Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Картотека наукових праць

Картотека наукових праць науково-педагогічних працівників Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова


 1          Foreign Languages in USE: Academic and Professional Aspects: збірник тез УІ Всеукраїнської студентської наукової конференції (м. Хмельницький, 16 квітня 2014 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -28с
 2          Foreign languages in Use: academic and professional aspects: збірник тез УІІ Всеукраїнської наукової конференціїї (м. Хмельницький, 15 квітня 2015 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -50с
 3          Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: організаційно-правовий аспект./ Уклад.: О.Ю. Димінська, Ватрас В.А. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -157с
 4          Актуальні питання правового регулювання особистих немайнових та майнових відносин у контексті приведення законодавства України до європейських стандартів: монографія./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -390с
 5          Актуальні питання реформування системи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою України: науково-практичний матеріал./ Уклад.: М.І. Баюк, Т.В. Гаман, І.Б. Ковтун, Т.В. Терещенко - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -278с
 6          Актуальні проблеми здійснення та захисту сімейних прав: збірник наукових праць за матеріалами Круглого столу (м. Хмельницький, 30 травня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -104с
 7          Актуальні проблеми реформування земельних, екологічних, аграрних та господарських правовідносин: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17-18 травня 2013 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -468с
 8          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Восьмі лсінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): у 4-х частинах. - Частина третя:"Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес"./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -507с
 9          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Восьмі осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): у 4-х частинах. - Частина друга: "Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення"./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -405с
 10          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Восьмі осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 13-14 листопада 2009 року): у 4-х частинах. - Частина четверта: "Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза"/ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -204с
 11          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Дев"яті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): у 4-х частинах. - Частина друга: "Конституційне право. Адміністративне право. Фінансове право. Інформаційне право. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право. Природоресурсне право. Трудове право та право соціального забезпечення"./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -241с
 12          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Дев"яті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): у 4-х частинах. - Частина четверта: "Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза"./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -128с
 13          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4- част. - Частина третя./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -470с
 14          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -337с
 15          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -146с
 16          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференції "Десяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 18-19 листопада 2011 року): у 4-х част. - Частина четверта./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -181с
 17          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -242с
 18          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина четверта./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -120с
 19          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. -Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -120с
 20          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Одинадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницкий, 23-24 листопада 2012 року): у 4-х част. - Частина третя./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -254с
 21          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П"ятнадцяті осінні читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): у 2-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -233с
 22          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "П"ятнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 21-22 жовтня 2016 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -222с
 23          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -262с
 24          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Сімнадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року): у 2-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -164с
 25          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року) : у 3-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -174с
 26          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -178с
 27          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Тринадцяті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 14-15 листопада 2014 року): у 3-х част. - Частина третя./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -150с
 28          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" ( м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -208с
 29          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Чотирнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 23-24 жовтня 2015 року): (у 2-х частинах). - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -224с
 30          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. - Частина друга./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -237с
 31          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шістнадцяті осінні юридичні читання" (м. Хмельницький, 20-21 жовтня 2017 року): у 2-х част. - Частина перша./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -209с
 32          Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (М.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина друга: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне / - Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2007. -360с
 33          Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез Міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина перша: Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчен/ - Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2007. -289с
 34          Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції "Шості осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 26-27 жовтня 2007 року): У 3-х частинах. Частина третя: "Адміністративне право. Адміністративний процес. Фінансове право. Кри/ - Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2007. -335с
