Перейти до основного вмісту
Lex et Juctitia

Поповнення бібліотечного фонду

Нові надходження в бібліотеку:

1. Бойко І. Й. Історія правового регулювання цивільних, кримінальних та процесуальних відносин в Україні (ІХ – ХХ ст.): навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів. Львів: Центр ЛНУ ім. І. Франка, 2014. – 904 с.

2. Рафальонт С. Р. Загальні положення судового розгляду кримінального провадження: дис. … докт. філософії за спеціальністю 081 «Право». Львів, 2024. 325 с.

3. Савчук Р. М. Адміністративно-правові засади діяльності правоохоронних органів у контексті реформування правоохоронної системи України: монографія. Івано-Франківськ: Супрун В. П., 2023. 460 с.

4. Фігурський В. Суть та система засобів доказування у кримінальному провадженні: навчальний посібник. Львів – Дрогобич: Посвіт, 2024. 144 с.