад 2,6 млн. примірників. Серед них: 1,125 тис. примірників наукової літератури, 171 тис. підручників та навчальних посібників, 648 тис. примірників журналів, 96 тис. примірників художньої літератури. Фонд зарубіжних видань налічує 376 тис. творів.

Наукова бібліотека НПУ ім. Драгоманова - бібліотека має різноманітні ресурси для задоволення навчальних, дослідницьких, наукових потреб студентів і викладачів університету.
Україна, 01030, м. Київ-30, вул. Пирогова, 9

Пошукові системи

Google Scholar – вільно доступна пошукова система, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Google Scholar включає статті, що опубліковані в журналах, зберігаються в репозиторіях або знаходяться на сайтах наукових колективів чи окремих вчених.

Google Books – сервіс повнотекстового пошуку по книгам, оцифрованих компанією Google (понад 10 мільйонів книг із найбільших бібліотек США). Бібліотека пропонує мільйони відмінних видань, з якими можна ознайомитися або прочитати їх абсолютно безкоштовно.

Microsoft Academic Search – науковий пошуковий портал від Microsoft Corporation, який було розроблено для того, щоб дослідити зв'язки між вченими, науковцями, студентами та їх науковими дослідженнями.

ScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

WorldWideScience.org – глобальна наукова пошукова система, яка здійснює пошук інформації по національних та міжнародних наукових базах даних та порталах.

Yahoo – англомовна пошукова система, яка має найбільш розвинену структуру каталогів і різних сервісів. Сотні тисяч різних Internet-ресурсів впорядковуються за 14 основними рубриками, кожна з яких має кілька підрубрик з більш вузькою тематикою.

RefSeek – пошукова система для студентів та дослідників, проводить пошук серед веб-сторінок, книг, енциклопедій, журналів і газет.

Science.gov – онлайнова пошукова система, що охоплює більш ніж 60 баз даних та понад 2200 окремих сайтів з 15 федеральних агентств, які пропонують 200 мільйонів сторінок інформації авторитетних наукових установ США, зокрема результати досліджень і розробок.

ScienceResearch.com – наукова пошукова система, яка здійснює повнотекстовий пошук у журналах багатьох великих наукових видавництв (Elsevier, Highwire, IEEE, Nature, Taylor & Francis та ін.). Шукає статті та документи у відкритих наукових базах даних: Directory of Open Access Journals, Library of Congress Online Catalog, Science.gov, Scientific News.

Соціальні мережі

Academia.edu – соціальна мережа для співпраці вчених. Мережа може використовуватися для того, щоб ділитися з іншими своїми статтями, відстежувати їхнє цитування і стежити за новинами досліджень і розробок за іменами й ключовими словами. Позиціонується як універсальна мережа для представників усіх сфер науки.

   Організації

Міжнародні та урядові організації

Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові України  науково-дослідна установа, підпорядкована Президентові України.

Міністерство юстиції України – є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної правової політики.

Всесвітня асоціація юристів (World Jurist Association) – міжнародне об'єднання юристів. Засноване для розвитку міжнародного співробітництва в галузі юриспруденції.

Гаазька конференція з питань міжнародного приватного права (Hague Conference on Private International Law) – міжурядова організація, що здійснює роботу з прогресивної уніфікації норм міжнародного приватного права.

Громадські організації

Міжнародна громадська організація "Євразійська асоціація правничих шкіл та правників" - створена у 2004 році. Її мета полягає у сприянні розвитку юридичної освіти та науки, а також у об'єднанні правничих шкіл, установ, підприємств,    навчальних, наукових, просвітницьких, інформаційних закладів, спілок, асоціацій, проектів, громадських організацій, громадян України та іноземних громадян, які здійснюють свою діяльність у сфері правознавства, правової освіти, виховання, пропаганди, інформування усіх форм власності та підпорядкованості, різних структурно-організаційних форм для підвищення юридичної освіти та культури і ролі юридичної громадськості на вирішення завдань правової реформи, зміцнення інтелектуального потенціалу.

Міжнародна комісія юристів (International Commission of Jurists)  – недержавна організація, що працює в сфері міжнародного права, прав людини і міжнародних стандартів системи правосуддя.