 35          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференціїї "Дев"яті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): у 4-х частинах. - Частина перша: "Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство"./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -163с
 36          Актуальні проблеми юридичної науки: збірник тез міжнародної наукової конференціїї "Дев"яті осінні юридичні читання" (м.Хмельницький, 12-13 листопада 2010 року): у 4-х частинах. - Частина третя: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право. Цивільний, господарський та адміністративний процес"./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -360с
 37          Альтернативні способи вирішення спорів у кримінальному провадженні: навч. посіб/ Під ред. У. Гелльманна, В.В. Луцика - Хмельницький:ХУУП, 2015. -204с
 38          Альтернативні способи вирішення трудових спорів: навч. посіб./ Під ред. У. Гельманна, П.Д. Пилипенка - Хмельницький:ХУУП, 2015. -172с
 39          Англійська мова для менеджерів (Частина ІІ): підручник для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня Бакалавр з напряму підготовки 6.030601 Менеджмент./ Уклад.: Н.А. Арзянцева, І.А. Загуровська - Хмельницький:ХУУП, 2013. -329с
 40          Англійська мова для правників: підручник./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -308с
 41          Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія./ Андрушко А.В. - Ужгород:"Ліра", 2011. -248с
 42          Андрушко В.К. Підприємництво: передумови становлення, економічна суть: Навчальний посібник/ Андрушко В.К. - Хмельницький:ХІУП, 1998. -64с
 43          Андрушко В.К. Підприємництво: юридичні ознаки, організаційно-правові форми: Навчальний посібник/ Андрушко В.К. - Хмельницький: ХІУП, 1998. -40с
 44          Андрушко В.К., Комар Ю.М., Комар С.Ю. Управління персоналом: Навчально-методичний посібник/ Андрушко В.К., Комар Ю.М., Комар С.Ю. - Хмельницький:ХІУП, 2000. -256с
 45          Бережний С.Д. Відповідальність за умисне вбивство з корисливів мотивів за кримінальним законодавством України: монографія./ Бережний С.Д. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -236с
 46          Буханевич О.М. Адміністративні послуги в Україні: засади надання та шляхи вдосконалення: монографія./ Буханевич О.М. - Хмельницький:Поліграфіст, 2017. -392с
 47          Вавринчук М.П. Вища освіта України і Болонський процес: навч. посіб./ Вавринчук М.П. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. -256с
 48          Вавринчук М.П. Політологічні аспекти державного управління: навч. посіб./ Вавринчук М.П. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -225с
 49          Вавринчук М.П. Політологічні аспекти державного управління: навч. посіб./ Вавринчук М.П. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. -416с
 50          Ватрас В.А., Чернега В.М. Науково-практичний коментар приписів першого та сьомого розділів Сімейного кодексу України./ Ватрас В.А., Чернега В.М. - Київ:Ліра-К, 2023. -104с
 51          Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Цапик Р.П. Червонокнижні види рослин Хмельниччини : Міський екологічний бюлетень спецквипуск 3(1)/ Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Цапик Р.П. - Хмельницький:Хмельницькінфоцентр, 2002. -101с
 52          Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Прокопчук І.І. Червонокнижні види тварин Хмельниччини : Міський екологічний бюлетень спецквипуск 3(2)/ Виговська Т.В., Дзюблюк Т.В., Прокопчук І.І. - Хмельницький:, 2002. -101с
 53          Виговський Л.А. Логіка: навч. посіб. для студ. юридичних спеціальностей./ Виговський Л.А. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -214с
 54          Виговський Л.А. Релігія як суспільно-функціональний феномен:дисертація./ Виговський Л.А. - Київ:Інститут філософії імені Г.С.Сковороди, 2005. -390с
 55          Виговський Л.А. Функціональність релігії: природа і вияви: Монографія/ Виговський Л.А. - Хмельницький, Київ:Юрінком Інтер, 2004. -340с
 56         Виговський Леонід Антонович( до 60-річчя професійної, науково-педагогічної та громадської діяльності): довідково-біографічне видання./ Упорядники: О.І. Денищик, Л.Л. Місінкевич - Хмельницький:ХУУП, 2012. -64с
 57          Вирішення спорів у сфері природокористування: навч. посіб./ Під ред. У. Гельманна, , К.П. Пейчева - Хмельницький:ХУУП, 2015. -152с
 58          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - № 1. - 2002./ - Хмельницький:ХУУП, 2002. -293с
 59          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. Спецвипуск. - № 2. - 2003./ - Хмельницький:ХУУП, 2003. -304с
 60          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис/ - Хмельницький:, 2004. -445с
 61          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 1. - 2002./ - Хмельницький:ХУУП, 2002. -217с
 62          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 2(6). - 2003./ - Хмельницький:ХУУП, 2003. -339с
 63          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 2. - 2002./ - Хмельницький:ХУУП, 2002. -269с
 64          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 3 (11). - 2004./ - Хмельницький:Академія, 2004. -351с
 65          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - № 3-4 (7-8). - 2003./ - Хмельницький:ХУУП, 2003. -450с
 66          Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права: Науковий часопис. - №1(5). - 2003./ - Хмельницький:ХУУП, 2003. -291с
 67          Волкотруб С.Г. Імунітет у кримінальному процесі України: Монографія./ Волкотруб С.Г. - Харків:Консум, 2005. -144с
 68          Гавриш В.П., Гулько Л.Г. Економіка: навч. посіб./ Гавриш В.П., Гулько Л.Г. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. -366с
 69          Гавриш В.П. Основи макроекономічної теорії: навч. посіб./ Гавриш В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -253с
 70          Галус О.О. Форми безпосереднього народовладдя в Україні: монографія./ Галус О.О. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -212с
 71          Гармонизация договорного права: учебное пособие./ Под ред. У Хелльманна, С.А. Балашенко, Ю.В. Белоусова - Хмельницкий:ХУУП, 2015. -268с
 72          Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами./ Укл.: С.І. Крамар, В.В. Рєзнікова, Ю.П. Олійник, О.В. Кобріна, С.В. Адамчук, О.О. Свіжа - Кам"янець-Подільський:ПП "Медобори-2006", 2012. -640с
 73        Гринько С.Д. Деліктні зобов"язання римського приватного права: поняття, система, рецепція: монографія./ Гринько С.Д. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -724с
 74    Гринько С.Д. Рецепція деліктних зобов"язань римського приватного права в Україні та європейських країнах: монографія./ Гринько С.Д. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -264с
 75          Грищук В.К. Вибрані наукові праці./ Грищук В.К. - Львів:Львівський державний університет внутрішніх справ, 2010. -824с
 76         Грищук В.К. Кримінальне право України:Загальна частина:навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів, докторантів, наук.-пед. працівників юрид. фак. закл. вищ. освіти. Видання 2-ге, змінене та доповнене./ Грищук В.К. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -665с
 77          Грищук В.К., Маковецька Н.Є. Умисні вбивства за кримінальним правом України та Республіки Польща: юридичний аналіз складів злочинів: монографія./ Грищук В.К., Маковецька Н.Є. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -368с
 78          Грищук В.К. Філософсько-правове розуміння відповідальності людини: монографія. - 2-ге вид., перероб. і доп./ Грищук В.К. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -768с
 79          Грищук В. Философско-правовая парадигма ответственности человека: монография./ Грищук В. - Хмельницкий:ХУУП, 2015. -640с
 80          Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т. Лібералізм та комунітаризм у філософсько-правовому вимірі:монографія./ Грищук О.В., Слюсарчук Х.Т. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -211с
 81          Грищук О.В., Заболотна Н.Я. Юридична техніка творення та тлумачення нормативно-правових договорів: теоретико-правовий вимір: монографія./ Грищук О.В., Заболотна Н.Я. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -214с
 82          Грушкевич Т.В. Європейські стандарти забезпечення екологічних прав: навчально-методичний посібник./ Грушкевич Т.В. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -260с
 83          Гуменюк О.Г. Основи загальної та юридичної психології: підручник за рейтингово-модульною системою навчання./ Гуменюк О.Г. - Київ:КНТ, 2012. -592с
 84          Дарманська Г.О., Овод Л.В. Контролінг: Навчальний посібник/ Дарманська Г.О., Овод Л.В. - Хмельницький:ТУП, 2002. -107с
 85          Дарманська Г.О., Рижа Т.В. Облік розрахунків з оплати праці: Навч. посіб.: Лекції, завдання для виконання практичного заняття (ділова гра), підбір документів для виконання практичного завдання, завдання для самостійного виконання./ Дарманська Г.О., Рижа Т.В. - Київ:КНТ, 2009. -336с
 86          Денищик О.І. Формування моральної культури майбутніх юристів у процесі професійної підготовки: науково-методичний посібник./ Денищик О.І. - Хмельницький:ЦНТЕІ, 2010. -159с
 87          Ділова англійська мова для державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування./ Уклад. : Арзянцева Н.І. - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -203с
 88          Ділове спілкування у сфері державного управління: Монографія/ Н.Р. Нижник, Л.А. Пашко, В.М. Олуйко, С.А. Кіндзерський - Хмельницький:, 2005. -196с
 89          Довгань В.І. Дежавне управління в галузі ветеринарної медицини: теорія та практика: монографія./ Довгань В.І. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -388с
 90          Домбровський С.Ф. Актуальні проблеми аграрного та земельного права й організації правової роботи./ Домбровський С.Ф. - Хмельницький:ХУУП, 2007. -112с
 91          Домбровський С.Ф. Організація правової роботи в господарських суб'єктах: Навчальний посібник/ Домбровський С.Ф. - Хмельницький:Консум, 1999. -348с
 92          Домбровський С.Ф. Організація правової роботи та юридичного обслуговування підприємств, установ та організацій: Навчальний посібник для студентів навчальних закладів та факультетів./ Домбровський С.Ф. - Харків:Консум, 2005. -396с
 93          Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. Правове регулювання сільськогосподарської дорадчої служби в Україні: навч. посіб./ Домбровський С.Ф., Тараненко Л.С. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -194с
 94          Дослідження і моніторинг малих річок: Практичний посібник/ Р.В. Хімко, П.Д. Клоченко, Т.В. Виговська и др. - Хмельницький:Тріада -М, 2005. -161с
 95          Дячок М.Г. Ораторське мистецтво правника/ Дячок М.Г. За ред. Олуйка В.М. - Хмельницький :ХІУП, 2001. -202с
 96          Європейська інтеграція та інструменти її реалізації: навчально-методичний посібник./ Уклад.: Терещенко Т.В. - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -348с
 97          Єдність у розмаїтті: коротко про ЄС.: інформаційно-довідковий матеріал./ Укладач: Войт М.І. - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -100с
 98          Єні О.В., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. Європейська прокуратура:взаємодія з державами-членами ЄС та перспективи взаємодіїї з Україною:монографія./ Єні О.В., Кучинська О.П., Циганюк Ю.В. - Київ:Норма права, 2023. -346с
 99          Желіховська Ю.В. Охорона цивільних прав та інтересів нотаріусом: монографія./ Желіховська Ю.В. - Київ:ПП Мельник, 2012. -216с
 100          Заїкіна В.В. Диференціальні рівняння: навч. посіб./ Заїкіна В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -179с
 101          Заїкіна В.В. Елементи математичного програмування і дослідження операцій: навч. посіб./ Заїкіна В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -274с
 102          Заїкіна В.В. Ризик у менеджменті: навч. посіб./ Заїкіна В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -152с
 103          Захарчук В.М. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво за кримінальним правом України: монографія./ Захарчук В.М. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -214с
 104          Збірка нормативно-правових актів з охорони праці: Для студентів усіх спеціальностей. Частина 1/ - Хмельницький:ХУУП, 2005. -134с
 105          Збірка нормативно-правових актів з охорони праці: Для студентів усіх спеціальностей. Частина 2: Правила пожежної безпеки/ - Хмельницький:ХУУП, 2005. -158с
 106          Збірник тез за результатами круглого столу з обговорення проекту Трудового кодексу України (27 травня 2011 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -154с
 107          Змагальність у кримінальному провадженні: історія, сучасність та зарубіжний досвід: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ( 12-13 травня 2017р., м. Хмельницький)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -120с
 108          Іванова Роксолана Конституційна економіка як механізм організації правової демократичної держави:монографія./ Іванова Роксолана - Київ:Ін Юре, 2017. -182с
 109          Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 1./ Івановська А.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -592с
 110          Івановська А.М. Конституційне право зарубіжних країн:навч.посіб. В 2-х частинах. Частина 2./ Івановська А.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -653с
 111          Івановська А.М. Конституційний контроль в системі державного контролю:монографія./ Івановська А.М. - Харків:Право, 2021. -486с
 112          Івановська А.М. Правові засади функціонування Конституційного Суду України: монографія./ Івановська А.М. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -222с
 113          Інформаційно-методичне забезпечення наукових досліджень:навчально-методичний посібник./ Омельчук О.М., Кравчук В.В., Кулик В.М., Васільєв О.В., Синчак В.П. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -303с
 114          Кіндзерський С.А. Державне управління в гуманітарній сфері регіону України: стан та тенденції розвитку: Монографія./ Кіндзерський С.А. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст", 2007. -212с
 115          Ковальов С.І. Запобігання вчиненню злочинів особами, які перебувають під адміністративним наглядом: монографія./ Ковальов С.І. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -174с
 116          Когут О.В. Особливості адміністративних проваджень у справах про недобросовісну конкуренцію: монографія./ Когут О.В. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -277с
 117          Колган Віктор Павлович: довідково-біографічне видання./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -55с
 118          Кондратьев Р.И. Локальные нормы трудового права и материальное стимулирование/ Кондратьев Р.И. - Київ:, 1973. -160с
 119          Кондратьєв Р.І. Вибрані наукові праці:збірник./ Кондратьєв Р.І. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -568с