Асоціація адвокатів України  створена на засадах професійної належності та об’єднує адвокатів для сприяння розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення та захисту прав та законних інтересів членів Асоціації. Асоціація утворюється та діє із всеукраїнським статусом. Діяльність Асоціації поширюється на територію всієї України.

Асоціація правників України – всеукраїнська громадська організація, для створення сильної та впливової професійної спільноти, яка би стала потужним голосом правничої громади нашої країни.

Європейська асоціація студентів правa – міжнародна, незалежна, неполітична та неприбуткова організація, що об’єднує студенів-правників та молодих юристів, що зацікавлені в науковому та особистому вдосконаленні. Організація надає ідеальну базу для розвитку їхніх навичок, здобуття нових знань і спілкування з студентами права та юристами з усієї Європи.

Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України  створений з метою поглибленої і всебічної розробки проблем, що набули особливого значення з проголошенням незалежності України. Йдеться про сучасну динаміку політичних інститутів і процесів, співвідношення політики і етнонаціональних відносин, необхідність вироблення нових парадигм етнонаціонального розвитку, запобігання конфліктності в етнонаціональній сфері, моделювання оптимальних варіантів етнополітики, технології управління сферами політичних і міжетнічних відносин, здійснення експертизи законопроектів, державних і недержавних програм розвитку в різних сферах суспільного життя.

Лабораторії законодавчих ініціатив – провідний аналітичний центр України, який засновано за ініціативи випускників Національного університету "Києво-Могилянська академія" і сприяє утвердженню демократичних цінностей, розвитку політичної культури та правової свідомості громадян і політиків, розповсюдженню кращих світових практик для формування ефективних державних інституцій, сприяння євроінтеграційному вектору розвитку України.

Мережа правового розвитку – коаліція громадських організацій, які розвивають територіальні громади через надання безоплатної правової допомоги. Місія організації: посилюємо правові можливості, захищаємо права і свободи людини, розвиваємо громади.

Права людини – правозахисна організація зі сприяння розбудови правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах принципу верховенства права, захисту конституційних та міжнародно-визнаних прав, свобод, та законних інтересів громадян, надання правової допомоги, а також сприяння у поліпшенні екологічної ситуації в Україні.

Союз юристів України – всеукраїнська добровільна громадська організація, що об’єднує діячів правової сфери України. Головною метою Союзу є сприяння юристам України в задоволенні і захисті своїх професійних та соціальних інтересів, розвитку їх громадської активності, участі в розробці та реалізації державної правової політики. На добровільній основі та заради спільної мети в одну організацію об’єдналися судді й прокурори, працівники правоохоронних органів і органів юстиції, науковці і викладачі права, службовці органів державної влади і управління, нотаріуси, адвокати, юристи громадських організацій та інші.

Східноукраїнська наукова юридична організація – міжрегіональне громадське об'єднання, створене на добровільних засадах юристами, що займаються науково-дослідницькою діяльністю в галузі права. Основна діяльність організації спрямована на вирішення наукових та практичних проблем, пов'язаних з правовим регулювання суспільних відносин в Україні на національному та регіональному рівні.

Українська асоціація прокурорів – всеукраїнська громадська організація, метою якої є захист законних прав та інтересів своїх членів, які працювали чи працюють в органах прокуратури України та активна підтримка авторитету та позитивного іміджу прокуратури і прокурорів в Україні і за її межами; сприяння здійсненню завдань прокуратури, як органу, діяльність якого спрямована на утвердження верховенства права, зміцнення правопорядку.

Українська Гельсінська спілка з прав людини  сприяє розвитку гуманного суспільства, що базується на повазі до людського життя, гідності та гармонійних стосунків між людиною, державою і природою через створення платформи для співпраці між членами Спілки та іншими учасниками правозахисного руху. Її діяльність, проекти, цілі та інші корисна інформація щодо її роботи та співпраці, доступна на її офіційному сайті.

Центр суддівських студій – міжнародна благодійна організація, сприяє проведенню судової реформи в Україні, поширенню правових знань серед населення для втілення в життя принципу всебічної правової поінформованості суспільства та формування високої правової культури громадян України. На сайті розміщені посилання на світові правові ресурси.