 120          Кондратьєв Р.І. Локальні норми права/ Кондратьєв Р.І. - Хмельницький:ХІУП, 2001. -70с
 121          Конституційні засади державного управління та місцевого самоврядування в Україні: збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 15-й річниці прийняття Конституції України (м.Хмельницький, 17 червня 2011 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -346с
 122          Конституційні цінності:правова природа та практика реалізації:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 17 травня 2019 року): У 2-х част. - Частина 2./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -307с
 123          Конституційні цінності:правова природа та практика реалізації:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 17 травня 2019 року):У 2-х част. - Частина 1./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -326с
 124          Корпоративное право: учебное пособие./ Под ред. У. Хелльманна, И.В. Венедиктовой - Хмельницкий:ХУУП, 2015. -252с
 125          Корупційні дії та механізми їх запобігання в органах державної влади: навчально-методичний посібник./ Уклад.: Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2012. -176с
 126          Корупційні діяння в економічній та соціальній сферах: навчально-методичний посібник./ Уклад.: Баюк М.І., Войт М.І. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -191с
 127          Корупційні діяння: запитання та відповіді: інформаційно-методичний матеріал./ Уклад.: Войт М.І., Дзюбак М.М. - Хмельницький:ПП Мельник А.А., 2013. -171с
 128          Костяшкін І.О. Право загального землекористування громадян: монографія./ Костяшкін І.О. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -148с
 129          Костяшкін І.О. Правове забезпечення соціальної функції права власностті на землю: монографія./ Костяшкін І.О. - Хмельницький:ХУУП, 2016. -429с
 130          Кравчук С.Й. Економічна злочинність в Україні: Курс лекцій: Навч. посіб./ Кравчук С.Й. - Київ:Кондор, 2009. -282с
 131          Кредитно-модульна система організації навчального процесу - головна вимога Болонської декларації: Тематична збірка для професорсько-викладацького складу/ - Хмельницький:ХУУП, 2006. -224с
 132          Кримінальне право України. Загальна частина: навч. посіб./ За ред. О.М. Омельчука - Київ:Алерта, 2010. -208с
 133          Кримінальне право України. Особлива частина: навч. посіб./ За ред. д.ю.н., проф. В.К. Грищука, д.ю.н., проф. О.М. Омельчука - Хмельницький:ХУУП, 2016. -642с
 134          Крушинський С.А. Подання доказів у кримінальному судочинстві України:монографія./ Крушинський С.А. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -247с
 135          Кулинич О.І. Економетрія: Навчальний посібник/ Кулинич О.І. - Хмельницький:Поділля, 1997. -115с
 136          Кулинич О.І. Економетрія: Практикум/ Кулинич О.І. - Хмельницький:Поділля, 1998. -157с
 137          Кулинич О.І. Економічна статистика: Навчальний посібник/ Кулинич О.І. - Хмельницький:Знання, 2000. -286с
 138          Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Правова статистика: Навчальний посібник/ Кулинич О.І., Кулинич Р.О. - Хмельницький:Поділля, 2002. -240с
 139          Кулинич О.І., Кулинич Р.О. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку: навчально-методичний посібник./ Кулинич О.І., Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2016. -32с
 140          Кулинич О.І. Статистичне моделювання і прогнозування для обгрунтування програм соціально-економічного розвитку:навчально-методичний посібник. - 2-ге вид., допов./ Кулинич О.І. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -57с
 141          Кулинич О.І. Теорія статистики: Підручник-2-е вид., доп. і доопр. / Кулинич О.І. - Кіровоград:Державне Центрально-Українське видавництво, 1996. -228с
 142          Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник. - 6-те вид., перероб. і доп./ Кулинич О.І. - Київ:Знання, 2013. -239с
 143          Куліш Н.С. Сучасний віруючий в контексті державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні: монографія./ Куліш Н.С. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -226с
 144          Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. Основи державного управління та місцевого самоврядування: Навч.-метод. посіб. - 2-ге вид., доп. і перероб./ Лазор О.Д., Лазор О.Я., Лазар І.Г. - смт. Брошнів-Осада:, 2009. -274с
 145          Лазор О.Д., Шелепницька І.П. Публічна самоврядна влада в Республіці Італія та Україні: Монографія./ Лазор О.Д., Шелепницька І.П. - Київ-Львів:Вид. ПАРАПАН, 2007. -144с
 146          Лазор О.Д., Коваль М.Р. Публічна самоврядна влада у містах України та Франції: організаційно-правовий аспект: Монографія./ Лазор О.Д., Коваль М.Р. - Чернівці:Технодрук, 2008. -92с
 147          Лазор О.Я., Довгань В.І., Моздір О.Я. Державна служба: запитання та відповіді: навч. посіб. - 2-ге вид., доп./ Лазор О.Я., Довгань В.І., Моздір О.Я. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -200с
 148          Людська гідність і права людини як основа конституційного устрою держави:збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 19-20 жовтня 2018 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -411с
 149          Магдебурзькі грамоти українським містам: спроба інкорпорації: монографія. - 2-е видання./ Упорядники: В. Андрейцев, В. Ульяновський, В. Короткий - Хмельницький:ХУУП, 2017. -275с
 150          Международные коммерческие сделки: учебное пособие./ Под ред. У. Хельманна, С.А. Балашенко, В.И. Нагнибеды - Хмельницкий:ХУУП, 2015. -524с
 151          Меланчук А.В. Адвокатура в Російській імперії за судовою реформою 1864 року та в сучасній Україні: порівняльний аналіз: монографія./ Меланчук А.В. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -180с
 152          Микола Пророкович Вавринчук: довідково-біографічне видання./ Упорядник О.І. Денищик - Хмельницький:ПП Мельник А.А., 2013. -56с
 153          Мина В.В., Омельчук О.М. Філософсько-правове розуміння мети покарання: монографія./ Мина В.В., Омельчук О.М. - Хмельницький:ХУУП, 2014. -176с
 154          Михайлова І.Ю. Правове регулювання пенсійного забезпечення за віком у солідарній пенсійній системі України: монографія./ Михайлова І.Ю. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -188с
 155          Міжнародний комерційний арбітраж: навч. посіб./ Під ред. У. Гелльманна, В.М. Коссака - Хмельницький:ХУУП, 2015. -204с
 156          Місінкевич А.Л. Правове забезпечення рекультивації земель в Україні: монографія./ Місінкевич А.Л. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -140с
 157          Місінкевич Л.Л. Єврейська і польська національні меншини Поділля (20-30 - рр. ХХ століття)./ Місінкевич Л.Л. - Київ:Поділля, 2001. -254с
 158          Місінкевич Л.Л. Реабілітація жертв політичних репресій в Україні (друга половина ХХ - початок ХХ1 століття): монографія./ Місінкевич Л.Л. - Хмельницький:ХУУП, 2009. -426с
 159          Міщук В.В. Транспортне право України: Курс лекцій: Навч. посіб./ Міщук В.В. - Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2008. -488с
 160          Молодь в університетській науці: збірник тез У Всеукраїнської студентської наукової конференції "Foreign Languages sn Use: Academic and Professional Aspects" (м. Хмельницький, 22 березня 2013 року) та щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький, 6 квітня 2013 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -142с
 161          Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький, 12 квітня 2014 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -114с
 162          Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м. Хмельницький, 23 квітня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -68с
 163          Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права (м.Хмельницький, 24 квітня 2015 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -92с
 164          Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -86с
 165          Молодь в університетській науці: Збірник тез Щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:Вид-во ХУУП, 2008. -95с
 166          Молодь в університетській науці: збірник тез щорічної наукової конференції студентів Хмельницького університету управління та права./ - Хмльницький:ХУУП, 2011. -139с
 167          Молодь в юридичній науці: збірник тез доповідей Перших Всеукраїнських осінніх юридичних читань студентів та аспірантів./ - Хмельницький:ХІУП, 2002. -329с
 168          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина п"ята: "Кримінальне право. Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Кримінальний процес. Криміналістика. Судова експертиза". Підтом 2./ - Хмельницький:, 2006. -133с
 169          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина третя: "Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право." Підтом 1./ - Хмельницький:, 2006. -223с
 170          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина третя: Цивільне право. Сімейне право. Міжнародне приватне право. Комерційне право". Підтом 2./ - Хмельницький:, 2006. -220с
 171          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти чпстинах: Частина четверта: "Цивільне процесуальне право. Трудове право. Право соціального забезпечення. Земельне право. Аграрне право. Екологічне право"./ - Хмельницький:, 2006. -240с
 172          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання" (27-28 жовтня 2006 року, м.Хмельницький): у 5-ти частинах. Частина друга: "Конституційне право. Адміністративне право та процес. Фінансове право. Міжнародне право. Порівняльне правознавство"./ - Хмельницький:, 2006. -225с
 173          Молодь у юридичній науці: Збірник тез Міжнародної наукової конференції молодих учених "П"яті осінні юридичні читання) (27-28 жовтня 2006 року, м. Хмельницький): у 5-ти частинах: Частина перша: "Загальнотеоретичні та історичні правові науки"./ - Хмельницький:, 2006. -145с
 174          Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря: збірник тез ІІІ науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 3 жовтня 2015 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -36с
 175          Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря: збірник тез ІУ науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 1 жовтня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -60с
 176          Музика-Стефанчук О.А. Органи публічної влади як суб"єкти бюджетних правовідносин: монографія./ Музика-Стефанчук О.А. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -384с
 177          Музика-Стефанчук О.А. Фінансове право: Навч. посіб. - 3-тє вид., доп. і перероб./ Музика-Стефанчук О.А. - Київ:Атіка, 2007. -264с
 178          Муніципальне право України:навч. посіб./ За заг.ред. д.ю.н. проф.Буханевича О.М. - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-3", 2019. -440с
 179          Нагнибіда В.І. Процесуальні гарантії учасників арбітражного розгляду при вирішенні міжнародних комерційних спорів у режимі відеоконференцзв"язкук/ Нагнибіда В.І. - :, 2023. -0с
 180          Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: досвід регулювання зарубіжних країн: монографія./ Нагнибіда В.І. - Київ:Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва АПрН України, 2009. -182с
 181          Нагнибіда В.І. Речові права на чуже майно: порівняльно-правовий аспект: дисертація./ Нагнибіда В.І. - Київ:Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, 2010. -231с
 182          Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу:монографія./ Налуцишин В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2020. -180с
 183          Налуцишин В.В. Кримінальна відповідальність за хуліганство (ст. 296 КК України):монографія. / Налуцишин В.В. - Харків:Харків юридичний, 2009. -252с
 184          Національна безпека держави:філософсько-правовий і соціально-економічний аналіз:монографія./ Бліхар В., Бліхар М., Копитко М., Омельчук О., Бащук В., Живко З., Вінічук М., Стадник М. - Хмельницький:ХУУП, 2021. -404с
 185          Нікіфорова Т.І. Обставини, які по"якшують покарання, за кримінальним правом України: монографія./ Нікіфорова Т.І. - Харків:, 2009. -208с
 186          Нікіфорова Т.І. Спеціальні види звільнення від кримінальної відповідальності: навч. посіб./ Нікіфорова Т.І. - Хмельницький:ХУУП, 2014. -96с
 187          Німецька мова для правників: навч. посіб./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -113с
 188          Німецький тлумачний словник економічних термінів (Для студентів, слухачів магістратури та аспірантури)./ Укладач: Петренко М.О. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -186с
 189          Нормативно-правове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування./ Уклад.: М.І.Войт, Т.М.Полончук - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -258с
 190          Омельчук О.М. Поведінка людини: філософсько-правовий вимір: монографія./ Омельчук О.М. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -384с
 191          Органи державної влади в Україні: структура, функції та перспективи розвитку: Навч. посіб./ За заг. ред. Н.Р. Нижник - Київ:ЗАТ "НІЧЛАВА", 2003. -288с
 192          Організація наукових досліджень у сфері менеджменту та безпеки організації:підручник./ Бліхар В., Омельчук О., Вовк В., Бліхар М., Копитко М., Верескля М., Михаліцька Н. - Хмельницький:ХУУП, 2022. -443с
 193          Основи ділового етикету в окремих європейських державах: навчально-методичний посібник./ Уклад.: Т.В. Гаман - Хмельницький:Хмельницький ЦППК, 2013. -124с
 194          Основи місцевого самоврядування: Науково-практичний посібник./ За заг. ред. В.М. Олуйка - Хмельницький:Консум, 2008. -730с
 195          Пила В.І., Чмир О.С. Особливі територіально-господарські утворення: СЕЗ і ТПР: Навчальний посібник/ Пила В.І., Чмир О.С. - Київ, Хмельницький:, 2000. -312с
 196          Підгородецька С.М. Економічна теорія: навч.посіб. (для студентів юридичногог факультету)./ Підгородецька С.М. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -100с
 197          Плисюк Н.М. Кримінальна відповідальність за умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення захлдів, необхідних для затримання злочинця: монографія./ Плисюк Н.М. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -182с
 198          Посикалюк О.О. Особисті немайнові права фізичних осіб в романській, германській, англо-американській системах приватного права: монографія./ Посикалюк О.О. - Київ:Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва, 2011. -205с
 199          Правове письмо: навч. посіб./ За ред. Р.О. Стефанчука - Київ:Алерта; ЦУЛ, 2011. -148с
 200          Правове письмо: навч.-метод. матеріали./ За ред. Р.О. Стефанчука - Київ:СПД Юсип"юк В.Д., 2009. -230с
 201          Правознавство: Навчальний посібник/ За заг. ред. Р.І. Кондратьєва - Хмельницький:Видавництво Хмельницького інституту регіонального управління та права, 2002. -376с
 202          Практикум із кримінального права України. Особлива частина: навч. посіб/ За ред. д.ю.наук, проф. В.К. Грищука - Хмельницький:ХУУП, 2015. -400с
 203          Приступа М.І., Олійник М.П. Основи держави та права/ Приступа М.І., Олійник М.П. - Хмельницький:Поділля, 2000. -191с
 204          Проблеми правового забезпечення інтересів суб"єктів трудового права в умовах реформування трудового законодавства: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції, 30 вересня - 1 жовтня 2011 року./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -209с
 205          Проблеми та шляхи вдосконалення правового регулювання відносин щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій: збірник тез круглого столу :м. Хмельницький, 15 березня 2013 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -62с
 206          Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Другої науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 4 березня 2011 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -348с
 207          Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Четвертої міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 18-19 жовтня 2013 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -314с
 208          Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів:збірник наукових праць./ За ред. Ю.В. Білоусова - Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2019. -300с
 209          Проблеми теорії іпрактики виконання рішень судів та інших органів: збірник наукових праць за результатами Третьої міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький 14-15 червня 2012 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -368с
 210          Публічна влада в Україні:проблемні аспекти та шляхи вдосконалення:колективна монографія./ За заг. ред. д.ю.н.., доцента Буханевича О.М. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -391с
 211          Пунда О.О. Право на свободу: Монографія./ Пунда О.О. - Хмельницький:"Евріка", 2006. -248с
 212          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 3./ Редакція тому: В.Д. Гаврішко (голова). - Упорядники: Л.Л.Місінкевич, Р.Ю. Подкур - Хмельницький:Хмельницька обласна редакційна колегія "Реабілітовані історією", 2010. -1126с
 213          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 4./ Редакція тому: В.Д. Гаврішко (голова) та ін. - Упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур. - Біографічні довідки: П.М. Воскобойнік, Л.А. Кривега, О.М. Фандуль - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-2", 2012. -1168с
 214          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 5./ Редакція тому: Л.В. Стебло (голова) та ін. Упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур. - Біографічні довідки: Ю.А. Довгань, Л.А. Кривега, О.М. Фандуль   - Хмельницький:ТОВ "Поліграфіст-2", 2014. -896с
 215          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. - Кн. 6./ - Хмельницький:ФОП Сторожук О.В., 2015. -1174с
 216          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. Кн. 1./ Редакція тому: М.П. Вавринчук (голова), В.С. Грищук та ін. Упорядники: В.Ю. Васильев, Л.Л. Місінкевич, Р.Ю. Подкур - Хмельницький:Хмельницька обласна редакційна колегія, 2008. -934с
 217          Реабілітовані історією: У двадцяти семи томах. Хмельницька область. Кн. 2./ Редакція тому: М.П. Вавринчук (голова), упорядники: Л.Л. Місінкевич, Р.Ю, Подкур - Хмельницький:Хмельницька обласна редакційна колегія "Реабілітовані історією", 2009. -1182с
 218          Рєзнікова В.В. Господарсько-процесуальне право України: курс лекцій./ Рєзнікова В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -226с
 219          Рєзнікова В.В. Правове регулювання посередництва у сфері господарювання (теоретичні аспекти): монографія./ Рєзнікова В.В. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -706с
 220          Рєзнікова В.В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні: Навч. посіб./ Рєзнікова В.В. - Київ:Центр учбової літератури, 2007. -280с
 221          Рижа Т.В. Механізм управління фінансово-господарською діяльністю вищого навчального закладу: монографія./ Рижа Т.В. - Хмельницький:ХУУП, 2016. -209с
 222          Рогожа В.Г. Засоби вираження вольової модальності в текстах кодексів України: монографія./ Рогожа В.Г. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -211с
 223          Савицький В.Т. Діловодство та архівна справа у вищій школі (локальні нормативно-правові акти): Довідник/ Савицький В.Т. - Хмельницький:ПП Ковальський В.В., 2005. -482с
 224          Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія./ Савицький В.Т. За ред. д. н. держ. упр., проф. Олуйка В.М. - Київ:КНТ, 2008. -324с
 225          Савчук Н.О. Українська держава за гетьманування Ю. Хмельницького (1659 - поч. 1663 рр.)/ Савчук Н.О. - Кам"янець-Подільський:Каліграф, 2001. -236с
 226          Самбір О.Є. Суброгація в цивільному праві України: монографія./ Самбір О.Є. - Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2016. -160с
 227          Самсін І.Л., Казакевич П.В. Організаційно-правове співробітництво органів судової влади України з інституціями Ради Європи:монографія./ Самсін І.Л., Казакевич П.В. - Херсон:Гельветика, 2019. -232с
 228          Синчак В.П. Еволюція наукової думки в оподаткуванні та її реалізація у податкових системах:Монографія/ Синчак В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2006. -294с
 229          Синчак В.П., Самарічева Т.А. Податок на додану вартість у системах ціноутворення й оподаткування молокопереробних підприємств:монографія./ Синчак В.П., Самарічева Т.А. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -180с
 230          Синчак В.П. Система оподаткування у сільському господарстві України: теорія, методологія та практика: монографія./ Синчак В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2008. -476с
 231          Синчак В.П., Крушинська А.В. Фінансовий менеджмент: навч. посібник./ Синчак В.П., Крушинська А.В. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -504с
 232          Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. Національна безпека України: теорія і практика: Монографія./ Ситник Г.П., Олуйко В.М., Вавринчук М.П. - Київ:Кондор, 2007. -616с
 233          Ситницька О.А. Юридичні гарантії права на працю та права на відпочинок за трудовим законодавством України: монографія./ Ситницька О.А. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -168с
 234          Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 21 жовтня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -358с
 235          Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІІ всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2013 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -196с
 236          Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез ІУ всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2015 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -80с
 237          Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні: збірник тез У Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -111с
 238          Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні:збірник тез УІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 7 грудня 2017 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -132с
 239          Становлення та розвиток публічної політики в Україні: збірник тез Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 червня 2017 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -112с
 240          Статистична інформація про правопорушення і методи її аналізу/ - Хмельницький:ХІРУП, 2002. -88с
 241          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: Збірник наукових праць./ Укладач: Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2009. -316с
 242          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами 11-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 травня 2011 р./ Редактор Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2011. -277с
 243          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції 20 травня 2010 р./ Редактор: Кулинич О.І.  Укладач: Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2010. -283с
 244          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 квітня 2012 р./ Редактор Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -295с
 245          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 23 травня 2013 року./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -218с
 246          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХІУ Всеукраїнської наук.-практ. конф., 22 травня 2014 р./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -1254с
 247          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХУ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2015 р./ Укладач: Кулинич Р.О. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -195с
 248          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів доповідей за матеріалами ХУІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 26 травня 2016 р./ Укладач: Кулинич Роман Омелянович - Хмельницький:ХУУП, 2016. -126с
 249          Статистична оцінка соціально-економічного розвитку: збірник текстів і доповідей за матеріалами ХУІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26 травня 2017 року./ Укладач: Кулинич Роман Омелянович - Хмельницький:ХУУП, 2017. -120с
 250          Статистичні методи та інформаційні технології аналізу соціально-економічного розвитку:збірник текстів доповідей за матеріалами ХУІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 травня 2018 р./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -71с
 251          Стефанчук Р.О. Загальнотеоретичні проблеми поняття та системи особистих немайнових прав фізичних осіб у цивільному праві України/ Стефанчук Р.О. - Хмельницький:Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2006. -170с
 252          Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві/ Стефанчук Р.О. - Київ:Науковий світ, 2001. -306с
 253          Стефанчук Р.О. Особисті немайнові права фізичних осіб у цивільному праві(поняття, зміст, система, особливості здійснення та захисту):Монографія/ Стефанчук Р.О. Відп.ред. Я.М.Шевченко - Хмельницький:Хмельницький університет управління і права, 2007. -626с
 254          Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади забезпечення медичного страхування): монографія./ Стеценко С.Г. - Київ:Атіка, 2010. -208с
 255          Стеценко С.Г. Медичне право України (правові засади трансплантації органів і тканин людини): монографія./ Стеценко С.Г. - Київ:Атіка, 2014. -144с
 256          Стеченко Д.М. Інноваційні форми регіонального розвитку: Навчальний посібник/ Стеченко Д.М. - Київ:Вища школа, 2002. -254с
 257          Стеченко Д.М. Управління регіональним розвитком: Навч. посіб./ Стеченко Д.М. - Київ:Видавництво "Вища школа", 2000. -223с
 258          Сторожук І.П. Поняття та принципи місцевого управління: питання теорії та практики: монографія./ Сторожук І.П. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -212с
 259          Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 8-9 жовтня 2015 року)./ За заг. ред. д.е.н. проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -346с
 260          Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 22-23 вересня 2017 року)./ За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -294с
 261          Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: збірник тез ІУ Міжнародної науково-практичної конференції (м.Хмельницький, 20 вересня 2019 року)./ За заг. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП імені Леоніда Юзькова, 2019. -314с
 262          Стратегія модернізації приватного права в сучасних умовах: збірник наукових праць./ За ред. В.І. Короля, Ю.В. Білоусова - Хмельницький:ХУУП, 2013. -396с
 263          Стьопіна Н.О., Грушкевич Т.В., Монастирський Д.А. Нормотворення в юридичних клініках: навч. посіб./ Стьопіна Н.О., Грушкевич Т.В., Монастирський Д.А. За наук. ред. В.М. Олуйка - Хмельницький:ХУУП, 2006. -156с
 264          Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 17 квітня 2015 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -196с
 265          Теоретико-прикладні проблеми юридичної науки на сучасному етапі реформування кримінальної юстиції: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 15 квітня 2016 року)./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -169с
 266          Терещенко Т.В. Теорія організацій: навч. посіб./ Терещенко Т.В. - Хмельницький:ХУУП, 2015. -336с
 267          Тополь Ю.В. Історія політичних і правових вчень: курс лекцій./ Тополь Ю.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -538с
 268          Тополь Ю.О. Теорія держави і права: курс лекцій./ Тополь Ю.О. - Хмельницький:ХУУП, 2014. -404с
 269          Туровець Ю.М. Початковий етап розслідування злочинів проти довкілля: монографія./ Туровець Ю.М. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -224с
 270          Університетські наукові записки . - № 4(72). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -231с
 271          Університетські наукові записки .- № 3(31). - 2009.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -437с
 272          Університетські наукові записки : Часопис Хмельницького університету управління та права. №3 (15)/ - Хмельницький:Юрінком Інтер, 2005. -0с
 273          Університетські наукові записки. - 4(32). - 2009.: часопис Хмельницького університету управлінні та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -343с
 274          Університетські наукові записки. - № 1 (41). - 2012.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмедьницький:ХУУП, 2012. -627с
 275          Університетські наукові записки. - № 1 (49). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -413с
 276          Університетські наукові записки. - № 1(25). - 2008.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2008. -469с
 277          Університетські наукові записки. - № 1(29). - 2009.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -481с
 278          Університетські наукові записки. - № 1(61). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -401с
 279          Університетські наукові записки. - № 1(65). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -291с
 280          Університетські наукові записки. - № 2 (22). - 2007.:Часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2007. -481с
 281          Університетські наукові записки. - № 2 (42). - 2012.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -427с
 282          Університетські наукові записки. - № 2 (46). - 2013.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -445с
 283          Університетські наукові записки. - № 2 (54). - 2015.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -343с
 284          Університетські наукові записки. - № 2(26). - 2008.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2008. -425с
 285          Університетські наукові записки. - № 2(34). - 2010.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -423с
 286          Університетські наукові записки. - № 2(50). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -425с
 287          Університетські наукові записки. - № 2(58). - 2016.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -317с
 288          Університетські наукові записки. - № 2(62). - 2017.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -274с
 289          Університетські наукові записки. - № 2(66). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -313с
 290          Університетські наукові записки. - № 3 (43). - 2012.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2012. -613с
 291          Університетські наукові записки. - № 3 (47). - 2013.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -543с
 292          Університетські наукові записки. - № 3 (55). - 2015.: часопис Хмельницького унверситету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -203с
 293          Університетські наукові записки. - № 3(27). - 2008.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2008. -511с
 294          Університетські наукові записки. - № 3(35). - 2010.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2010. -299с
 295          Університетські наукові записки. - № 3(51). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький :ХУУП, 2014. -255с
 296          Університетські наукові записки. - № 3(59). - 2016.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -391с
 297          Університетські наукові записки. - № 3(63). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -413с
 298          Університетські наукові записки. - № 3(71). - 2019.:часопис Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова./ - Хмельницький:ХУУП, 2019. -413с
 299          Університетські наукові записки. - № 4 (40) . - 2011.: Часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -549с
 300          Університетські наукові записки. - № 4 (48). - 2013.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2013. -625с
 301          Університетські наукові записки. - № 4 (56). - 2015.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2015. -203с
 302          Університетські наукові записки. - № 4(16). - 2005.: Часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2005. -439с
 303          Університетські наукові записки. - № 4(24). - 2007.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 72. -599с
 304          Університетські наукові записки. - № 4(52). - 2014.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2014. -311с
 305          Університетські наукові записки. - № 4(60). - 2016.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -267с
 306          Університетські наукові записки. - № 4(64). - 2017.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2017. -369с
 307          Університетські наукові записки. - №1 (17). - 2006: Часопис Хмельницького університету управління та права/ - Хмельницький:Політвидав України, 2006. -379с
 308          Університетські наукові записки. - №1 (21). - 2007.:Часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2007. -371с
 309          Університетські наукові записки. - №2 (18). - 2006: Часопис Хмельницького університету управління та права/ - Хмельницький:Політвидав України, 2006. -445с
 310          Університетські наукові записки. - №2(30). - 2009.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2009. -425с
 311          Університетські наукові записки. - №3-4 (67-68). - 2018.:часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2018. -411с
 312          Університетські наукові записки. - №3-4(19-20). - 2006: Часопис Хмельницького університету управління та права/ - Хмельницький:ХУУП, 2006. -545с
 313          Університетські наукові записки. - №4(28). -2008.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2008. -481с
 314          Університетські наукові записки.- № 1(57). - 2016.: часопис Хмельницького університету управління та права./ - Хмельницький:ХУУП, 2016. -317с
 315          Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права. - № 1-2 (13-14). - 2005./ - Хмельницький:ХУУП, 2005. -421с
 316          Федорчук О.С. Формування у майбутніх правознавців навичок професійного застосування інформаційно-комунікаційних технологій: моногафія./ Федорчук О.С. - Хмельницький:ХУУП, 2013. -176с
 317          Фінансово-управлінські аспекти інноваційно-інвестиційного розвитку підприємництва в національній економіці:монографія./ За заг. і наук. ред. д.е.н., проф. Синчака В.П. - Хмельницький:ХУУП, 2017. -373с
 318          Хмелевська Н.В. Теоретичні й нормативно-прикладні основи забезпечення правничої допомоги адвокатом в Україні: монографія./ Хмелевська Н.В. - Хмельницький:ХУУП, 2016. -254с
 319          Хмельницький університет управління та права (1992-2017): наукові здобутки./ Упорядник Л.Л. Місінкевич - Хмельницький:ХУУП, 2017. -289с
 320          Цивільне право України: навч. посіб./ За ред. Р.О. Стефанчука - Київ:Правова єдність, 2009. -536с
 321          Цивільне право України: Навчальний посібник/ За редакцією Стефанчука Р.О. - Київ:Наукова думка, Прецедент, 2004. -448с
 322          Цивільне право України: Навчальний посібник/ За ред. Р.О.Стефанчука - Київ:Прецедент, 2005. -448с
 323          Циганюк Ю.В. Теоретичні та правові основи системи кримінального процесу України:монографія./ Циганюк Ю.В. - Хмельницький:ФОП Мельник А.А., 2020. -345с
 324          Чайковська І.І. Економіко-математичне моделювання в управлінні інтелектуальним капіталом підприємства: монографія./ Чайковська І.І. - Хмельницький:ХУУП, 2014. -314с
 325          Чмут Т.К. Культура спілкування: Навчальний посібник для студентів і викладачів вищих навч. закладів/ Чмут Т.К. - Хмельницький: ЭТЦ, 1999. -358с
 326          Чорний Леонтій Ілліч: довідково-біографічне видання./ - Хмельницький:ХУУП, 2011. -47с
 327          Шевчук І.В. Забезпечення економічної безпеки України:сучасні загрози та проблеми державного регулювання:монографія./ Шевчук І.В. - Хмельницький:ХУУП, 2019. -366с
 328          Щепанський Е.В. Державне регулювання розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні:теорія, методологія та практика:монографія./ Щепанський Е.В. - Хмельницький:ХУУП, 2018. -326с
 329          Щепанський Е.В. Туристично-рекреаційний комплекс Хмельниччини: теорія, практика, перспективи: навч. посіб./ Щепанський Е.В. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -156с
 330          Щербина П.Ф. Історія політичних і правових вчень стародавнього світу: Курс лекцій/ Щербина П.Ф. - Хмельницький:ХІУП, 2000. -406с
 331          Щербина П.Ф. Судебная реформа 1864 года на Правобережной Украине/ Щербина П.Ф. - Львів:Політвидав України, 1974. -190с
 332          Юглічек Л.С., Виговська Т.В. Екологічна мережа Хмельниччини: монографія./ Юглічек Л.С., Виговська Т.В. - Хмельницький:ХУУП, 2012. -96с
 333          Юридична дидактика: посібник із викладання права та юридичних дисциплін./ За ред. Р.О. Стефанчука - Київ:СПД Юсип"юк В.Д., 2009. -191с